Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Medzinárodná novohradský folklórny festival 2019

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.09.2019

Projekt je zameraný najmä na predstavenie tanca, piesní, gastronómie a tradícií z Novohradu.

viac o projekte


Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní plemena Lipican ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.04.2019

Cieľom projektu je výskum o znalostiach a zručnostiach spojených s chovom koní, ako súčasti oblasti NKD týkajúcej sa vedomostí o prírode, ale aj sviatkoch a rituáloch s ním spojených. Pomocou využitia klasických etnografických metód sa v ňom získavajú údaje o širšom kontexte tradičnej ľudovej kultúry, do ktorej je chov koní zasadený. Cieľovou skupinou je najširšom slova zmysle medzinárodná komunita chovateľov koní a ich okolie, či nimi dotknuté obyvateľstvo najmä v stredoeurópskom regióne.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 27.04.2019 - 27.04.2020

Zámerom projektu je podpora umelecko- remeselnej výroby, ktorá sa zameriava na výrobu slovenských trojhlasných gájd z oblasti Podpoľania. Cieľom môjho projektu je zdokonaliť a obohatiť vlastnú výrobu gájd a v rámci verejných kultúrnych podujatí a regionálnej výchovy v základnej škole odprezentovať tento nástroj, ktorý na Slovensku takmer zanikol.

viac o projekte


Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 27.04.2019

Zachovanie a ochrana gemerských remesiel v rámci organizovania rôznych akcií, ako je aj Jarný Gastro festival. Podujatie je určené širokej verejnosti, od najmenších po dospelých. Záujem o toto podujatie každým rokom rastie, za posledné dva roky vyrástlo z neho jedno z najnavštevovanejších gastro festivalov na Gemeri.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 16.04.2019

Tvorivá dielňa s Jolánou Magyarovou. Zdobenie veľkonočných vajíčok.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ v regióne, pre pedagógov a záujemcov o literárnu tvorbu a umelecký prednes.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.04.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ v regióne, pre pedagógov a záujemcov o literárnu tvorbu a umelecký prednes.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.04.2019 - 29.04.2019

workshopy organizované pre deti, mládež a dospelých v Krajskom osvetovom stredisku na témy: - nová rétorika /označenie pre súčasnú rétoriku/, ktorá rečníctvo chápe ako druh konverzácie s väčším počtom ľudí, - možnosti hodnotenia reči z oboch pólov, teda z pozície rečníka a aj poslucháča; - tvorba rečníckeho prejavu

viac o projekte


DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2019

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.04.2019

Pozývame Vás na krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2019, ktorá sa uskutoční 14. 4. 2019 v Kine Hviezda v Trenčíne. Súťažiť sa bude v rôznych vekových kategóriách a štýloch: Disco, Hip hop, open a show choreografie, scénické tance, tance iných národov, roztlieskavačky. V rámci podujatia sa uskutoční rozborový seminár. Najlepší tanečníci získajú postup na celoslovenskú súťaž.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 12.04.2019

Tvorivá tanečná dielňa pre deti z detských folklórnych súborov 12. apríla 2019, 12:15 v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti.

viac o projekte


Seminár o ľudovej piesni 2019

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 05.04.2019 - 10.12.2019

Seminár o ľudovej piesni, Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické podujatie od roku 2003. Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov býva tradične Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpre- tácie piesňového materiálu.

viac o projekte


Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 05.04.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


KreaTiviTa 2019 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.04.2019 - 30.06.2019

Výstavy sú jednou z účinných foriem skvalitňovania kultúrnej ponuky v meste a prispievajú k rozvoju a kultivovaniu životného štýlu. Realizácia 2 kolektívnych a 6 autorských výstav bude prebiehať v tradičných galerijných priestoroch: Galéria Fontána v Piešťanoch, Divadlo Jána Palárika v Trnave, ale i vo veľkorysých priestoroch Úradu TTSK. V týchto priestoroch bude zrealizovaná autorská výstava výtvarných diel Jozefa Minárika „Vesmírne inšpirácie“ od 1. apríla do 30. júna 2019.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 28.03.2019

Tvorivá dielňa s Evou Horváth. Pletenie z pálky.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.03.2019

Priblíženie známych i menej známych jarných zvykov v hornom Gemeri s folklórnou skupinou Lehoťanka a ľudovým rezbárom Ladislavom Zacharom z Čiernej Lehoty

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.03.2019

Prezentácia a autorské čítanie s profesorom Janom Botíkom na pôde FF UCM pod záštitou Národopisnej spoločnosti Slovenska.

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.03.2019

Stretnutie profesora Jána Botíka s predstaviteľmi Českej národopisnej spoločnosti a Národopisnej spoločnosti Slovenska.

viac o projekte


Premiérový program pri príležitosti vzniku detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.03.2019

Premiérový program pri príležitosti vzniku detských folklórnych súborov

viac o projekte


Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 24.03.2019 - 31.05.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Chvojnica, Slovenská republika / 23.03.2019

Festival folklóru a ľudovej kultúry pravnianskej doliny

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.03.2019

Séria podujatí venovaných neprofesionálnym filmárom a fotografom v regióne Gemer-Malohont.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.03.2019

Tvorivá remeselná dielňa - tradičné ľudové remeslo - výšivka krivou ihlou.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 18.03.2019

2. ročník prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvoríš, tvorím, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


Tanečný kolotoč

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.03.2019 - 01.04.2019

Tanečný kolotoč je prehliadka a súťaž pre neprofesionálnych tanečníkov, rôznych štýlov: hip hop, show dance, disko dance, mažoretky a iné.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Kľačno, Slovenská republika / 02.03.2019

Festival folklóru a tradičnej ľudovej kultúry pravnianskej dolilny

viac o projekte


Detvianskym objektívom 2018

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.03.2019 - 30.04.2019

Výstava fotografií Jozefa Fašangu v rámci projektu Detvianskym objektívom 2018, pri príležitosti 75 narodenín. Stará radnica Zvolen, Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen

viac o projekte


Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 28.02.2019 - 03.03.2019

Gajdošské fašiangy, ktoré organizuje obec Malá Lehota v spolupráci s obcami Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany a Cechom slovenských gajdošov. Podstata tradície spočíva v nepretržitých pochôdzkach fašiangovníkov spolu s gajdošmi celou obcou od domu k domu a cez všetky štále za neustáleho hrania, spievania a tancovania. A gajdy k oblasti Pohronského Inovca jednoducho patria. Žilo tu veľa gajdošov a aj výrobcov, ktorí hrali takmer všade a pri všetkých príležitostiach.

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.02.2019

Stretnutie s jubilantom na pôde FF UK na Katedre etnológie a muzeológie v Bratislave. Autorské čítanie a diskusia s odborníkmi a študentami.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.02.2019

Fašiangové zvyky z južného Gemera

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Poruba, Slovenská republika / 24.02.2019

Festival folkóru a tradičnej ľudovej kultúry

viac o projekte


55. výročie FS Železiar

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.02.2019

Premiérový program folklórneho súboru Železiar, pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hrušovo, Slovenská republika / 22.02.2019

Priadky - vzdelávacie podujatie o priadkach a pradení s Jurajom Matiašom, Máriou Kropávčovou, heligonkárom Ferkom Poprovským, Ženskou speváckou skupinou FS Vepor z Klenovca. Aktivita sa organizuje v Obci Striežovce, 22. januára 2019 o 17:00.

viac o projekte


Čo nám ostalo... (okres Snina)

Miesto a termín konania: Ulič, Slovenská republika / 14.02.2019 - 28.02.2019

Projekt je pokračovaním minuloročného projektu, ktorý bol zameraný na okres Humenné. Zámerom projektu je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zachytiť súčasný stav prvkov tradičnej architektúry okresu Snina (mesto a 33 obcí) a kontrasty s architektúrou novšieho dáta. Vytvorený fotografický materiál bude slúžiť pre dokumentárne a výskumné úlohy Vihorlatského múzea. Umelecké fotografie vytvorené členmi fotoklubu Reflex budú základom fotografickej výstavy v obci Ulič.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 09.02.2019

Festival folklóru a ľudovej kultúry pravnianskej doliny

viac o projekte


Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 07.02.2019 - 15.03.2019

Projekt pod názvom „Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby“ má za cieľ pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne. Cieľom projektu je prostredníctvom kolektívnej výstavy v Galante, prezentovať umeleckú činnosť regionálnych neprofesionálnych výtvarníkov.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.02.2019 - 08.02.2019

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry “- V. medzinárodná konferencia o súčasnom stave vo folklórnom hnutí. Tvorivé dielne pre účastníkov konferencie.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.02.2019

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

viac o projekte


SPIEVANKY POD POĽANOU - 50. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 04.02.2019 - 30.12.2019

Projekt je zameraný na objavnosť stále ešte skrytého fondu podpolianskych ľudových piesní a vyhľadávanie talentov tohto hudobného žánru. Počas 50 rokov podujatie pomohlo zveľadiť archív nositeľov informátorov piesňového materiálu Podpoľania a detských interpretov ľudovej piesne. A to nielen pre detvianske kolektívy, ale aj pre folklórnu obec na Slovensku. Sprievodnou ľudovou hudbou v počiatkoch bola ĽH Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom a 30 rokov detských spevákov sprevádza ĽH Jara Hazlinger

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 02.02.2019

V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme tvorivé remeselnú dielňu Modrotlačová krása s lektorkou Ing. Luciou Dovalovou. Prezentáciu výroby modrotlače nám lektorka uvedie 2. februára v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti od 13:00.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 02.02.2019

Modrotlačová krása - tvorivá dielňa, ktorá sa konala 2. februára 2018 v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti sa realizovala v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lektorka Ing. Lucia Dovalová z Badína prezentovala históriu a postup výroby modrotlače. Do tajov zasvetila 19 účastníčok tvorivej dielne.

viac o projekte