Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Krátky opis
Cieľom projektu Folklórne slávnosti v Podhorí 2018 je udržiavať ľudové tradície a ľudovú kultúru, predstaviť ľudový spev, ľudový tanec, zvyky, tradičné odievanie, duchovné a hmotné výtvory ľudového umenia. Zároveň propagovať úctu k tradíciám medzi širokou verejnosťou a presadzovať pozitívny postoj k národnej kultúre.
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklórne slávnosti Podhorie 2018

Miesto konania / kraj
Podhorie / Žilina

Termín konania
01.01.2018 - 31.08.2018

Popis projektu

Folklórne slávnosti 2018 v Podhorí sa budú konať poslednú sobotu v mesiaci jún - 30.6. 2018 v poobedňajších hodinách na miestnom amfiteátri v obci Podhorie . V rámci nich budú vystupovať na amfiteátri hudobné, tanečné a spevácke ľudové skupiny z blízkeho okolia s niekoľko minútovými pásmami, ktoré budú postavené na zvykoch a obyčajoch nášho regiónu s ukážkami autentického ľudového umenia. Hosť slávností vystúpi v podvečerných hodinách - bude ním väčší folklórny súbor z blízkeho okolia, vystúpi so 60 minútovým programom, v ktorom budú ukážky z nášho a z iných regiónov. Počas celého dňa budú prebiehať v areáli amfiteátra sprievodné akcie - jarmok remesiel a remeselných výrobkov, ukážky tradičných jedál a ich ochutnávka, prezentácia ľudových odevov. Ďalej počas slávností bude prezentovaná značka regiónu Hont, kde sa so svojimi výrobkami predstavia nositelia tejto značky. Pre deti budú zabezpečené tvorivé dielne a detský rozprávkový les, všetko v ľudovom a rozprávkovom duchu. Večer bude tradičná ľudová veselica.


Názov prímateľa
Obec Podhorie

Celkový rozpočet:
4 400,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €