Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

KODÁLYOVA GALANTA 2019 - festival detského zborového spevu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.11.2019

Podporovať rozvoj detských speváckych zborov a taktiež umožniť im prezentovať svoje výsledky a umelecké výkony na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných detských speváckych zborov je hlavným zámerom festivalu organizovaného v Galante pod názvom Kodályova Galanta 2019.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.11.2019

Spevácky dom zameraný na piesne z Rejdovej

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 20.11.2019

Tanečná tvorivá dielňa .

viac o projekte


ETNOLÓGIA BEZ HRANÍC/ETHNOLOGY WITHOUT BORDERS 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.11.2019 - 21.11.2019

Medzinárodná študentská vedecká konferencia etnologických katedier krajín V4, organizovaná v spolupráci s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.11.2019

Hudobná dielňa pre detské ľudové hudby s etnologičkou Alžbetou Lukáčovou, 19.11.2019, 14:00 GMOS v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 18.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, realizujú 18. novembra 2019, od 8:00 tvorivé remeselné, hudobné a tanečné dielne, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 18.11.2019 - 22.11.2019

V rámci projektu Vzdelávame umením uvedieme metodiku výučby ľudového tanca vytvorením jedinečnej formy odborného vzdelávania sa. S tanečnými pedagógmi so živou ľudovou hudbou navštívime 15 obcí v okrese Levice. Do projektu sú zapojené predškolské a školské zariadenia, zainteresované všetky vekové kategórie interpretov a samozrejme aj ich pedagógovia.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Rákoš, Slovenská republika / 17.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozývajú 17. novembra 2019, o 15:00, do Kultúrneho domu v Rákoši na prezentáciu komorného programu Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu v obciach Sirk, Rákoš, Ratkovská Suchá a Ratková. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


40. výročie FS Váh

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.11.2019 - 16.11.2019

Prezentácia nového komponovaného programu, ktorým chce súbor verejnosti odprezentovať svoju prácu za ostatných 5 rokov, ale aj priblížiť prierezovo jeho dosiahnuté úspechy za štyri desaťročia.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 15.11.2019

Projekt zameraný na literárnu tvorbu a umelecký prednes - celoročný cyklus aktivít pre žiakov základných a stredných škôl, pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi. Cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti interpretov, vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku. Projektové aktivity sú založené na dobrovoľnej činnosti žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ. Môže sa ich zúčastniť každý neprofesionálny jednotlivec a kolektív.

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 15.11.2019

Zámerom projektu je rozšírenie, aktualizácia tanečnej a choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany na podklade pôvodných historických záznamov. . Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 13.11.2019

Kurz drevorezby pre verejnosť v Ilosvai dome vo Veľkej Ide.

viac o projekte


Gemerská podkovička 2019

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 11.11.2019

Tvorivé remeselné dielne pre žiakov základnej školy - práca s drevom.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 09.11.2019

Projekt Dedičstvo inšpiruje - Škola tanca, zameraný na rozšírenie tanečných schopností tanečníkov zo súborov aj iných záujemcov

viac o projekte


FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku

Miesto a termín konania: Snina, Slovenská republika / 09.11.2019

Kultúrny program k 5. výročiu vzniku FSk Ľude spud Beskyda z Novej Sedlice pod názvom "FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na Slovensku". V programe sprevádza jubilujúci kolektív Ľudová hudba FS Šiňava a ako hosť sa predstaví FS Šiňava zo Sniny. Program bude premiérovo uvedený v MKOS v Snine.

viac o projekte


Osobnosti terchovskej muziky zapísanej do UNESCO

Miesto a termín konania: Terchová, Slovenská republika / 09.11.2019

Uvedenie druhého zo štyroch programov cyklu "Osobnosti a jubilanti terchovskej muziky" neprofesionálneho komunitného zoskupenia Spojené muziky terchovské, spojené s tematickou výstavou a uvedením filmu Martina Slivku Terchovská muzika v rámci osláv sv. Martina, patróna Terchovskej farnosti a prvého kostola z roku 1731

viac o projekte


Spojme generácie v ľudovej piesni!

Miesto a termín konania: Maňa, Slovenská republika / 09.11.2019 - 30.06.2020

Ľudová hudba Máňanská muzička vystúpi dňa 9.11. 2019 o 18:30 hod. v rámci verejného podujatia obce Maňa: Jubilanti a na Katarínskej zábave v Čiernych Kľačanoch 9.11.2019 so začiatkom o 20:00 hod. s novým hudobno-speváckym číslom, ktoré bolo pripravované v rámci projektu s názvom Spojme generácie v ľudovej piesni!

viac o projekte


Od Hrušova k Parchovanom

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 09.11.2019 - 10.11.2019

Zámerom projektu rozšírenie a aktualizácia tanečnej a s tým súvisiacej choreografickej tvorby súboru o nové tanečné oblasti regiónov Hont, Podpoľanie, Hron a Parchovany, ich naštudovanie na podklade pôvodných historických záznamov. Cieľom FS je zodpovedne pristupovať k zachovávaniu kultúrnych klenotov našich predkov a tie najkrajšie ľudové tance, spevy a kroje približovať širokej verejnosti netradičným spôsobom.

viac o projekte


Program folklórneho súboru Dúbrava pri príležitosti jeho 40. výročia.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 08.11.2019 - 09.11.2019

Radosť, šťastie a lásku vystrieda smútok, žiarlivosť a hnev v celovečernom programe v podaní folklórneho súboru Dúbrava. Životom spletené osudy ľudí znázornené tanečným, speváckym a hudobným umením zobrazujú krásu aj trpkosť každého dňa. Program so zaujímavou myšlienkou, pútavým námetom a originálnym spracovaním vznikol pri príležitosti 40. výročia založenia súboru.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 08.11.2019

tvorivé dielne pre deti z MŠ a ZŠ v Klenovci na tému, detské ľudové hry a tanečná príprava detí

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Prašník, Slovenská republika / 07.11.2019

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Holeška v rámci kultúrneho programu - Slávnostné posedenie pre dôchodcov z Prašníka

viac o projekte


Detvianskym objektívom 1979 - 2019

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 06.11.2019 - 31.01.2020

Fotoklub Detva pozýva na výstavu pri príležitosti 40 rokov.

viac o projekte


So striebrom vo vlasoch... prehliadka speváckych zborov seniorov

Miesto a termín konania: Rimavské Brezovo, Slovenská republika / 06.11.2019

Cieľom projektu je vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho všedného sveta, nedovoliť im upadnúť do letargie a depresii. Zároveň poskytnúť im možnosť a priestor na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity, ktoré vykonávajú v kluboch dôchodcov. Umožniť im vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností a vzájomný verbálny kontakt. Pripravovanou výstavou poukázať na ich šikovnosť a zručnosť.

viac o projekte


Abovská brána

Miesto a termín konania: Veľká Ida, Slovenská republika / 06.11.2019

Kurz drevorezby v Ilosvai dome vo Veľkej Ide pre verejnosť.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičných remesiel, tancov, piesní a zvykoslovia

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.10.2019

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, zvykoslovia, tancov, spevov, tradičných remeselných techník

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 28.10.2019

Tvorivá dielňa s Tímeou Tóthovou. Výroba šperkov z polymérovej fimo hmoty.

viac o projekte


Iskra do folklórnej skupiny Harihovčan

Miesto a termín konania: Harichovce, Slovenská republika / 26.10.2019

Uvedenie a premiéra pôvodného folklórneho pásma miestnych zvykov a obyčajov s tematikou jari a leta na dedine – stavanie májov, jánske ohne, dožinky pod taktovkou miestnej FSk Harihovčan.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2019 - 30.10.2019

Séria podujatí venovaná neprofesionálnym fotografom a filmárom z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Spev nás spája - celoročná činnosť ŽSSk pri ZO JDS Hrušov

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Stretnutie troch generácií, ktorého hlavnou myšlienkou je upevnenie medzigeneračných väzieb, budovanie spolupráce, dobrých vzťahov a úcty medzi mladou a najstaršou generáciou. Odovzdávanie tradícií, poznatkov a skúseností starších mladším, ale i spríjemnenie a spestrenie jesene života našim starším spoluobčanom.

viac o projekte


20 rokov Korničky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Detský folklórny súbor Kornička oslavuje 20.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravil súbor samostatný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny a tiež slávnostný galaprogram "O troch pramienkoch II.". Ten je voľným pokračovaním rozprávkového príbehu "O troch pramienkoch", ktorý bol uvedený v roku 2014 pri príležitosti 15.výročia založenia DFS Kornička.

viac o projekte


Neskrývaj, čo doma máš II.

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 25.10.2019

Séria podujatí venovaná neprofesionálnym fotografom a filmárom z regiónu Gemer-Malohont.

viac o projekte


Na Mýte

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 25.10.2019

FS Vrchovina v roku 2019 oslavuje svoje 10. výročie. Pri tejto príležitosti pripravili členovia súboru tanečno-divadelné predstavenie.

viac o projekte


Čaro slova

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.10.2019

Cieľom projektu je rozvíjať tvorivé vedomosti a schopnosti všetkých interpretov,vyvolať ich záujem o slovenskú a svetovú literatúru a vytvárať trvalý kladný vzťah k materinskému jazyku; rozvíjať verbálno-komunikačné a interpretačné, kreatívne schopnosti mládeže a vytvoriť pre nich prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia. Projektové aktivity sú určené pre žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ, študentov vysokých škôl a dospelých záujemcov.

viac o projekte


Tradičné remeslá v Tisovci - Šúpolienky

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 24.10.2019 - 25.10.2019

Občianske združenie TisArt, Vás pozýva na tvorivé dielne v rámci projektu "Tradičné remeslá v Tisovci. Je to pilotný projekt, ktorým zámerom je zmapovať a zdokumentovať tradičné remeslá v Tisovci. Súčasťou projektu je prezentácia techniky výroby a tvorivé dielne pre aj pre mladšie generácie.

viac o projekte


ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky

viac o projekte


ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

XVI. ročník regionálnej a XIV. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

viac o projekte


Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.10.2019 - 30.11.2019

Príspevok publikovaný prostredníctvom internetu na www.novohradskevrchy.sk s názvom: "Rozvoj a zánik veľkokrtíšskeho baníctva na príklade jedného ľudského života", o rozsahu 4,7 normostrany.

viac o projekte


Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 21.10.2019 - 30.11.2019

Pripravený a zverejnený bol aj ďalší text venovaný baníckej symbolike okresu v kontexte vzniku okresu, ktorý bol dôsledkom banskej činnosti v tomto priestore.

viac o projekte


Ľudové tradície spájajú generácie

Miesto a termín konania: Sedliská, Slovenská republika / 20.10.2019

Komunitné združenie Sedliská pripravilo spoločný program "Život pod hradom Čičva", ktorého cieľom bolo spojiť obecné folklórne skupiny a detský folklórny súbor pri ZŠ s MŠ v Sedliskách, ktorý bude odprezentovaný v mesiaci október počas slávnosti "mesiaca úcty k starším".

viac o projekte