Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ľudové tradície spájajú generácie

Krátky opis
Komunitné združenie Sedliská pripravilo spoločný program "Život pod hradom Čičva", ktorého cieľom bolo spojiť obecné folklórne skupiny a detský folklórny súbor pri ZŠ s MŠ v Sedliskách, ktorý bude odprezentovaný v mesiaci október počas slávnosti "mesiaca úcty k starším".
Fotogaléria
Názov podujatia
Život pod hradom Čičva

Miesto konania / kraj
Sedliská / Vranov nad Topľou

Termín konania
20.10.2019

Popis projektu

Odprezentovanie celého programu "Život pod hradom Čičva" vyplýva aj z časového harmonogramu v mesiaci október. Program v sebe zahŕňa prípravu slovných veršíkov a pesničiek, ktoré budú vystihovať jednotlivé remeslá.  V programe vystúpia deti z DFS v detských krojoch a ženy zo speváckej skupiny Verbina v nových doplnkoch z tohto projektu. Propagácia tohto programu je umiestnená na stránke obce t.j. http://www.sedliska.sk">www.sedliska.sk a facebookovom profile obce. Pozvánky na podujatie boli roznesené osobne každému pozvanému hosťovi cca.230 ks osobne. Každý z propagačných materiálov bol označený logom Fondu na podporu umenia.

Účelom nášho projektu je spojiť najstaršiu s najmladšou generáciou prostredníctvom ľudových tradícií a predstaviť tradičné remeslá, obyčaje a život pod hradom Čičva, ktorý je zároveň aj symbolom obce Sedliská.

Názov prímateľa
Komunitné združenie Sedliská

Celkový rozpočet:
3 720,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €