Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičné remeslá v Tisovci - Šúpolienky

Krátky opis
Občianske združenie TisArt, Vás pozýva na tvorivé dielne v rámci projektu "Tradičné remeslá v Tisovci. Je to pilotný projekt, ktorým zámerom je zmapovať a zdokumentovať tradičné remeslá v Tisovci. Súčasťou projektu je prezentácia techniky výroby a tvorivé dielne pre aj pre mladšie generácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné remeslá v Tisovci - Šúpolienky / Tvorivé dielne / výroba bábok z kukuričného šúpolia

Miesto konania / kraj
Tisovec / Rimavská Sobota

Termín konania
24.10.2019 - 25.10.2019

Popis projektu

Zámerom projektu Tradičné remeslá v Tisovci je vzdelávať a dokumentovať. Tento rok je to výroba bábok z kukuričného

šúpolia (šúpolienky) tradičnou technikou, ktorá je príznačná pre náš región. Nositeľkou tohto tradičného remesla je 81 ročná

Eva Dolinajová z Tisovca. Na realizovaných workshopoch sa bude môcť široká verejnosť aktívne zapojiť do výroby bábok zo

šúpolia. Cieľom je zdokumentovať na workshopoch prácu a techniku remeselných majstrov tradičných remeselných techník

pôsobiacich v Tisovci. Projekt Tradičné remeslá v Tisovci je dlhodobým projektom a každoročne by sme chceli pokračovať

workshopmi a dokumentáciou tradičného ľudového remesla s ďalšími tradičnými výrobcami Cieľovou skupinou projektu sú žiaci

Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci, študenti Strednej odbornej školy v Tisovci a Evanjelického gymnázia

Tisovec, ako aj široká verejnosť, členovia krúžkov záujmovej umeleckej činnosti a kolektívov venujúcich sa tradičnej ľudovej

kultúre. Tento projekt a jeho výstupy - workshopy a krátkometrážny dokument by mali slúžiť ako edukačný materiál pre

školy, folklórne skupiny a súbory a následne bude uchovaný v týchto inštitúciách.

Názov prímateľa
Občianske združenie TisArt

Celkový rozpočet:
2 700,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €