Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Obnova gajdošskej kultúry v obci Príbelce

Krátky opis
Výstava gájd a fotodokumentácie z výroby repliky príbelských gájd.
Fotogaléria
Názov podujatia
Obnova gajdošskej kultúry v obci Príbelce/ výstava gájd a ich tradičných výrobných postupov

Miesto konania / kraj
Príbelce / Veľký Krtíš

Termín konania
03.08.2020

Popis projektu

Posledná verejná prezentácia projektu Obnova gajdošskej kultúry v obci Príbelce zahŕňa výstavu zrekonštruovaného hudobného nástroja príbelských gájd podľa starých gájd posledného príbelského gajdoša Jána Pavlova. Na výstave bude odprezentovaná aj fotodokumentácia z výroby, jednotlivé postupy a ich opis, materiály potrebné k výrobe gájd a aj nástroje potrebné k výrobe. Celá výstava bude doplnená aj textami z terénneho výskumu uskutočneného v obci Príbelce v rámci projektu fpu. Výstava začína vernisážou dňa 15. augusta o 16:00 v kultúrnom dome v obci Príbelce za účasti realizátora projektu Andreja Babiara a pozvaných hostí. V rámci vernisáže sa uskutoční aj krátke folklórne vystúpenie - prezentácia gajdošskej hry na replike príbelských gájd, prezentácia oživenej hontianskej, príbelskej gajdošskej tradície.

Názov prímateľa
Andrej Babiar

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 220,00 €