Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ľudové tradície spájajú generácie

Krátky opis
Slávnostná akadémia plná vinšov a kolied vo vianočnom období v podaní detí a FSpSk Verbina, ktorá odznie v kostoloch v obci Sedliská.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vianočná akadémia

Miesto konania / kraj
Sedliská / Vranov nad Topľou

Termín konania
25.12.2019 - 06.01.2020

Popis projektu

Dňa 25.12.2019 o 0.00 hod. v rímskokatolíckom kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách odznie počas polnočnej sv. omše slávnostná vianočná akadémia (plná vinšov a kolied) v podaní detí a folklór. skupiny Verbina.

Dňa 1.1.2020 o 10.00 hod. v gréckokatolíckom kostole Ochrany presv. Bohorodičky v Sedliskách odznie počas sv. liturgie slávnostná vianočná akadémia (plná vinšov a kolied) v podaní detí a folklór. skupiny Verbina.

Dňa 6.1.2020 o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v miestnej časti Podčičva v obci Sedliskách odznie počas sv. omše slávnostná vianočná akadémia (plná vinšov a kolied) v podaní detí a folklór. skupiny Verbina.

Propagácia podujatí bude prezentovaná kňazmi v cirk.oznamoch a v miestnom rozhlase. Návštevnosť v chráme je zabezpečená a tradíciou daných vianočných sviatkov, Označanie akcie logom FPU bude v kostoloch zabezpečené informačnou tabuľou na viditeľnom mieste.
Názov prímateľa
Komunitné združenie Sedliská

Celkový rozpočet:
3 720,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €