Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zachovajme tradície Horného šariša

Krátky opis
Hlavným zámerom projektu je prispieť k rozvoju jedinečnosti ľudovej kultúry a sprostredkovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu Horný Šariš a obce Plaveč oživením histórie a spomienok staršej generácie. FS Plavčanka plánuje čo najautentickejšie sprostredkovať priaznivcom folklóru, mladým ľuďom v území i širokej verejnosti tradície, spevy a tance svojho regiónu, a tým zaujať a šíriť tieto tradície čo najväčšiemu počtu divákov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zachovajme tradície Horného Šariša - nákup heligónky

Miesto konania / kraj
Plaveč / Stará Ľubovňa

Termín konania
06.06.2019 - 31.12.2020

Popis projektu

Folklór na východnom Slovensku je silno zakorenený a rozvinutý. Existuje tu viacero profesionálnych i poloprofesionálnych folklórnych súborov. Zámerom FS Plavčanka je zachovať takmer zabudnuté tradície obce Plaveč a čo najautentickejšie ich prezentovať nie len v obci Plaveč, ale aj v okolitých obciach a mestách, a tým zaujať mladú generáciu a vzbudiť u nich záujem o folklór, tradície, tradičné tance a spevy. Členovia FS Plavčanka chcú krásu a jedinečnosť zverených pokladov vo forme tradícií, piesní, zvykov regiónu nielen uchovávať, ale najmä predstaviť mladým ľuďom.
Obec Plaveč má bohatú históriu a folklór je v nej hlboko zakorenený. Ešte stále existujú záznamy z tradičných pásiem a množstvo piesní, ktoré doposiaľ neboli zozbierané a vymieraním staršej generácie postupne upadajú do zabudnutia. Preto sa členovia rozhodli a sú odhodlaní zachovať čo najviac z autentickej tvorby tejto obce. FS Plavčanka pri tvorbe choreografie plánuje spolupracovať s obcou, starými členmi FS Plavčanka, ako aj z jeho zakladateľkou a v neposlednom rade s odborným tanečným a speváckym pedagógom, ktorý dokáže zozbierané materiály vniesť do novej choreografie. Keďže chce FS Plavčanka osloviť pásmom najmä mladú generáciu pásmo bude postavené na kontraste starí verzus mladí. Do pásma chce zapojiť FS Plavčanka všetkých doterajších mladých členov a osloviť chce aj ďalších mladých z územia.

Názov prímateľa
Folklórny súbor Plavčanka

Celkový rozpočet:
2 108,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €