Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIX. ročník festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka

Krátky opis
Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka je najstarším festivalom podobného žánru v regióne Orava, ktorý sa koná sa na počesť nestora dychoviek na Orave - trstenského rodáka pána Ignáca Kučeru. Festival je určený na rozvoj, uchovávanie, prezentáciu a šírenie ľudovej kultúry v oblasti umenia dychových súborov a kapiel pre obyvateľov a návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií. V roku 2019 sa festival dychových hudieb uskutoční už dvadsiaty deviatykrát.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXIX. ročník festivalu dychových hudieb Trstenská krídlovka

Miesto konania / kraj
Trstená / Tvrdošín

Termín konania
05.07.2019 - 07.07.2019

Popis projektu

Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka patrí k najvýznamnejším podujatiam, ktoré organizuje mesto Trstená a spoluorganizátorom festivalu je aj Žilinský samosprávny kraj. V roku 2019 sa festival dychových hudieb uskutoční už dvadsiaty deviatykrát. Festival sa koná na počesť nestora dychoviek na Orave - trstenského rodáka pána Ignáca Kučeru, ktorý celý svoj život „zasvätil“ rozvoju ľudovej kultúry – dychovej hudby nielen v našom meste, ale v celom regióne Oravy. Mesto Trstená malo a má muzikantov - hudobníkov, ktorí sa venujú tradičnej ľudovej kultúre - žánru dychových hudieb už mnoho rokov. Dochovaná zmienka o trstenskej dychovej hudbe pochádza z roku 1877. Pokračovateľmi dychových kapiel v našom meste sú členovia dychového súboru Oravanka, ktorí už viac ako tri desaťročia vyhrávajú pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Okrem úsilia zachovať a rozvíjať tradíciu šírenia ľudovej kultúry (dychovej hudby) v meste a motivovať deti a mládež k tomuto žánru vyústilo k myšlienke založenia detskej dychovej hudby, ktorá pôsobí v meste Trstená už siedmy rok. 29. ročník festivalu sa bude konať v meste Trstená v dňoch 5.- 7. júla 2019 na Námestí M. R. Štefánika. Festivalu sa zúčastňujú dychové kapely nielen zo Slovenska, ale stalo sa už samozrejmosťou, že na festivale sa zúčastňujú hudobné telesá aj zo zahraničia, preto aj charakter nášho projektu je medzinárodný.

Názov prímateľa
Mesto Trstená

Celkový rozpočet:
12 450,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €