Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIII.ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností Dulovce 2019

Krátky opis
Obec Dulovce so svojimi partnermi, spoluorganizátormi a sponzormi organizujú už po 23-krát významné kultúrno-spoločenské podujatie s účasťou domácich a zahraničných detských folklórnych súborov. Mladí folkloristi z 8 slovenských a 5 zahraničných miest sa predstavia na miestnom amfiteátri počas dvoch dní - 28.-29.06.2019. V rámci večerných programov vystúpia Slovenskí rebeli a FS Fogáš z Českej republiky.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXIII.ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností Dulovce 2019

Miesto konania / kraj
Dulovce / Komárno

Termín konania
28.06.2019 - 29.06.2019

Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je podporovanie a rozvíjanie folklórnej tvorivej činnosti mladej generácie, udržiavanie a rozvoj detského folklóru s dôrazom na osobitosti mladých Slovákov z domova i zo sveta s cieľom prípravy a realizácie folklórnych predstavení, prehliadky krojov, ľudových remesiel. Podujatie je určené širokej verejnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, okresu Komárno, zahraničným turistom nachádzajúcim sa v našom regióne, obyvateľom obce Dulovce a okolitých obcí, predstaviteľom spolkov a organizácií, deťom a mládeži, milovníkom folklóru, kultúrnym organizáciám a inštitúciám. V priebehu 2dní sa zúčastní festivalu 13 súborov z toho 5 zo zahraničia a približne sa očakáva 2000divákov. Slávnosti každoročne prinášajú do Obce Dulovce kultúrny prvok, ktorý v oblasti kultúrneho vyžitia občanov Duloviec a v okolitých obciach svojim významom zaujal pevné miesto v kultúrnom vyžití. Chceme zblížiť a rozvinúť spolupatričnosť najmladšej slovenskej generácie s folklórnymi súbormi z domova i zo sveta ,nadväzovať kontakty, prezentovať tradičné slovenské folklórne umenie. Spoluorganizátormi projektu sú Základná škola Dulovce, Regionálne osvetové stredisko v Komárne.Odborný Garant projektu Mgr.art.Lenka ŠútorováKonečná,ArtD.–etnochoreologička,pedagogička tanca. 

Názov prímateľa
Obec Dulovce

Celkový rozpočet:
13 300,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €