Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Seminár o ľudovej piesni 2020

Krátky opis
Seminár o ľudovej piesni sa bude konať sedemnásty raz. Keďže sa každý rok koná v inom regióne Slovenska, Spolok hudobného folklóru vybral za miesto konania mesto Stará Ľubovňa. Seminár sa uskutočni dňa 2.6.2020 v Mestskom kultúrnom stredisku pod patronátom mesta . Na seminári sa plánuje odznenie cca desiatich referátov od popredných muzikológov i zberateľov a spracovávateľov ľudových zdrojov v regióne
Fotogaléria
Názov podujatia
Seminár o ľudovej piesni 2020.

Miesto konania / kraj
Stará Ľubovňa / Stará Ľubovňa

Termín konania
06.01.2020 - 15.07.2020

Popis projektu

Stará Ľubovňa príslušný región Zamagurie bezprostredne susedia Poľskou republikou, vzájomne sa prelínajucími, neraz blízkymi regionálnymi znakmi. Medzi obidvomi etnikami boli a stále sú veľmi podobné charakteristické znaky tradičnej kultúry a teda nachádzajú sa aj analogické témy týkajúce sa jej poznávania, skúmania, prezentácie. Aj z týchto hľadísk sa spolok zameriava na oslovovanie a získavanie odborníkov a nositeľov ľudových tradícií na nižšie navrhované témy, pochopiteľne najmä zo Slovenska, tentokrát opäť aj Poľska republiky,rokovania sú s referentom z Ukrajiny. Regionálny štýl inštrumentálnej ľudovej hudby vo folklórnom súbore na severnom Slovensku, Ľudová pieseň vo výstupoch dedinskej folklórnej skupiny, Ľudová pieseň v pedagogickej práci na ZUŠ, Výskum ľudovej piesne v súčasnosti, Ľudová hudba, pieseň a tanec v regióne Zamaguria, Výskum ľudovej piesne v súčasnosti, metodika zbierania, vyhľadávania zdrojov a nositeľov ľudových tradícií, spôsoby spolupráce s interpretmi uchovávajúcimi ľudové piesne, ale aj ďalšie druhy prejavu, spolupráca s odbornými inštitúciami, etnológmi,hudobníkmi, archivármi, médiami. Dosiaľ sú známe mená nasledovných referentov z regiónu: Ing. Martin Karaš, ktorý je aj odborným garantom seminára v mieste jeho konania, Mgr. Alena Maňková - Vachtárová, Eva Fáberová, Dr. Anna Derevjaníková, Mgr. Silvia Sokolová, Mgr. Veronika Boďová, Dr. Milan Ščigulinský, Bc. Jana Gladišová, predbežnú účasť prisľúbil Prof. Oskár Elschek. Očakávame aj účasť etnomuzikológa z Prešovskej univerzity.

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
1 950,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €