Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Krátky opis
Remeslo má zlaté, letné tvorivé remeselné dielne pre deti, sa usktučnia pre 15 mladých remeselníkov. RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec vytvárajú aktivity v oblasti poznávania tradičných remeselných techník. Tvorivé remeselné dielne pre deti realizujeme v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Miesto konania / kraj
Klenovec / Rimavská Sobota

Termín konania
15.08.2020 - 21.08.2020

Popis projektu

Remeslo má zlaté, letné tvorivé remeselné dielne pre deti, sa usktučnia po 15-ty krát, pre 15 mladých remeselníkov aj počas tohto leta. RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Obec Klenovec vytvárajú aktivity v oblasti poznávania tradičných remeselných techník. Tvorivé remeselné dielne pre deti realizujeme v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Počas týždenného pobytu sa budú priúčať technikám vyšívanie, háčkovanie, rezbárstvo, gubárstvo, výroba bľanciarov, kožiarstvo, tkaničky, hrnčiarstvo... Okrem tvorivých remeselných dielní s majstrami remeselníkmi, deti návštevia Gemersko - malohontské múzeum, Novohradské múzeum a sklársku dielňu v Kokave nad Rimavicou. Na záver tvorivých dielní zrealizujú výstavu výrobkov, ale predvedú aj to, čo sa naučia v rámci voľnočasových aktivít v oblasti tanca a spevu. Animátori voľného času majú pripravené súťaže, detské ľudové hry ako aj poznávanie tradičného bývania a hospodárenia v minulosti v lokalite Klenovec.

Názov prímateľa
RODON Klenovec (za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)

Celkový rozpočet:
26 402,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €