Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

V ŠĽAPAJÁCH ĽUDOVÍTA KOLOMPÁRA

Krátky opis
TVORIVÁ DIELŇA pomenovaná po legendárnom rómskom primášovi Ľudovítovi Kolompárovi – Komlósim, určená pre malých RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV – folkloristov.
Fotogaléria
Názov podujatia
V ŠĽAPAJÁCH ĽUDOVÍTA KOLOMPÁRA

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
14.08.2020

Popis projektu

OD STANIČNEJ CIGÁNSKEJ KAPELY K MLADÝM RÓMSKYM TALENTOM

TVORIVÁ DIELŇA pomenovaná po legendárnom rómskom primášovi Ľudovítovi Kolompárovi – Komlósim, určená pre malých RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV – folkloristov.

Projekt nadväzuje na históriu z 19. storočia, na tradíciu Železničnej stanice v Nových Zámkoch, kde novozámockí hudobníci hraním vítali a vyprevádzali medzinárodné vlaky. Neskôr sa zapojili aj ľudové rómske hudby z nitrianskeho regiónu. Najúspešnejšia bola ľudová hudba pod vedením Ľudovíta Kolompára – Komlóšiho. Na ňu nadviazali mnohé ľudové hudby, ktoré sa v 20. storočí týmto spôsobom živili nielen v meste Nové Zámky, ale aj v zahraničí. V súčasnosti sa tieto ľudové hudby z mesta Nové Zámky vytratili, zostali len spomienky. Zachovali sa však v širšom regióne.
(Foto: Novozámocký fotoalbum)

Na železničnej stanici 14. augusta 2020 vystúpia niektoré regionálne ľudové hudby v takej istej podobe, v akej existovali v 19. storočí. V šľapajách Ľ. Kolompára pokračujú mnohí z Nových Zámkov ako profesionálni hudobníci v Maďarsku, ale aj ako umelci a pedagógovia, členovia populárnych kapiel na Slovensku a v zahraničí.

Program:
10:00 h – 14:00 h – hudobné vyprevádzanie a vítanie vybraných vlakov na Hlavnej stanici
17:00 h – folkloristická tvorivá dielňa

Názov prímateľa
Mesto Nové Zámky

Celkový rozpočet:
390 707,00 €

Výška podpory:
300 000,00 €