Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rozvíjaj sa Ratolesť

Krátky opis
DFS Ratolesť sa chce rozvíjať nielen v regióne Podpoľanie ale aj s choreografiami z Horehronia-Telgárt.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rozvíjaj sa Ratolesť.

Miesto konania / kraj
Detva / Detva

Termín konania
04.06.2019 - 20.06.2020

Popis projektu
  • DFS Ratolesť systematicky pracuje už od roku 1974 vo viacerých zložkách (tanečná, spevácka, hudobná). Zapája sa do kultúrneho diania mesta Detva i širšieho okolia organizovaním podujatí vychádzajúcich z tradičných zvykov (pochovávanie basy, stavanie mája, koledovanie a p.). Zároveň je organizátorom detského festivalu Hrajte, nám husličky. V roku 2019 a 2020 by sme chceli svoju pozornosť okrem uvedených činností zamerať na rozvíjanie detských kompetencií v tradičnej hudbe, speve a tanci. Máme spevácke a tanečné bloky z Detvy, ale predovšetkým dievčatá poškuľujú po iných regiónoch. Pri voľnočasových aktivitách v súbore si spievajú piesne z regiónu Horehron. Sú to staršie dievčatá, ktoré majú silné hlasy a láka ich niečo nové. Oslovili sme preto skúsenú pedagogičku a znalkyňu domácich tanečných, spevných, a hudobných tradícií (Salajová Telgárt ) k spolupráci na na príprave nových pásiem z uvedených lokalít. Cieľom nie je len vytvorenie nových pásiem, s ktorými by sme sa chceli zapojiť do systému súťaží, ale tiež prizvaním uvedených pedagogičiek získať ďalšie impulzy pre prácu v detskom folklórnom súbore, v spôsobe vedenia nácviku, osvojovania vnútornej i vonkajšej štruktúry tancov a tanečných hier a p., komunikácie v tanečnom páre a v kolektíve a i. Odborným garantom projektu je Mgr . Tatiana Salajová, odborná pracovníčka SOS Banská Bystrica. Ďalšieho garanta pre piesne z Hrochoti plánujeme osloviť Miroslavu Dorotovičovú-Kulfasovú, ktorá priblíži a naučí spevy z tejto oblasti.
Názov prímateľa
Detský folklórny súbor Ratolesť

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €