Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Dni sliviek 2017

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 09.09.2017 - 14.09.2017

Podujatie Dni sliviek, ktorého súčasťou je konferencia s medzinárodnou účasťou konaná v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, taktiež ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov, ovocná tržnica a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ, ZŠ a SŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru.

viac o projekte


Prezentácia Folklórneho súboru Nadšenci v zahraničí

Miesto a termín konania: Ruská federácia / 02.09.2017 - 08.09.2017

Folklórny súbor Nadšenci sa v rámci projektu zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 2.9.-8.9. 2017 v Rusku.

viac o projekte


CD FSk Kýčer: ,, V turanském háji..."

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.09.2017 - 15.05.2018

Hlavným cieľom projektu je vydanie CD nosiča FSk Kýčer,na ktorom folklórna skupina prezentuje typické piesne,hudbu a zvyky z Turej Lúky.Svoju dlhoročnú tvorbu chce folklórna skupina prezentovať širokej verejnosť prostredníctvom CD nosiča ,,V Turanském háji...“, ktoré sa nahrávalo v rokoch 2017 – 2018. FSk Kýčer oslávi onedlho svoje 70. výročie a vydanie CD bude slúžiť ako predzvesť tohto výročia.

viac o projekte


MUZIČKY - 15. ročník tvorivých hudobných dielní, detských ľudových hudieb

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 13.08.2017 - 19.08.2017

Tvorivé hudobné dielne.

viac o projekte


Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 12.08.2017 - 13.08.2017

Tradičná agrárna kultúra v myjavskom regióne sa dôsledkom technologického vývoja uchováva hlavne v latentnej forme. Jej prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov, nástrojov a prístrojov ale aj obradov, zvykov a úkonov v živej forme aspoň počas dvojdňového podujatia. Podujatie svojím zameraním, prezentuje agrárnu kultúru myjavského regiónu.Predvádzajú sa tradičné poľnohospodárske postupy, náradia a prístroje, rovnako ako zvyky spojené so žatvou.

viac o projekte


Slávností folklóru

Miesto a termín konania: Nižná Olšava, Slovenská republika / 29.07.2017 - 30.07.2017

Zorganizovanie festivalu ľudovej kultúry v trvaní 2 dní, kde by sa uskutočnili 4 ucelené programy - program detský, program folklórnych skupín, program folklórnych súborov a hostí a galaprogram všetkých účinkujúcich - to najlepšie z úrody.

viac o projekte


Júlia

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 17.07.2017 - 31.12.2018

Pravdivé fabulácie o večnej láske a Shakespearovi. Divadelná monodráma, ktorá textovo a ideovo vychádza z kultovej hry W. Shakespeara Rómeo a Júlia. Príbeh je interpretovaný z pohľadu samotnej Júlie a zamýšľa sa aj nad hypotézami: Čo ak.. Keby tak... Prečo asi...

viac o projekte


Roztratené zrnká

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 23.06.2017

Premiéra komorného programu Roztratené zrnká - 23.06.2017, v Kultúrnom dome v Klenovci, uvedený na Gemersko - malohontských folklórnych slávnostiach Klenovská Rontouka.

viac o projekte


9. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.06.2017 - 31.10.2017

Karpatské bienále grafiky detí a mládeže je medzinárodnou súťažou a výstavou, organizovanou každé dva roky za účasti 5 krajín (Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska). Podujatie sa orientuje na deti a mládež vo veku 5 - 19 rokov s cieľom rozvíjania ich kreatívneho myslenia a umeleckých zručností v klasických grafických technikách. Spolupráca zahraničných partnerov spočíva v striedaní hlavnej organizácie súťaže, výstavy, sprievodného programu aktuálneho ročníka.

viac o projekte


Príprava 45. výročia FS Hriňovčan

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.12.2017

FS Hriňovčan oslávil v roku 2017 už 45. výročie od svojho vzniku. K tejto príležitosti sme nacvičili jedno celovečerné predstavenie do ktorého sme zapojili súčasných aj bývalých členov súboru, vrátane muzikantov. Predstavenie uvedieme min. dva razy pre verejnosť a raz pre pozvaných hostí. Po predstavení pre hostí bude nasledovať slávnostná recepcia a ľudová zábava. Dátum sme stanovili na 17., 18.a 26. novembra 2017.

viac o projekte


Život s piesňou

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.03.2018

Život s piesňou je cyklus výchovno-vzdelávacích komorných programov. Je zameraný na vyzdvihnutie významných osobností v oblasti hudobného folklorizmu a taktiež na propagáciu rôznych žánrov ľudovej piesne. V roku 2017/2018 boli v rámci projektu uvedené programy: Keď ťa sobášili 3.6.2017 - Dobrá Niva Keď ťa sobášili 4.6.2017 - Senohrad S koledou 9.12.2017 - Zvolen Slzy neviest 17.3.2018 - Zvolen

viac o projekte


Škola tanca v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 31.05.2017 - 30.11.2017

Projektom Škola tanca v Novohrade sa nám podarilo realizovať viaceré školenie zamerané na tanec a choreografiu. Počas roka sme realizovali 3 školenia pod odborným vedením choreografa Mgr.art. Martina Urbana.

viac o projekte


Majster Kobliček - výrobca slovenských ľudových hudobných nástrojov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.05.2017 - 19.05.2017

Slávnostný program pri príležitosti životného jubilea výrobcovi slovenských ľudových hudobných nástrojov Tibora Koblíčka z Turíčiek pod názvom Tak na zdravie Koma . Pri tejto príležitosti sa pripravila autorská výstava ľudových hudobných nástrojov pod názvom Ozveny Duše.

viac o projekte


Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Buzica, Slovenská republika / 01.05.2017 - 31.05.2017

Na tej lúke, na zelenej je krajská súťaž detských folklórnych (DFS) súborov Košického samosprávneho kraja s dvojročnou periodicitou. Cieľom podujatia je viesť DFS k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií. DFS sa na ňom predstavia s ucelenými programami zostavenými z folklórnych výstupov.

viac o projekte


Prehliadka Mačovských gazdovských dvorov

Miesto a termín konania: Diviaky nad Nitricou, Slovenská republika / 29.04.2017

Propagácii podujatia sme venovali veľkú pozornosť, mali sme záujem osloviť čo najväčší počet občanov prostredníctvom web stránok, regionálnej tlače, televízie a rozhlasu s cieľom umožniť návštevníkom vrátiť sa späť v čase do života našich predkov .

viac o projekte


Holokaust-Poraimos

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.04.2017 - 30.11.2017

V dnešnej dobe sa v spoločenskom diskurze mnohokrát spochybňujú aj genocídy národov, ktoré dosiahli v 20. storočí obludné rozmery. Udalosti,ktoré mali vo svete za cieľ úplné vyvraždenie skupín osôb z náboženských, rasových, národnostných a ale aj kultúrnych a politických príčin, akoby boli už časove veľmi vzdialené. Myslíme si, že je dôležité pripomínať si poučenia z holokaustu, pretože to bolo výnimočné zlo, ktoré sa už v budúcnosti nesmie opakovať a neslobodno naň zabudnúť.

viac o projekte


DEDINA OŽÍVA

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 01.04.2017 - 31.10.2017

Festival remesiel, gastronómie, ľudovej kultúry sa konal 22. júla 2017 v obci Drienčany. Cieľom projektu je oživovanie čaro vidieka, tradičných remesiel, tradičnej gastronómie. Zapájať obyvateľov do participácie rozvoja vidieckej kultúry.

viac o projekte


V Betlehem na salaši, vianočný koncert

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.02.2017 - 14.12.2017

Program koncertu nazvaného V Betleheme na salaši - Orchester ľudových nástrojov a jeho hostia budú tvoriť hudobné folklórne skvosty - ľudové koledy, pastorálne a vianočné piesne z rôznych lokalít viacerých regiónov Slovenska. Dominantou projektu sú ľudové vianočné koledy a vianočné piesne, úzko späté s vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska v kompozičnom spracovaní skladateľov pre Orchester ľudových nástrojov, jeho sólistov

viac o projekte


Dni fotografie v Leviciach 2017

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 02.01.2017 - 30.11.2017

Medzinárodná fopto konferencia v rámci Dní fotogrfaie v Leviciach sa bude konať 5.-6.10.2017 v Hoteli Golden eagle, Levice. Vernisáž Medzinárodnej výstavy „ 10 rokov DFLV“ sa bude konať 5.10.2017 v Synagóge v Leviciach.

viac o projekte


„Naprieč Slovenskom...a nevestu som si aj tak v Tekove najšou“; celovečerný program pri príležitosti 33. výročia založenia folklórneho súboru Inovec

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 18.12.2016

33. výročie založenia folklórneho súboru Inovec

viac o projekte


To heľpianskô šírô pole

Miesto a termín konania: Heľpa, Slovenská republika / 11.12.2016

Uvedenie CD - To heľpianskô širô pole do života , na kultúrno-spoločenskej akcii Od Lucii do Viliji

viac o projekte


250. výročie príchodu sklárov z Nemecka a Moravy do regiónu Novohrad a Podpoľanie

Miesto a termín konania: Mýtna, Slovenská republika / 01.06.2016 - 30.09.2016

250 rokov výroby skla na Podpoľaní a Novohrade - brožúra vydaná pri príležitosti 250 výročia príchodu sklárov z Moravy, Čiech a Nemecka na Podpoľanie a do Novohradu

viac o projekte


FRAŠTACKÝ TŔŇ 2016 - 11. ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.04.2016 - 07.10.2016

Súťaž Fraštacký tŕň vymysleli karikaturisti z Považského štvorlístka, medzi nimi Hlohovčan Fero Bojničan. Myšlienka sa ujala, napr. 10. ročníka sa zúčastnilo 112 karikaturistov z 25 krajín. Každý ročník sa vyhlasuje 1. apríla, uzávierka súťaže je v auguste. Výsledky sa vyhlasujú prvý októbrový piatok v Hlohovci, zároveň sa otvára aj výstava súťažných prác a výstava slovenského karikaturistu. V roku 2014 to bola napríklad výstava nezabudnuteľného Jozefa Babušeka Jožinko, dieťa svojich rodičov.

viac o projekte