Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hornonitrianske folklórne slávnosti

Krátky opis
Hornonitrianske folklórne slávnosti sú najväčším podujatím folklóru a tradičnej ľudovej kultúry na hornej Nitre a v roku 2019 sa uskutoční už 34. ročník. Predstavia sa na ňom folklórne kolektívy regiónu s programami v dvoch veľkých komponovaných folklórnych blokoch – v piatok večer sa predstavia folklórne skupiny a v sobotu podvečer vystúpia detského folklórne súbory.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hornonitrianske folklórne slávnosti

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
28.06.2019 - 29.06.2019

Popis projektu
Na Hornonitrianskych folklórnych slávnostiach sa predstavia folklórne kolektívy regiónu (detské aj dospelé), gajdoši a hosťujúce folklórne kolektívy. Súčasťou podujatia sú samostatné programy folklórneho charakteru a mnohé sprievodné podujatia a programy. Projekt má významný prínos pre umeleckú, ako aj vedeckú spoločnosť, aj vďaka nemu sa napomáha k zachovávaniu tradičnej ľudovej kultúry, jej výskumu v jednotlivých obciach a následnej prezentácií ľudovej kultúry. Cieľom slávností je zachovávanie, odovzdávanie a šírenie ľudových zvykov a tradícií, piesní a tancov, ľudových remesiel a ďalších prejavov ľudovej kultúry v hmotnej i nehmotnej podobe. Čiastkové ciele projektu: 1. poskytnutie prezentačnej platformy pre folklórne telesá hornej Nitry, 2. vzájomná konfrontácia, inšpirácia medzi súbormi, 3. metodická pomoc zo strany režisérov programov. 4. obohatenie kultúrneho života regiónu a tiež výchova v duchu národných tradícií, 5. prezentovanie nescénických podôb ľudovej kultúry prostredníctvom zážitkového učenia. Účinkujúci: 600 osôb (DFS, DĽH, ĽH, FS a FSk regiónu horná Nitra, hostia, ľudoví remeselníci, rezbári, lektor školy tanca), počet návštevníkov: 2000 osôb.

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
10 200,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €