Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Uchovávanie a odovzdávanie tradičných postupov výroby fujár a píšťal

Krátky opis
Propagácia pastierskych ľudových hudobných nástrojov na spoločnom podujatí s FS Heľpan. V rámci tohto podujatia bude prezentácia postupu výroby fujár a píšťal.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia autentického folklóru

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.12.2019

Popis projektu

Na podujatí budeme predvádzať výrobu fujár, počas čoho si budú môcť návštevníci vyskúšať vŕtanie a opracovanie dreva na výrobu fujár a píšťal. Zároveň ich budeme informovať o postupe výrobe a procese zdobenia hudobných nástrojov. Súčasťou bude aj ukážka hry na pastierske ľudové hudobné nástroje. 

Názov prímateľa
Michal Fiľo

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €