Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

POVEJ VETRÍK,POVEJ koncert , um. vedúceho OĽuN SRo Miroslava Dudíka k životnému jubileu

Krátky opis
Koncert s názvom Povej vetrík, povej je zameraný na doterajšiu pôsobnosť Orchestra ľudových nástrojov, a dlhoročného koncertného majstra Miroslava Dudíka.ktorý patrí medzi popredných umelcov v oblasti folklórneho umenia. Spolok hudobného folklóru má za cieľ vyjadriť uznanie umelcov za jeho mnohoročnú interpretačnú, organizátorskú a autorskú pôsobnosť. Koncert sa uskutoční 16.4.2020 o 18.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS SRo
Fotogaléria
Názov podujatia
Povej vetrík, povej

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2020 - 28.04.2020

Popis projektu

Prezentovať osobnosti slovenskej kultúry a umenia patrí k jednej zo základných úloh Spolku hudobného folklóru, ktorý je je hlavným spoluorganizátorom prehliadky a spomienkovej slávnosti pri príležitosti životného jubilea svojho dlhoročného člena Miroslava Dudíka. Spolok vo svojej doterajšej pôsobnosti venuje pozornosť tomuto spoločenskému javu, dosiaľ pripomenul mnoho popredných dejateľov v oblasti folklóru. K jedným z najvýznamnejších patrí nesporne M. Dudík. Pôsobnosť, činnosť, tvorivé aktivity tohto interpreta, skladateľa, organizátora po celé desaťročia rezonujú v povedomí kultúrnej, najmä folklórnej verejnosti. Zámerom spomienkovej slávnosti je akcentovať jeho autorskú tvorbu, odbornú starostlivosť o kultúrno – spoločenské povedomie, formovanie umeleckého interpretačného charakteru Orchestra ľudových nástrojov, ktorého bol spoluzakladateľom. Zámerom i cieľom projektu je na príklade odborného rastu a jubilanta poukázať na cieľavedomosť, pocit zodpovednosti voči spoločnosti tvoriť a prinášať hodnoty trvalého charakteru a osobitne mladším generačným skupinám poskytnúť vzor, ako možno dosiahnuť odborné a spoločenské uznanie. Hlavnými projektovými činnosťami sú v súčasnosti tvorba a realizačná príprava podujatia, dramaturgická koncepcia a základná podoba koncertného tvaru, spolupráca s vybratými interpretmi, výber skladieb a ich následné štúdium. Ďalej je to príprava scenára a spolupráca s režisérom. Dramaturgom a realizátorom je Miroslav Dudík, sám dramaturg Orchestra ľudových nástrojov, ktorý koncepciu pripravoval a konzultoval s vedením Spolku hudobného folklóru.

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
3 700,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €