Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 24.03.2019 - 31.05.2019

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Chvojnica, Slovenská republika / 23.03.2019

Festival folklóru a ľudovej kultúry pravnianskej doliny

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.03.2019

Séria podujatí venovaných neprofesionálnym filmárom a fotografom v regióne Gemer-Malohont.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.03.2019

Tvorivá remeselná dielňa - tradičné ľudové remeslo - výšivka krivou ihlou.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 18.03.2019

2. ročník prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvoríš, tvorím, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


Tanečný kolotoč

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.03.2019 - 01.04.2019

Tanečný kolotoč je prehliadka a súťaž pre neprofesionálnych tanečníkov, rôznych štýlov: hip hop, show dance, disko dance, mažoretky a iné.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Kľačno, Slovenská republika / 02.03.2019

Festival folklóru a tradičnej ľudovej kultúry pravnianskej dolilny

viac o projekte


Detvianskym objektívom 2018

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.03.2019 - 30.04.2019

Výstava fotografií Jozefa Fašangu v rámci projektu Detvianskym objektívom 2018, pri príležitosti 75 narodenín. Stará radnica Zvolen, Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen

viac o projekte


Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 28.02.2019 - 03.03.2019

Gajdošské fašiangy, ktoré organizuje obec Malá Lehota v spolupráci s obcami Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany a Cechom slovenských gajdošov. Podstata tradície spočíva v nepretržitých pochôdzkach fašiangovníkov spolu s gajdošmi celou obcou od domu k domu a cez všetky štále za neustáleho hrania, spievania a tancovania. A gajdy k oblasti Pohronského Inovca jednoducho patria. Žilo tu veľa gajdošov a aj výrobcov, ktorí hrali takmer všade a pri všetkých príležitostiach.

viac o projekte


Cesty Jána Botíka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.02.2019

Stretnutie s jubilantom na pôde FF UK na Katedre etnológie a muzeológie v Bratislave. Autorské čítanie a diskusia s odborníkmi a študentami.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.02.2019

Fašiangové zvyky z južného Gemera

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Poruba, Slovenská republika / 24.02.2019

Festival folkóru a tradičnej ľudovej kultúry

viac o projekte


55. výročie FS Železiar

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.02.2019

Premiérový program folklórneho súboru Železiar, pri príležitosti 55. výročia vzniku súboru

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hrušovo, Slovenská republika / 22.02.2019

Priadky - vzdelávacie podujatie o priadkach a pradení s Jurajom Matiašom, Máriou Kropávčovou, heligonkárom Ferkom Poprovským, Ženskou speváckou skupinou FS Vepor z Klenovca. Aktivita sa organizuje v Obci Striežovce, 22. januára 2019 o 17:00.

viac o projekte


Čo nám ostalo... (okres Snina)

Miesto a termín konania: Ulič, Slovenská republika / 14.02.2019 - 28.02.2019

Projekt je pokračovaním minuloročného projektu, ktorý bol zameraný na okres Humenné. Zámerom projektu je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zachytiť súčasný stav prvkov tradičnej architektúry okresu Snina (mesto a 33 obcí) a kontrasty s architektúrou novšieho dáta. Vytvorený fotografický materiál bude slúžiť pre dokumentárne a výskumné úlohy Vihorlatského múzea. Umelecké fotografie vytvorené členmi fotoklubu Reflex budú základom fotografickej výstavy v obci Ulič.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Tužina, Slovenská republika / 09.02.2019

Festival folklóru a ľudovej kultúry pravnianskej doliny

viac o projekte


Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 07.02.2019 - 15.03.2019

Projekt pod názvom „Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby“ má za cieľ pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne. Cieľom projektu je prostredníctvom kolektívnej výstavy v Galante, prezentovať umeleckú činnosť regionálnych neprofesionálnych výtvarníkov.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.02.2019 - 08.02.2019

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry “- V. medzinárodná konferencia o súčasnom stave vo folklórnom hnutí. Tvorivé dielne pre účastníkov konferencie.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.02.2019

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

viac o projekte


SPIEVANKY POD POĽANOU - 50. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 04.02.2019 - 30.12.2019

Projekt je zameraný na objavnosť stále ešte skrytého fondu podpolianskych ľudových piesní a vyhľadávanie talentov tohto hudobného žánru. Počas 50 rokov podujatie pomohlo zveľadiť archív nositeľov informátorov piesňového materiálu Podpoľania a detských interpretov ľudovej piesne. A to nielen pre detvianske kolektívy, ale aj pre folklórnu obec na Slovensku. Sprievodnou ľudovou hudbou v počiatkoch bola ĽH Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom a 30 rokov detských spevákov sprevádza ĽH Jara Hazlinger

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 02.02.2019

V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme tvorivé remeselnú dielňu Modrotlačová krása s lektorkou Ing. Luciou Dovalovou. Prezentáciu výroby modrotlače nám lektorka uvedie 2. februára v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti od 13:00.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 02.02.2019

Modrotlačová krása - tvorivá dielňa, ktorá sa konala 2. februára 2018 v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti sa realizovala v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lektorka Ing. Lucia Dovalová z Badína prezentovala históriu a postup výroby modrotlače. Do tajov zasvetila 19 účastníčok tvorivej dielne.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Nitrianske Pravno, Slovenská republika / 02.02.2019 - 28.02.2019

Festival ľudovej kultúry pozostávajúci so šiestich samostatných podujatí mapujúcich rôzne prejavy ľudovej kultúry - folklór detí, dospelých, ľudové remeslá, menšinovú kultúru: Výstava očarení odkazom predkov, Zimné slávnosti folklóru, Súzvuky, Pre hriechy sveta umučený, Deň detského folklóru, Deň majstrov pravnianskej doliny

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Pravenec, Slovenská republika / 02.02.2019

Festival ľudovej kultúry pravnianskej doliny pozostávajúci zo 6 sasmostatných podujatí

viac o projekte


Umenie v tanci - celoslovenská prehliadka scénického tanca

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.02.2019 - 30.06.2019

Výstupom projektu sú dva umelecké večery, v ktorých sa predstaví približne 40 choreografií v dvoch vekových kategóriách ( 6 - 14 rokov a mládež a dospelí nad 15 rokov). Prehliadka sa uskutoční v Dome odborov v Žiline 10. -11. mája 2019. Jej súčasťou je rozborový seminár pre vedúcich tanečných súborov .Sprievodný program pre účinkujúcich – tanečné a výtvarné workshopy v interiéri aj v exteriéri.

viac o projekte


TALENTY POD POĽANOU 2019

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 31.01.2019 - 30.12.2019

Talenty pod Poľanou je festival dychových hudieb zameraných na detské a mládežnícke dychové orchestre. V roku 2019 to bude 5. ročník, má charakter bienále. Partnerom podujatia je mesto Detva. V rámci jednodňového festivalu sa predstaví 5 detských a mládežníckych dychových orchestrov z rôznych krajov Slovenska a mažoretiek a ich pódiového vystúpenia. Dychové orchestre sa predstavia na Nám. SNP v Detve, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.

viac o projekte


Šaffova ostroha - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 21.01.2019 - 13.04.2019

Šaffova ostroha je krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Hlavným poslaním podujatia je podporovať interpretov k vyhľadávaniu a študovaniu autentického tanečného prejavu.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 01.01.2019 - 30.06.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je platformou konfrontácie činnosti detských folklórnych súborov Trenčianskeho kraja a tiež nástrojom pre rozvoj činnosti detských folklórnych súborov.

viac o projekte


Valalická krojovaná paráda 2019 - "Okoštujce, jak smakovalo v našej kuhňi"

Miesto a termín konania: Valaliky, Slovenská republika / 01.01.2019 - 15.12.2019

Podujatie Valalická krojovaná paráda je prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry, ktorá vzdáva hold kroju, posledným nositeľkám tradičného ľudového odevu a spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom. 14. ročník predstavuje tému: Okoštujce, jak smakovalo v našej kuhňi. Program bude koncipovaný ako prezentácia zvykoslovných pásem s tématikou výroby tradičných jedál a zvykov s tým súvisiacich.

viac o projekte


Festival speváckych zborov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.12.2018

Festival speváckych zborov poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii speváckych zborov dospelých a speváckych zborov detí pôsobiacich v regióne Novohrad. Podujatie je pôsobivým kultúrnym obohatením pre obyvateľov regiónu, pomáha popularizovať a zachovávať tradíciu speváckych zborov.

viac o projekte


Od Ondreja do Vianoc

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 18.12.2018 - 19.12.2018

Prezentácia a uchovávanie ľudovej kultúry a zvykov prostredníctvom hudby, tanca a spevu s odkazom na uchovávanie tradícii našich otcov.

viac o projekte


Salve Musica Slovaca (SMS VI)

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 16.12.2018

Zámerom projektu je pri príležitosti 110. výročia narodenia skladateľa Eugena Suchoňa prezentovať jeho diela v jeho rodisku, v meste Pezinok, ako aj premiérovo uviesť dielo "Magnificat" súčasného pezinského skladateľa Mareka Spustu. Pri tejto príležitosti do tretice zaznie aj dielo ďalšieho súčasného slovenského skladateľa Petra Zagara "Apocalypsis Iohannis". Týmto chceme naplniť poslanie cyklu koncertov SMS t.j. podporovať a šíriť slovenské kultúrne dedičstvo v oblasti chrámovej hudby.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.12.2018

Vianočné vinše, koledy a piesne v podaní folklórnych kolektívov z horného Gemera.

viac o projekte


Festival speváckych zborov

Miesto a termín konania: Divín, Slovenská republika / 08.12.2018

Festival speváckych zborov poskytuje priestor k prezentácii a konfrontácii speváckych zborov dospelých a speváckych zborov detí pôsobiacich v regióne Novohrad. Podujatie je pôsobivým kultúrnym obohatením pre obyvateľov regiónu, pomáha popularizovať a zachovávať tradíciu speváckych zborov.

viac o projekte


Prezentácia staroslovienskej hudby na medzinárodnom adventnom festivale v Nemecku

Miesto a termín konania: Nemecko / 08.12.2018

Dňa 8.12.2018 sa v rámci 8. ročníka festivalu Badenia Advent Music Festival uskutoční koncert speváckych zborov o 15.00 v meste Baden Baden v Nemecku v Kurhaus - Runder Saal . Na tomto koncerte vystúpi Gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou, ktorý reprezentuje Slovensko so staroslovienskymi koledami, ako aj ďalšie zbory z Poľska, Írska, Rumunska, Talianska a Spojeného Kráľovstva.

viac o projekte


35. výročie založenia DFS Hviezdička a 15 rokov od obnovenia jeho činnosti.

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 06.12.2018 - 15.12.2018

V roku 2018 v rámci kultúrnych podujatí mesta Hriňová- Deti pod Poľanou,Gazdovanie na hriňovských lazoch, Hriňovské Vianoce, by sme si radi pripomenuli bohatú históriu detských folklórnych súborov počnúc rokom 1949. Vrcholom celoročného úsilia bude scénický program+ spoločenské posedenie pri príležitosti 35. výročia založenia DFS Hviezdička a 15 rokov od obnovenia jeho činnosti.

viac o projekte


XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2018

XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy je platformou vytvorenou pre začínajúcich literárnych autorov.

viac o projekte


XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárdnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.12.2018

Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medziárodnou účasťou Gorazdov literárny Prešov.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.11.2018

Nesúťažná prehliadka tvorby neprofesionálnych filmových tvorcov.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.11.2018

Tvorivá dielňa pre umelecký prednes v rámci projektu "Čaro slova" určená pre recitátorov a pedagógov základných aj stredných škôl pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi.

viac o projekte