Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Pod Stolicou leži jedna dedyna - podpora tradičnej ľudovej kultúry Obce Rejdová

Krátky opis
OZ Hôra Rejdová realizuje v rámci projektu "Pod Stolicou leži jedna dedyna" verejné vystúpenie - uvedenie nového programového čísla FSk Hôra Rejdová, ktoré sa uskutoční dňa 21.8.2020 o 18.00 hod. na námestí obce Rejdová. Akcia je realizovaná s finančnou podporou FPU v rámci schváleného projektu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pod Stolicou leži jedna dedyna

Miesto konania / kraj
Rejdová / Rožňava

Termín konania
21.08.2020

Popis projektu

OZ Hôra Rejdová realizuje v rámci projektu FPU "Pod Stolicou leži jedna dedyna" verejné vystúpenie - uvedenie nového programového čísla FSk Hôra, ktoré sa uskutoční dňa 21.8.2020 o 18.00 hod. na námestí obce Rejdová. Akcia je realizovaná s finančnou podporou FPU v rámci schváleného projektu. Nové programové číslo je zamerané na spracovanie zvykov a obyčají obce Rejdová. Program pod názvom "Probabál" dokumentuje skutočnú udalosť, ktorá sa v obci Rejdová odohrávala v 30-tych rokoch 20.storočia. FSk Hôra doprevádza ĽH Ondreja Hlaváča. 

Na programe sa spolupodieľali : Mgr. Ján Lipták , Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD. , Mgr. Katarína Babčáková, Alfréd Linczke a nositelia tradícií z obce Rejdová. 

Súčasťou podujatia sú vystúpenia pozvaných hostí FS Dubina z Rožňavy a účastníkov detského muzikantského tábora organizovaného GOS Rožňava. 

Názov prímateľa
Občianske združenie - Hôra Rejdová

Celkový rozpočet:
21 175,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €