Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nôta v dreve ukrytá

Krátky opis
V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pastierske hudobné nástroje- 6 dierové pastierske píšťaly 2 ks

Miesto konania / kraj
Zliechov / Ilava

Termín konania
05.07.2019 - 31.07.2019

Popis projektu

V rodine slovenského ľudového inštrumentára majú nezastupiteľné miesto hranové píšťaly. Medzi najvýraznejších predstaviteľov týchto aerofónov patria fujary, pastierske píšťaly či koncovky. Na výrobu hudobných nástrojov používa pán Ivan Bobot drevo z bazy čiernej, ktoré je najlepšie vyrezať v zimnom období, kedy je rastlina vo vegetačnom pokoji. Nižšie percento vlhkosti dáva menší predpoklad prasknutia, či iného deformovania dreva, počas jeho niekoľko ročného schnutia.  Materiál zvykne v čerstvom stave prevŕtať nebožiecom. Po cca 2- 3 rokoch je drevo dostatočne vyschnuté a vhodné na ďalšie spracovanie. Znova sa prevŕta, keďže jeho pôvodný otvor je schnutím zmenšený. Následne prebieha tvarovanie materiálu, nástroje k tomu vhodné sú pilníky, hoblíky, poriez a v záverečnej fáze tvarovanie brúsne papiere rôznych zrnitostí. Prichádza na rad najdôležitejší úkon pri výrobe  každého hudobného nástroja, a to jeho ozvučenie. Zvuk sa pri hranových píštalách tvorí na hrane okienka, vzduchom smerovaným z prieduchu. Výrobe týchto častí venuje pán Bobot zvláštnu pozornosť, pretože na kvalite ich prevedenia závisí kvalita zvuku nástroja. V ďalšom kroku, postupným skracovaním trubice naladí nástroj do základného tónu.  Prichádza čas na umiestnenie a následné vyvŕtanie bočných hmatových otvorov, konkrétne pri pastierskych píšťalách je otvorov 6. Rokmi praxe má Ivan Bobot zostavené tabuľky s presnými pozíciami dierok, čo je dôležité pre správnu intonáciu nástroja. Po tomto úkone je píšťala pripravená na zdobenie. Na samotné zdobenie hudobných nástrojov používa pán Bobot viacero techník. Jednoduchšie morenie,  alebo zložitejšie vybíjanie plieškami z farebných kovov. V poslednom kroku nasleduje povrchová úprava - šelaková politúra, ktorej vzhľad je ťažko napodobiteľný modernými lakmi.  Na konzerváciu a zvukové ustálenie nástoja je nástroj preliaty čistým ľanovým olejom, ktorý drevo stabilizuje a chráni voči vlhkosti.

Názov prímateľa
Ivan Bobot

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €