Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 09.07.2020

Tvorivé dielne priblížia deťom slovenské ľudové tradície, pričom si budú môcť vytvoriť rôzne výrobky. Pod mojím lektorským vedením si spolu vytvoríme kraslicu technikou oblepovania priadzou.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 08.07.2020 - 20.12.2020

Podujatie pozostáva zo 7 tvorivých dielní pre deti, mládež a dospelých v oblasti ľudového tanca, hudby a spevu. Prvé podujatie dňa 6.3.2020 bolo prípravné, na ktorom sa na základe výzvy zaslanej na všetky základné, stredné, umelecké školy, CVČ a folklórne kolektívy vybrali účastníci na projektové tvorivé dielne.

viac o projekte


Týždeň s remeslami - tvorivé dielne UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.07.2020 - 10.07.2020

Tvorivé dielne sú určené pre deti, ktoré majú blízko k tradičnej ľudovej kultúre, remeslám a rôznym tvorivým technikám . Počas celého týždňa majú deti k dispozícií remeselné stanovištia a zaúčajú sa do tajov paličkovanej čipky,háčkovania, šitia, práci s hlinou, maľovaniu na textil a sklo, plsteniu, zdobeniu medovníčkov, drevorezbe, práci s papierom ,či zdobeniu predmetov servítkovou technikou.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.07.2020 - 14.08.2020

Denné remeselnícke tábory, 4 turnusy.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 04.07.2020

Výrobu kraslíc technikou oblepovania priadzou budem predvádzať na Festivale kumštu, remesla a zábavy v Banskej Štiavnici.

viac o projekte


Polárna žiara v šperkoch zo striebra a kameňa

Miesto a termín konania: Tvrdošín, Slovenská republika / 03.07.2020 - 06.09.2020

Vernisáž k novej kolekcii šperkov, ktorej vytvorenie bolo podporené Fondom na podporu umenia v roku 2019.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 02.07.2020

Gemer je región pestrý a rozmanitý aj jeho tradičná ľudová kultúra sa aj v susedných obciach líši. Práve rozdiely, aj v speve či tanci sú folklórne kolektívy prameňom pri tvorbe ich programov. Cieľom speváckeho domu je vyhľadávať a oživovať spevácke špecifiká v ľudových piesňach z Vyšnej Slanej. Podujatie je zamerané na spevy z Vyšnej Slanej, ale ponúka možnosť všetkým záujemcom o ľudový spev získať informácie o speváckej tradícii v tejto obci.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 30.06.2020 - 30.08.2020

Verejná prezentácia výstupov projektu prostredníctvom výstavy .

viac o projekte


Strážcovia pravých pokladov storočí - Kováčska vyhňa pod šindľovou strechou

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.06.2020

Pre návštevníkov som pripravil interaktívnu prezentáciu produktov kováčskej výroby. Široká verejnosť a predovšetkým deti a mládež si budú môcť vyskúšať prácu s kovom či drevom. Deti a mládež spoznajú pútavou formou čaro oboch remesiel a budú mať príležitosti sa k nim priblížiť. Umožním im kontakt s bežným materiálom ako je drevo či kov. Budú mať príležitosť sa bližšie zoznámiť s remeslom, ktoré sa pomaličky vytráca z našich životov.

viac o projekte


Výroba a interpretácia hry na slovenské gajdy

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 28.06.2020

Dňa 28.06.2020 sa v rámci remeselného jarmoku v Hriňovej uskutoční verejné predstavenie výroby a hry na slovenské gajdy.

viac o projekte


Nôta v dreve ukrytá

Miesto a termín konania: Zliechov, Slovenská republika / 27.06.2020

V projekte ide o výrobu nových hudobných nástrojov zoskupenia Trombitáši Štefánikovci. Ich častými vystúpeniami , neustálymi presunmi a manipuláciou sú nástroje z krehkého dreva polámané. Sprievodnou akciou na vystúpeniach je aj ukážka pastierskeho folklóru a účastníci na folklórnych podujatiach si môžu fujary, trombity, píštaly vyskúšať. Rokmi používania sú nástroje technicky, intonačne a vzhľadovo opotrebované. Ďalším výstupom tohto projektu bude tvorivá dielňa pre žiakov pána Ivana Bobota.

viac o projekte


Kyjatické hračky

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 26.06.2020 - 28.06.2020

Verejná prezentácia záväzných výstupov formou prostredníctvom výstavy

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 26.06.2020 - 30.06.2020

Prezentácia tvorby je prenesená do výstupov projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne. Kolekcia "Kokavšánky v tkanom šate" bude prezentovaná formou módnej prehliadky. Prepojením tradičných regionálnych vzorov z ľudových krojov, prírodných materiálov a moderných strihov v odievaní, chcem oživiť a zviditeľniť tradičnú remeselnú techniku tkanie, materiál akým je ľan a odev ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 22.06.2020 - 31.07.2020

RODON Klenovec, Obec Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Vás pozývajú na výstavu krojových súčastí z Obce Klenovec, pod názvom Od kolísky po svadbu. Výstava sa realizuje v rámci projektu RODON Klenovec, pod názvom Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec. Výstava bude trvať od 22.6. - 31.7.2020 v priestoroch Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

viac o projekte


Oživené remenárske remeslo starých majstrov

Miesto a termín konania: Šenkvice, Slovenská republika / 12.06.2020

Prezentácia výstupov projektu "Oživené remenárske remeslo starých majstrov" v rámci podujatia Svetový deň remesiel v Šenkviciach. Zámerom projektu bolo oživenie niektorých zabudnutých remeselných techník a ornamentov pri výrobe a výzdobe tradičných remenárskych výrobkov.Na základe štúdia v depozitároch múzeí ako aj v súkromných zbierkach a tiež na základe štúdia odbornej literatúry vznikli z rúk Petra Krnáča remeselné výrobky v duchu pokračovania v „remeselných šľapajách“ starých majstrov.

viac o projekte


Poklady na Hrone

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 08.06.2020 - 30.06.2020

Zvyky a tradície, na Jána

viac o projekte


Nákup krojov pre ženskú FS Hronka a DFS Brežanček

Miesto a termín konania: Brehy, Slovenská republika / 01.06.2020 - 30.09.2021

Na webovom sídle obce Brehy sme zverejnili oznam. Tento oznam sme zverejnili aj na sociálnej sieti - Facebooku. Vchod Obecného úradu v Brehoch a webová stránka je označená logom FPU. V interiéri Obecného úradu v Brehoch je umiestnená informačná vitrína.

viac o projekte


Galéria Stojiská pre neprofesionálov

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 30.05.2020 - 30.06.2020

Projekt Galéria Stojiská vznikol v rámci podujatia PSSST! Drieňová, ktoré bolo súčasťou aktivít Mesta kultúry 2019 – Banskej Štiavnica, podporeného so zdrojov Fondu na podporu umenia. V roku 2020 chceme dať šancu špičkovým neprofesionálnym fotografom a preto vyhlasujeme súťaž, ktorej cieľom je odprezentovať v tejto exteriérovej galérii 10 nových fotografií. Hľadáme originálny a umelecký prístup, ako aj kvalitné technické spracovanie témy Životné prostredie.

viac o projekte


Šaffova ostroha 2020 - krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Bratislavského kraja

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.04.2020

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže tanečníkov v ľudovom tanci spojený s tanečným workshopom s Jánom Michalíkom.

viac o projekte


Trikrát za ľudovou kultúrou

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.04.2020

Celovečerný premiérový program FS Žito v Dome umenia zameraný na jarné zvykoslovie, kde budete môcť vidieť nové programové čísla z Gemera, Tekova a Trenčína. Hosťom programu je detský folklórny súbor Klások z Piešťan.

viac o projekte


Konc jak živé 2020- súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej piesne- sólo a duo

Miesto a termín konania: Zohor, Slovenská republika / 28.03.2020

Súťaž a prehliadka ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej piesne- sólo a duo

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 27.03.2020

Deň tanca - vzdelávacie aktivity v oblasti moderného a módneho tanca, regionálna súťažná prehliadka, 27. marca 2020 od 10:00 v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tancujúca stodola

Miesto a termín konania: Veľký Meder, Slovenská republika / 21.03.2020

Nový program folklórneho súboru Megyer

viac o projekte


Krásna prostota

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.03.2020 - 30.03.2020

Tanečné predstavenie, doplnené o prednesy poézie básnika Jána Smreka. Dielo ponúka pohľad na momenty života štyroch žien, kamarátok, ich vnútorných svetov, snaží sa analyzovať status ženy v rôznych okamihoch. Konfrontácia ženy ako ju poznáme, s jej vnútornými pocitmi, doplnená o pohľad muža na ženu, cez slová básnika.

viac o projekte


Kým si ešte pamätajú

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 16.03.2020

Prenesieme sa do malebnej gemerskej dedinky a zažijeme spolu s vami nielen predsvadobné zvyky, ale ochutnáme čosi nezvyčajné a vypočujeme čosi takmer zabudnuté.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Chvojnica, Slovenská republika / 14.03.2020

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, občianske združenie Hornonitrie, obce pravnianskej doliny a hlavný partner Fond na podporu umenia Vás pozývajú na 17. ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA, v rámci ktorých sa uskutoční podujatie Pre hriechy sveta umučený.

viac o projekte


Sukňe pozberanie

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 14.03.2020

Workshop o údržbe a starostlivosti o tradičný odev z Príbeliec a Plachtiniec.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.03.2020 - 13.02.2020

Prehliadka divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme je nesúťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj prekračovaním hraníc druhov a štýlov. V intenciách svojej otvorenosti a rozmanitosti ponúka vzdelávanie prostredníctvom rozborového seminára po prehliadke.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 13.03.2020

Vyhľadávať a oživovať špecifické prejavy ľudového spevu vo Vyšnej Slanej

viac o projekte


Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka skupina HOLEŠKA

Miesto a termín konania: Prašník, Slovenská republika / 11.03.2020

Vystúpenie pri príležitosti osláv MDŽ

viac o projekte


Sukňe pozberanie

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 07.03.2020 - 13.03.2020

Výstava fotografií z obdobia prvej polovice 20. storočia.

viac o projekte


Kraslice mojimi očami

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 06.03.2020 - 15.04.2020

Výstava kraslíc je jedným z výstupov projektu Kraslice mojimi očami, v rámci ktorého budem prezentovať vytvorené kraslice verejnosti, inšpirovať návštevníkov výstavy k vlastnej tvorbe a propagovať tak tradičné remeslo.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.03.2020

Tance južného Gemera

viac o projekte


Cyklus Tanečný dom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.03.2020 - 28.02.2021

Tanečný dom je to miesto, kde neexistujú účinkujúci a diváci, pri tanci neplatia zákonitosti javiska a najdôležitejšia zo všetkého je zábava. V septembri 2002 založila skupina študentov a absolventov Vysokej školy múzických umení občianske združenie DRAGÚNI s cieľom organizovať Tanečné domy. Dnes je Tanečný dom úspúešným etablovaným pojmom pre širokú laickú verejnosť.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 03.03.2020

Spievaj si slávičku...., školenie pre pedagógov a spevákov ľudových piesní s lektorkou Andreou Jágerovou, v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vesmír očami detí XXXV.

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 02.03.2020 - 30.11.2020

Tvorba výtvarných prác na tému: Vesmír, súťaž, výstava, tvorivé dielne, pozorovanie Slnka

viac o projekte


Staň sa ilustrátorom IX.

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 02.03.2020 - 30.11.2020

Literárno-výtvarná súťaž, spoločné čítanie, tvorivé dielne k projektu, výstava vytvorených prác. Projekt pokračuje už deviaty rok.

viac o projekte


AKO NA TO

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.03.2020 - 30.06.2021

Projekt je určený na vzdelávanie odbornej verejnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

viac o projekte


Horný Žitný ostrov žije folklórom

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 29.02.2020

Cieľom projektu je rozvoj schopností a zručností detí a mladých ľudí so zvláštnym zreteľom na tradičné remeslá, hudbu a tanec, prehĺbenie znalostí cieľovej skupiny o tradičnej kultúre, budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k vlastnej kultúre, šírenie a propagácia pestrofarebného ľudového kultúrneho dedičstva Slovenska.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Gemerská Poloma, Slovenská republika / 28.02.2020

Škola tanca ponúka priestor pre zlepšenie praktických zručností, rozšírenie tanečných prvkov, resp.osvojenie si nových tancov z rôznych oblastí.

viac o projekte