Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Klenovská Rontouka - 41. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností

Krátky opis
KLENOVSKÁ RONTOUKA - 41. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností má za cieľ vytvoriť interaktívne, folklórne podujatie lokálnych ľudových tradícií v našom regióne, pre všetky vekové kategórie, v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi. Chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť zachovávania, a citlivého prístupu ku hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. V tomto roku sa dramaturgicky chceme zamerať na remeselnícke a banícke obyčaje.
Fotogaléria
Názov podujatia
KLENOVSKÁ RONTOUKA - 41. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností

Miesto konania / kraj
Klenovec / Rimavská Sobota

Termín konania
28.06.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Zámerom projektu je kvalitatívne rozvíjať, propagovať, šíriť a uchovávať TĽK, scénický folklorizmus, na území okresov Rim. Sobota a Revúca (149 obcí), s viacsektorovou spoluprácou, so zapojením všetkých generácií. KLENOVSKÁ RONTOUKA - 41. ročník GMFS má upriamiť pozornosť širokej verejnosti o poznanie a ochranu kultúrneho dedičstva. Motivovať regionálne folklórne kolektívy k spracovaniu TĽK a k prezentácii širokej verejnosti. Cieľom je vytvoriť interaktívne, folklórne podujatie lokálnych ľudových tradícií v našom regióne, pre všetky vekové kategórie, v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi. Aktivity: 1.)Roztancované ulice – pozývačky po obciach a mestách. 2.)Scénické programy regionálnych tradícií, hosťujúcich FS zo SR a EU, inštrumentalistov, ĽH. 3.)Výstavy: remesiel, osobností, . 4.) Jarmok remesiel a tvorivé rem. dielne s interakt. zapojením návštevníkov, tradičné dvory. 5.) Škola spevu pre verejnosť. 6.) Remeselnícke tance z Malohontu - škola tanca 7.) Prezentácia filmov o rem. majstroch. 8.) Súťaže pre verejnosť s účinkujúcimi – vo varení, šikovností, prehliadka ľud. hudieb a heligonkárov. Cieľové skupiny: primárne regionálne folklórne kolektívy, jednotlivci a občania regiónu a sekundárne návštevníci podujatia všetkých vekových kategórií. Chceme upriamiť pozornosť na dôležitosť zachovávania, a citlivého prístupu ku hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. V tomto roku sa dramaturgicky chceme zamerať na remeselnícke a banícke obyčaje.

Názov prímateľa
Obec Klenovec

Celkový rozpočet:
23 340,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €