Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čo nám ostalo...

Krátky opis
Zámerom projektu je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zachytiť súčasný stav prvkov tradičnej architektúry okresu Humenné. Fotografický materiál bude slúžiť pre dokumentárne a výskumné úlohy. Umelecké fotografie vytvorené členmi fotoklubu Reflex budú základom fotografickej výstavy (Čo nám ostalo...). Koncepcia projektu je postavená na spolupráci odborníkov z múzea (etnograf a fotograf z oddelenia osvetovej činnosti) a amatérskych fotografov z fotoklubu Reflex.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava Čo nám ostalo...

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
01.02.2018 - 28.02.2018

Popis projektu

Hlavným realizátorom projektu je Vihorlatské múzeum v Humennom. Partnerom realizácie projektu je fotoklub Reflex združujúci amatérskych fotografov z regiónu, ktorý pracuje pri Vihorlatskom múzeu. Zámerom projektu je spojenie odbornej činnosti pracovníkov Vihorlatského múzea so vzdelávaním a rozvojom činnosti regionálnych amatérskych fotografov združených vo fotoklube Reflex, ktorý pracuje pri Vihorlatskom múzeu. Téma projektu - tradičná architektúra vychádza z potreby zmapovania súčasného stavu tohto prvku tradičnej hmotnej kultúry obyvateľstva okresu Humenné. Prínosom pre cieľovú skupinu amatérskych fotografov bude získanie znalostí o tvorbe dokumentačnej a technickej fotografie pod vedením odborného garanta z múzea. Ďalším prínosom pre túto cieľovú skupinu je možnosť realizácie vlastných nápadov pri tvorbe umeleckej fotografie s témou tradičnej architektúry, pričom výstupom tohto tvorivého procesu budú výstavy vybraných fotografií. Prínosom pre múzeum je získanie databázy fotografií s aktuálnym stavom tradičnej architektúry okresu, ktorý je zbernou oblasťou múzea. S touto databázou je možné ďalej pracovať, pri štúdiu, výskume či akvizíciách. V ďalších rokoch je možné pokračovať v projekte doplnením okresov Snina a Medzilaborce, ktoré sú tiež zbernou oblasťou Vihorlatského múzea.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
1 160,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €