Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Večný salaš Svetozára Stračinu

Krátky opis
V pripravovanom koncerte zohľadňujeme význam jedného z najvýznamnejších tvorcov v oblasti folklóru na Slovensku – Svetozára Stračinu a jeho nedožité 80. výročie Ideálnym spojením zberateľa piesní a ľudového zvykoslovia a skladateľa vznikol ideový návrh koncertu, ktorého náplňou je uvedenie cyklu vianočných kolied spracovaných skladateľom Svetozárom Stračinom nazvaných Betlehemský večný salaš. Modifikáciou vznikol názov koncertu Večný salaš Svetozára Stračinu
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert na počesť nedožitých 80. narodenín Svetozára Stračinu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2020 - 30.12.2020

Popis projektu

Ideovým zámerom tohto vianočného koncertu je nielen pripomenutie významného výročia a jubilea Svetozára Stračinu, ale najmä zdôrazňovanie hodnotovej bohatosti, ktorou disponuje slovenská hudobná kultúra. Preto Spolok hudobného folklóru inicioval dosiaľ vznik množstva nových diel, úprav a kompozičných spracovaní a následne ich uvádzania do života vo vysoko hodnotnom interpretačnom predvádzaní. Betlehemský večný salaš Svetozára Stračinu je dielom, patriacim medzi najhodnotnejšie umelecké výtvory, ktoré treba neustále približovať verejnosti, dotvárať prostredníctvom nich primeranú dobovú a časovú atmosféru. Nepochybne patrí medzi skvosty nielen slovenskej, ale aj európskej hudobnej kultúry. Cieľom je obohacovať kultúrne povedomie spoločnosti a poukazovať, že tak minulosť ako i súčasnosť disponujú hodnotnými umeleckými dielami. Rozhodujúcim faktorom realizácie tohto koncertu je najmä spolupráca Spolku hudobného folklóru s Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorý je nielen spoluorganizátorom, ale aj participientom pri zabezpečovaní účinkujúcich, priestorov na prípravu,nahrávanie a vysielanie záznamu koncertu. Počas doterajšej mnohoročnej spolupráce Slovenský rozhlas odvysielal záznamy všetkých spoločných vianočných koncertov. V programe koncertu sú navrhnutí a vybratí nasledovní účinkujúci - Orchester ľudových nástrojov v obsadení do 14 hráčov, vrátane sólistov - hráčov najmä na pastierskych vzduchozvučnýchnástrojoch, deti z detských folklórnych súborov, koledníci a vinšovníci, spevácke skupiny Rodokmeň, Vajana. Sólistami koncertu budú Martin Babjak, Katarína Žukov, Ján Babjak, Angela Vargicová, Petra Zaujecová, Pavol Kužma a ďalší.

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
4 647,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €