Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Súťaž o Cenu Janky Guzovej

Krátky opis
Súťaž o Cenu legendárnej slovenskej interpretky Janky Guzovej (Beckovej) usporadúva Spolok hudobného folklóru už jedenásty raz. Uskutočňuje sa raz za dva roky v spolupráci s RTVS Slovenský rozhlas a záznam súťaže vysiela Radio Regina. Súaťž sa koná 11. októbra 2018 v Malem koncertnom štúdiu SRo o 18.00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Súťaž o Cenu Janky Guzovej

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.02.2018 - 11.10.2018

Popis projektu

11. ročník sťaže o Cenu Janky Guzovej

Spolok hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii pripravuje už jedenástyty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej, ktorý vrcholí finálovým koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov SRo. SHF pripravuje a organizuje súťaž v spoluorganizácii s RTVS-Rádio Regina Bratislava. Súťaž vznikla z podnetu dcéry Janky Guzovej - Beckovej (Želmíry Beckovej), žijúcej v USA (New-York) a z iniciatívy Spolku hudobného folklóru. . Janka Guzová - Becková bola dobre známa speváčka ľudových piesní a prvá redak-torka Oddelenia ľudovej hudby Čs. rozhlasu Bratislava (1945). V roku 1969 emigrovala do USA. Keďže v domácom prostredí bola vystavená perzekúcii a znemožnená je bola umelecká činnosť, jej túžbou bolo žiť v slobodnom svete a spevom a ľudovými piesňami obohacovať život krajanov, žijúcich ďaleko od pôvodného domova.

. Bola takmer polstoročia aktívnou speváčkou ľudových piesní, so svojbytným interpretačným štýlom, najmä východoslovenských piesní. Získala mnoho ocenení a uznaní od kanadských krajanských organizácií, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej rady, Matice slovenskej, Svetového kongresu Slovákov a Konferencie biskupov Slovenska In memoriam. Zomrela v New Yorku v roku 1993, pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. Jej želaním bolo, aby sa mladé talentované speváčky a speváci ľudových piesní na Slovensku, patrične doceňovali a prezentovali najmä v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila. Súťaž počas dvadsiatich rokov svojej pôsobnosti uskutočňuje túto ideu vďaka spolupráci SHF a RTVS – SRo

Výstupy

Jej želaním bolo, aby sa mladé talentované speváčky a speváci ľudových piesní na Slovensku, patrične doceňovali a prezentovali najmä v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila. Súťaž počas dvadsiatich rokov svojej pôsobnosti uskutočňuje túto ideu vďaka spolupráci SHF a RTVS – SRo.

Program súťaže

Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky, hrá Orchester ľudových nástrojov


Miroslav Dudík: Rozmarín zelený, Za Novú Vsú, spieva Barbora Blahová


Denisa Kopačková: Keď me moja mamka, A dolina,dolina, Lastovička, . spieva Denisa Kopačková


Milan Rendoš: Leťil orel ponad selo, Ej,odala ňa už mamka, spieva Martina Svitková


Milan Rendoš. Ej, lúčka,lúčka žeľena, Kukurica pri draže, spieva Soňa Metýľová


Peter Parničan: Zaspal Janík, Vydávala by som sa, Svadobné piesne zo Žaškova .spieva Táňa Vavreková


Ján Kružliak: Keď husi leteli ponad hustú horu, Keď ste ma chytili

spieva Martin Krnáč

.....................................................................................................................................


Miroslav Dudík: Kopanice, kopanice

Ondrej Demo: Goralské zo severnej Oravy, na drumblí hrá J. Kružliak

Rudolf Cikatricis: Vešelo na valale, na klarinete hrá R. Cikatricis

Peter Parničan: Podpolianske reminiscencie, spieva a na fujare hrá P. Parničan

Miroslav Dudík: F kerestúrském cinteríčku, spieva Nela Horečná, ZUŠ Kúty

Peter Parničan: Za našimi humny, Ej, duby, duby, spieva Samko Szabó

Michal Kolárik: Variácie z kopaníc, na cimbale hrá Michal Kolárik

Odovzdávanie cien M. Dudík: A ja taka dzivočka - spievajú všetci súťažiaci

Účinkujúcich sprevádza

Orchester ľudových nástrojov SRo Bratislava, umelecký vedúci Miroslav Dudík Moderátorka: Eleonóra Turancová


Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
2 522,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €