Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krátky opis
Projekt pod názvom „Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby“ má za cieľ pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností.
Fotogaléria
Názov podujatia
Galantská paleta

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
08.02.2018 - 17.03.2018

Popis projektu

Rozmanité žánre, štýly, materiály a techniky sú výstižným vyjadrením charakteru výstavy Galantská paleta, ktorá prezentuje širokej verejnosti výtvarnú tvorbu 29 regionálnych umelcov. Svoju tvorbu predstavujú mladé začínajúce talenty, ale aj ľudia, ktorí sa zo záľuby venujú výtvarnému umeniu už dlhé roky. Výstavy Galantskej palety dávajú príležitosť neprofesionálnym výtvarníkom vystavovať diela a zároveň všetkým, ktorí majú radi výtvarné umenie sprostredkujú príjemné a hodnotné umelecké zážitky. Výstava Galantská paleta významne prispieva k propagácii a sprístupňovaniu hodnôt výtvarného umenia. Prínosom realizovaného projektu je podpora „výtvarného dialógu“ medzi neprofesionálnymi umelcami Galantského regiónu a návštevníkmi výstav z radov širokej verejnosti. Výstava Galantská paleta bude sprístupnená pre všetkých záujemcov do 17. marca 2018.

Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €