Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rekonštrukcia tradičného výrobného postupu na príklade hrnčiarstva v lokalite Beluj

Krátky opis
Verejná prezentácia výsledkov tvorby v oblasti ľudového umenia podporenej štipendiom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Otvorenie výstavy

Miesto konania / kraj
Beluj / Banská Štiavnica

Termín konania
30.08.2020

Popis projektu

V priestoroch múzea belujského hrnčiarstva budú odprezentované výsledky realizácie projektu. Návštevník bude môcť vidieť prehliadku hrnčiarskych výrobkov vyhotovených tradičným výrobným postupom, dekorovaných špecifickou výzdobou používanou v dávnej minulosti v obci Beluj.

Názov prímateľa
Anton Drímaj

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €