Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

43. Zamagurské folklórne slávnosti 2019

Krátky opis
ZFS už 43 rokov prispieva k návštevnosti kultúrnych pamiatok, prírodných krás, turistických zariadení, ktoré sa ku regionu PIENINY viažu, k zachovaniu FS,tradičných remeselníkov, ku záujmu o tradičné výrobky, jedlá. K pravidelným účastníkom patria FS,ľudoví umelci, remeselníci, pozvané FS zo zahraničia. Počas 42. ročníkov sa predstavil množstvo umelcov zo Slovenska i zahraničia. Snahou organizátora je obohacovať Pieniny o klenoty tradičnej kultúry - topkolektívy svojho druhu na Slovensku.
Fotogaléria
Názov podujatia
43. Zamagurské folklórne slávnosti 2019

Miesto konania / kraj
Červený Kláštor / Kežmarok

Termín konania
14.06.2019 - 16.06.2019

Popis projektu

43. nadnárodný folklórny festival ZFS sa realizuje v regióne pohraničného severného Spiša. Festival už 43 rokov prispieva k
zvýšenej návštevnosti1 kultúrnych pamiatok, prírodných krás, turistických zariadení, ktoré sa ku regionu PIENINY viažu, k
zachovaniu FS,tradičných remeselníkov, ku záujmu o tradičné výrobky, jedlá. K pravidelným účastníkom patria domáce
FS,ľudoví umelci, remeselníci, pozvané FS zo zahraničia. Počas 42. ročníkov sa predstavilo množstvo umelcov zo Slovenska i
zahraničia. Snahou organizátora je obohacovať Pieniny o klenoty tradičnej kultúry - topkolektívy svojho druhu na Slovensku.
V regióne Spiša, Oravy pracuje cez 22 DFS, 15 FSk. Medzi slovenskú špičku patria DFS Maguráčik, Goralik z Kežmarku, Kicora
z Lendaku, Jánošíček zo Svitu, Letnička a Venček z Popradu, Štrbianček zo Štrby. Z FSk Kicora z Lendaku, Tepličan z
Liptovskej Tepličky, Goral zo Ždiaru, Jalinka z Olčavice. Z FS Magura, Magurák z Kežmarku, Jánošík zo Svitu, Vagonár z
Popradu, Levočan z Levoče. ZFS dopomohlo ku zrodu výnimočného zemitého autentického FS FRANKOVČAN z Malej
Frankovej. Tento rok plánujeme vystúpenie na 43. ZFS špička slovenského folklórneho sveta / PUĽS, SĽUK, / Výslednicou
zrealizovaného projektu je zachovávanie individuálnosti a hrdosti slovenského národa vo svete kultúrnej globalizácie,
priblíženie zvykov a tradícií širokej verejnosti z domova i zahraničia, zachovávanie slovanských zvykov a tradícií pre ďalšie
generácie, posilnenie dlhodobej slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce pri zachovávaní kultúrnych, historickoumeleckých
a remeselných tradícií v Euroregióne Tatry a zvýšenie atraktívnosti týchto regiónov pre cestovný ruch. hlavným
organizátorom je Podtatranské osvetové stredisko v Poprad, spolupracujú mesto Spišská Stará Ves, obec Červený Kláštor.

3 dni , počas ktorých sa budú prezentovať v amfiteátri v Kúpeľoch v Červenom Kláštore Folklórne súbory, skupiny, ľudové
hudby v koncipovaných štylizovaných programoch so sprievodnými remeselnými trhmi, ochutnávkou slovanskej domácej
kuchyne Výslednicou zrealizovaného projektu je zachovávanie individuálnosti a hrdosti Slovenského národa a slovanskej
národnosti vo svete kultúrnej globalizácie, priblíženie zvykov a tradícií širokej verejnosti z domova i zahraničia, zachovávanie
slovanských zvykov a tradícií pre ďalšie generácie, posilnenie dlhodobej slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce pri
zachovávaní kultúrnych, historickoumeleckých a remeselných tradícií v Euroregióne Tatry a zvýšenie atraktívnosti týchto
regiónov pre cestovný ruch, remeselné trhy, tradičné jedlá, predvádzanie remesiel naživo.

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade je kultúrnou, vzdelávacou inštitúciou v oblasti osvetovej činnosti. Prispieva k
rozvoju osobnosti obyvateľov okresov Poprad, Kežmarok, Levoča, zvyšovať kultúrnu a vzdelanostnú úroveň. Sprostredkúva
informácie z kultúry, tradícií, umenia, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostným menšín
a etnických skupín, vychováva umením aj rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, vyhľadáva, sprístupňuje ľudové tradície s
dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru svojho regiónu, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha prevencii protispoločenských
javov, umožňuje napĺňať voľný čas kultúrnymi aktivitami, zabezpečuje kultúrno spoločenské, vzdelávacie podujatia/ školenia,
kurzy, semináre / verejné prezentácie výsledkov osvetovej činnosti / súťaže, prehliadky, festivaly, tvorivé dielne / a podieľa
sa na takejto činnosti iných subjektov, vykonáva výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch doma aj v zahraničí. už 43 rokov pripravuje, organizuje svoj medzinárodný folklórny festival v Červenom Kláštore: Zamagurské folklórne slávnosti.

Názov prímateľa
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Celkový rozpočet:
9 500,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €