Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prvá fáza výroby nového programu FS Kopaničiar

Krátky opis
FS Kopaničiar z Myjavy a DFS Kopaničiarik z Myjavy sa 18.5.2019 o 18:00 hod.v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave predstavia v spoločnom programe s názvom: ,,Kopaničiarske májovky", kde odprezentuje FS Kopaničiar prvú z troch fáz svojho nového programu, ktorú tvoria choreografie z iných regiónov - z Oravy, Podpoľania a Zemplína. Všetci ste srdečne vítaní!
Fotogaléria
Názov podujatia
Kopaničiarske májovky

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
18.05.2019

Popis projektu

Zámerom projektu bola realizácia prvej z troch fáz výroby nového programu FS Kopaničiar, ktorú tvoria tance z iných regiónov. Túto fázu tvorí príprava a výroba troch choreografií z Oravy, Podpoľania a Zemplína. Hlavným cieľom je prostredníctvom hudobných a tanečných osobností a ich prístupu k interpretovanému materiálu vytvoriť resp. obnoviť vzťah členov všetkých zložiek FS Kopaničiar k miestnemu hudobno-tanečnému materiálu a s tým súvisiace zavedenie moderných prístupov k jeho spracovaniu a interpretácii. 

Názov prímateľa
Mesto Myjava

Celkový rozpočet:
9 920,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €