Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Slávnosť hliny - Keramická Modra 2019

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 06.09.2019 - 07.09.2019

11. ročník Slávnosti hliny – Keramickej Modry, s témou Remeselným a poľnohospodárskym výjavom v keramickom dekóre, je oslavou kumštu majstrov hrnčiarov a keramikárov. Ponúka hrnčiarsky jarmok keramikárov zo Slovenska aj zahraničia s bohatým programom a ukážkami remesla, odborný medzinárodný seminár i otvorené dvere v keramických dielňach. Dvojdňový festival je tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac informácií nájdete na www.modranska-beseda.sk a facebooku Modranskej Besedy.

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Nová Sedlica, Slovenská republika / 06.09.2019 - 22.09.2019

Terénna časť výskumu folklórnych prejavov obce Nová Sedlica a blízkych obcí. Materiál bude slúžiť ďalšiemu spracovaniu najmä domácim kolektívom ale i folkloristom so záujmom o tento región. Informátormi budú príslušníci najstaršej generácie skúmaných lokalít.

viac o projekte


Salamandrové dni 2019

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 05.09.2019 - 07.09.2019

Salamander bol pôvodne vážny a slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri zvlášť významných príležitostiach, ako bolo prvé fáranie, šachtág, pohreb profesora akadémie alebo študenta, lúčenie sa valetantov s Banskou Štiavnicou a podobne. Konal sa vždy po zotmení vo svetle baníckych kahanov a fakieľ. Jadro sprievodu tvorili poslucháči banskoštiavnickej akadémie.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 05.09.2019 - 07.09.2019

Salamandrové dni

viac o projekte


Poklady rakovskej kasne

Miesto a termín konania: Raková, Slovenská republika / 02.09.2019 - 30.09.2019

Výstava s názvom Poklady rakovskej kasne je ukážkou bývania a obliekania sa v našej obci Raková. Vystavené budú súčasti krojov, výšivky, čepce a súčasti tradičnej rakovskej izby. Výstava bude otvorená počas hodových slávností 8.9.2019 a verejnosti bude sprístupnená v mesiaci september.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Prašník, Slovenská republika / 31.08.2019

Oslavy organizované pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania

viac o projekte


Horné Kysuce v podaní FS Kysučan

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 25.08.2019

Hlavným zámerom projektu je predstaviť činnosť Folklóneho súboru Kysučan, ktorá je výsledkom dlhodobej, 65 ročnej, tvorivej práce s mládežou regiónu Kysúc.

viac o projekte


Lubená

Miesto a termín konania: Lazany, Slovenská republika / 25.08.2019

Obsahom projektu je: 1. Vydanie v poradí štvrtého zvukového nosiča FSk Lubená s predpokladaným názvom " Ľudové piesne z hornej Nitry", 2. Uvedenie výročného programu FSk Lubená zostaveného pri príležitosti 35. výročia založenia FSk Lubená v počte min. 4 vystúpení na samostatných vystúpeniach resp. v rámci iných podujatí a festivalov, 3. Oprava hudobných nástrojov vo vlastníctve FSk ( kontrabas a cimbal)

viac o projekte


Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej*

Miesto a termín konania: Žakarovce, Slovenská republika / 24.08.2019

Pozývame Vás na Žakarovské folklórne slávnosti *Janky Guzovej, ktoré obec každoročne organizuje na počesť speváčky a rodáčky zo Žakaroviec - Janky Guzovej.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rejdová, Slovenská republika / 23.08.2019

Spevácky dom, v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje, motivuje folklórne skupiny k interpretácii autentického hudobno-speváckeho štýlu, ktorý je pre ich obec, kolektív charakteristický.

viac o projekte


ilosvai

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 23.08.2019 - 25.08.2019

23. 8. 19:00 Vernisáž výstavy – “Takto sa staval Ilosvai dom” 19:30 Premietanie víťaznej choreografie FS Ilosvai Aszú 20:00 Tanečný dom s ĽH Szikes 24.8. 14:00 Otváranie brán, Remeselnícke tvorivé dielne v remeselných izbách, Trh remeselníkov 15:00 Olympiáda odzgoňov 16:00 Interaktívny koncert ĽH Szikes 17:00 Predstavenie chodúľového divadla 17:40 Detský tanečný dom 18:00 Slávnostný sprievod od Námestia Ilosvai 19:00 Galaprogram 21:00 Tanečný dom 25. 8. 11:00 Slávnostná svätá omša

viac o projekte


Rejdová 2019 - 46.ročník Gemerského folklórneho festivalu

Miesto a termín konania: Rejdová, Slovenská republika / 22.08.2019 - 24.08.2019

Rejdová 2019-46.ročník Gemerského folklórneho festivalu počas troch dní uvedie hodnotné programy na malej scéne v dedine "na pľacu" a veľkej scéne v amfiteátri.Súčasťou festivalu je bohatý sprievodné aktivity,napr.Rejdovské dvory s ukážkami gemerských remesiel,ľudového odevu, prezentácie, výstavy, spevácky dom, škola tanca,veselice, prehliadky pôvodnej architektúry,remeselné aktivity Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave,jarmok tradičných remesiel, interaktívne aktivity pre deti a dospelých.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 19.08.2019

Batikovanie s Bettinou Baloghovou

viac o projekte


Muziky pod Poľanou

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 18.08.2019

Tento ročník podujatia bude venovaný ľudovým hudbám a fenoménu ,,Podpolianske rozkazovačky". Práve tento významný prvok ľudovej hudby bol nominovaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hlavným cieľom festivalu je priblížiť mladej generácií a návštevníkom ľudové piesne, rôzne žánre, rôznorodosť a charakteristické znaky ľudovej hudby. Festival vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností medzi zúčastnenými hudobníkmi.

viac o projekte


Gazdovanie na Hriňovských lazoch

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 17.08.2019

Podujatie ,,Gazdovanie na Hriňovských lazoch" prezentuje miestne podoby folklóru, so zameraním na tradičný gazdovský spôsob života. Každoročne podujatie prináša novú nosnú tému z oblasti ľudovej kultúry.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.08.2019

Zámerom projektu rozšírenie a aktualizácia tanečnej a s tým súvisiacej choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany, ich naštudovanie na podklade pôvodných historických záznamov. Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


"Varenie slivkového lekváru" a "Po čo pôjdem domov"

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.08.2019

Vystúpenie s programom "Po čo pôjdem domov" v Hrušove dňa 17.08.2019

viac o projekte


Hontianska paráda Hrušov 2019

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 16.08.2019 - 17.08.2019

Hontianska paráda 2019 opäť oživí takmer zabudnutú kultúru a zvyky. Neľahký život remeselníckeho ľudu z regiónu Hont, jeho jedinečné kultúrne bohatstvo a takmer zabudnuté zvyklosti opäť ožijú v obci Hrušov. V dňoch 16. – 17. augusta 2019 sa v tejto malebnej dedinke v okrese Veľký Krtíš uskutoční už 24. ročník obľúbeného folklórneho festivalu Hontianska paráda. Môžete sa tešiť na ukážky remeselníckych prác, ochutnávku miestnych špecialít či kultúrne vystúpenia skupín zo Slovenska i zahraničia.

viac o projekte


Podsitnianske dni hojnosti

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 10.08.2019 - 11.08.2019

Ľudový festival zameraný na návrat k ľudovým spevom, tancom, krojom, obyčajom, tradičným remeslám a domácim špecialitám.

viac o projekte


Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 10.08.2019 - 11.08.2019

Podujatie svojím zameraním prezentuje agrárnu kultúru najmä myjavského regiónu. Sú v ňom prezentované tradičné poľnohospodárske postupy, rovnako ako zvyky spojené so žatvou. Dynamickými ukážkami prác dosahujeme efektívnejšiu, dôveryhodnejšiu prezentáciu miestnej agrárnej kultúry. K autenticite dopomáha aj účasť členov domácich folklórnych súborov - FSk Kýčer z Turej Lúky ( miestna časť Myjavy) a FS Kopa z Myjavy. Realizovaním tohto podujatia prehlbujeme záujem o poľnohospodárske tradície .

viac o projekte


Podsitnianske dni hojnosti

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 10.08.2019 - 11.08.2019

Podsitnianske dni hojnosti - Výstupom projektu bude folklórny festival konaný v obci Prenčov zameraný na zviditeľnenie a návrat k ľudovým tradíciám, ktoré chceme aj naďalej dostávať do povedomia a zachovávať ich pre budúce generácie.

viac o projekte


Gajdošské sústredenie

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.08.2019 - 11.08.2019

3 dňové gajdošské sústredenia v Nitre, v Mojmírovciach a vo Veľkom Záluží v dňoch 9-11. augusta 2019. V piatok : workshop zoznamovanie. V sobotu workshop zameraný na pastiersku a gajdošskú kultúru v okolí Nitry a hra na Kalvárii. V nedeľu workshop na gajdošskú tradíciu vo Veľkom Záluží. Každý deň vyvrcholil spoločným programom - Zagajduj gajdoško a bol spestrený výstavkou Veľkozálužského kroja a pokračovatelia gajdošskej tradície.

viac o projekte


Remeslá našich predkov

Miesto a termín konania: Stará Turá, Slovenská republika / 09.08.2019

Pozývame Vás na 13. ročník podujatia Remeslá našich predkov. Množstvo remeselníkov predávajúcich svoje jedinečné, ručne robené výrobky na Vás budú čakať na Námestí slobody a v Dome kultúry Javorina.

viac o projekte


Drienka

Miesto a termín konania: Veľké Zálužie, Slovenská republika / 09.08.2019 - 11.08.2019

MO MS Veľké Zálužie je spoluusporiadateľom Medzinárodného gajdošského festivalu Zagajduj gajdoško. Fsk Drienka sa aktívne zúčastní na tomto festivale.

viac o projekte


Malebnosť paličkovanej čipky - kultúrne dedičstvo našich predkov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.08.2019 - 28.08.2019

Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante pripravil v rámci uchovávania ľudových tradícií a propagácie kultúrneho dedičstva našich predkov výstavu paličkovanej čipky pod názvom Malebnosť paličkovanej čipky.

viac o projekte


Staré nástroje ožívajú... - Festival ľudovej hudby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.08.2019

Uchovávanie ľudových tradícií a ich oživovanie významne prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych a duchovných hodnôt. Festival ľudovej hudby pod názvom Staré nástroje ožívajú... predstaví verejnosti tradičné ľudové nástroje - gajdy, fujaru, koncovku, píšťaly, husle, kontrabas, cimbal, heligónku a citaru. Organizátorom podujatia je Galantské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

viac o projekte


Víťaz Janko - Vitéz János

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 05.08.2019 - 15.08.2019

Veľmi kreatívne spracovanie klasického diela, tentoraz od autora Sándora Petófiho - János Vitéz, Víťaz Janko. Strhujúce predstavenie s množstvom prvkov folklóru, moderného tanca a umenia sa bude konať opäť pod hradbami fascinujúceho fiľakovského hradu. Zámerom podujatia je okrem iného, cez moderné spracovanie diela s historickým kontextom ukázať prepojenie na súčasnosť, a to v nádväznosti na dnešné multikultúrne dianie.

viac o projekte


Podpora umenia

Miesto a termín konania: Priechod, Slovenská republika / 04.08.2019

Prezentácia výroby črpákov.

viac o projekte


Detský kroj Senohrad

Miesto a termín konania: Senohrad, Slovenská republika / 04.08.2019 - 31.08.2020

Pozývam, sledovať priebeh projektu “Detský kroj Senohrad” https://www.facebook.com/Detsky.kroj.Senohrad/

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 03.08.2019

nezabudnuté remeslá banská štiavnica- remeselné trhy a remeselníci z celého slovenska

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 03.08.2019

V rámci projektu Kraslice mojimi očami sa zúčastním remeselných trhov v Banskej Štiavnici, kde budem v stánku prezentovať svoju tvorbu a predvádzať výrobu kraslíc. Mojím zámerom je zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo a propagovať tradičné remeslo širokej verejnosti.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 03.08.2019

Nezabudnuté remeslá

viac o projekte


Horné Kysuce v podaní FS Kysučan

Miesto a termín konania: Tvrdošín, Slovenská republika / 28.07.2019

Folklórny súbor Kysučan paracujúci pri Dome kultúry v Čadci je pravidelným hosťom na festivale, vždy sa predstaví s novými choreografiami z dielne Jozefa vrábla, ktorý sa katívne venuje zbieraniu folklórnemu materiálu z horných Kysúc.

viac o projekte


"Varenie slivkového lekváru" a "Po čo pôjdem domov"

Miesto a termín konania: Badín, Slovenská republika / 27.07.2019

Vystúpenie v podaní FS Javory a Liesky z Badína s programom "Varenie slivkového lekváru" bude súčasťou folklórneho programu: Na Badínskych Vŕškach dňa 27.07.2019 v obci Badín

viac o projekte


Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2019

Miesto a termín konania: Častá, Slovenská republika / 25.07.2019 - 28.07.2019

V dňoch 25.-28.07.2019 sa pri hrade Červený kameň uskutoční pokračovanie Letného LARPu: Príbehy spod Vlčích Skál 2019. Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál je rolovou hrou naživo, na ktorej účastníci stvárňujú, podobne ako herci, pre seba a pre ostatných účastníkov postavy v príbehu zasadeného do fantazijného sveta inšpirovaného slovenskou históriou a tradíciami z malokarpatského regiónu. Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál je tak špecifickou formou improvizovaného dramatického umenia.

viac o projekte


Na Šarišu češko, ale i veśelo ...

Miesto a termín konania: Stuľany, Slovenská republika / 24.07.2019

Charakteristika projektu: priblížiť širokej verejnosti tradičné ľudové piesne z oblasti Horného Šariša zo zbierkovej činnosti p. Boženy Fornadľovej - Ľudové piesne z Raslavíc 1, 2 a 3. Predstavenie tradičných nástrojov z oblasti Horného Šariša a predstavenie autentického štýlu hudby. Pestovanie vzťahu ku folklóru a ľudovým tradíciám. Cez tento vzťah ku folklóru pestovať a upevňovať národné povedomie a pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu Horného Šariša s osobitným zreteľom na mladú generáciu.

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Lubina, Slovenská republika / 20.07.2019

Podujatie Historická žatva Lubina 2019 - 3. ročník - zameraný na návrat k ľudovým spevom, krojom, obyčajmi spojenými s ľudovou tradičnou žatvou a domácimi špecialitami.

viac o projekte


Dedina ožíva

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 20.07.2019

Podujatie Dedina ožíva, festival gastronómie, remesiel, ľudovej kultúry sa po 16. krát realizovalo v obci Drienčany. Cieľom projektu bolo propagovať tradičnú ľudovú kultúru v súvislostiach s rozvojom cestovného ruchu.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 19.07.2019

Dňa 19.07.2019 sa v rámci podujatia Vatra zvrchovanosti uskutoční hudobné vystúpenie gajdoša Michala Machavu, ktorý predstaví hru na trojhlasné gajdy.

viac o projekte


Na Šarišu češko, ale i veśelo ...

Miesto a termín konania: Abrahámovce, Slovenská republika / 17.07.2019

Charakteristika projektu: priblížiť širokej verejnosti tradičné ľudové piesne z oblasti Horného Šariša zo zbierkovej činnosti p. Boženy Fornadľovej - Ľudové piesne z Raslavíc 1, 2 a 3. Predstavenie tradičných nástrojov z oblasti Horného Šariša a predstavenie autentického štýlu hudby. Pestovanie vzťahu ku folklóru a ľudovým tradíciám. Cez tento vzťah ku folklóru pestovať a upevňovať národné povedomie a pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu Horného Šariša s osobitným zreteľom na mladú generáci

viac o projekte