Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nôta v dreve ukrytá

Krátky opis
V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia obnoveného inštrumentáru zoskupenia Trombitáši Štefánikovci

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
01.07.2019 - 15.05.2020

Popis projektu

Trombitáši Štefánikovci sa počas procesu výroby nových hudobných nástrojov zúčastnili rôznych podujatí na území Slovenska.

Zaujímavým počinom a zviditeľnením pastierskeho folklóru bolo  účinkovanie v relácii s Úsmevom po Slovensku, ktorý v októbri odvysielala RTVS. 

Link: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-Rhttps://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-R">https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-R href="https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-Rhttps://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-R">https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzckJADEMQ9GOBnl3~_m8s5DQgXR~%3B6tsGqd6fztM8EPvvFwTLhJAGR5AolG2dBcZVSrfwq2aBZWi6vsdh51QXh2zbM.bps.a.10156887649037730&type=1&__xts__[0]=68.ARBW6BSA0ZEsh5LsZwlzNAc3g0w4yMjcrpFIaduLLs5QAXEyFyh9bNmm7O80bbi8rte0Ky-8miphaY_mIOEuakb_bCX63Pi8dkmBorSU8KEmaORIifym2QOdlE1uenrGlW41Srsh7ehW0FTfW4hg6ewallXCoCumwHJYwJvFEQzw7rv9wxNSCZuE5CPirjFFdeSn61PgTsbe7twOczp9FGSBkfrug3pEspRIwqIpqPvR4akZBEzGv7aUKHpeHX2_s2XPfvpwKP7FkEUDuJu48lUSjpiRh6azU1mOGb4UZsk2B1d6yn-_8n40iTGkX6aq0V_9RYrqah_H64IJeyKjS20c6qrVLvAF8zhHcQXI40z9OhKI5qGX-KNnFmkiL4_wk1HfhHbjeT35SnmS3TJNR_LqRm-dlP5RNc57LW8v3RCTX786_eyCAh3t_2YaY0_daMTOtL9jvJu6mnAyVkT6p89GeITy4AzOLcaBINaYnnEf68uaMWFvt-7AF3zxtsL9FuF3hTQuj32NokTg6WJp-ftFgYRhsrpPc35P26aOoJC_g0xUfrWPnfmAw8ADlalo93Hpd4iKmJu2XGJnE4eyyIHaoPFTFzC4JTQ-PzBfvL8&__tn__=HH-R Ivan Bobot sa šíri povedomie o slovenskej ľudovej kultúre aj za hranicami Slovenskej republiky. V  anglickom časopise Songlines bol článok o výrobe fujár.

V decembri boli Trombitáši  Štefánikovci hosťom priameho prenosu "V slovenskom Betleheme".Tento  vianočný benefičný koncert zostavený z tradičných vinšov a kolied bol tento rok vysielaný z kostola sv. Márie Magdalény v obci Mútne.

Za zmienku určite stojí benefičný koncert Folkór lieči,  ktorý sa konal  23.2.2020 v Piešťanoch pod záštitou Ministerstva kultúry.

Počas vypuknutia Covid 19  sa v jarných mesiacoch roku 2020  odvysielalala aj séria koncertov " U vás doma". V tomto komponovanom programe z dvorov sídlisk koncertovali v prvej časti aj Trombitáši Štefánikovci v meste Žiar nad Hronom.


 


Názov prímateľa
Ivan Bobot

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €