Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

U nás taká obyčaj..., folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera

Krátky opis
Folklórny večer v januári bude patriť zvykom a obvyklým činnostiam počas fašiangového obdobia. Aj keď sa v našom regióne nezachovala tradícia bujarých zábav a sprievodov, na dedinách sa v tomto čase konali svadby, zabíjačky, zábavy, priadky či páračky kde sa mládež stretávala aj so zámerom zabaviť sa. V stredu 31. januára v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave folklórna skupina Bystränky ponúkne tradičné páračky.
Fotogaléria
Názov podujatia
U nás taká obyčaj ..., Bistränskia páraški

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
31.01.2018 - 12.01.2018

Popis projektu

Projekt "U nás taká obyčaj..." oboznamuje širokú verejnosť s bohatstvom tradičnej ľudovej kultúry horného Gemera jej osobnosťami a  osobitosťami.  Inšpiruje folklórne skupiny, súbory a sólistov z okresu k oživovaniu menej známych a zabudnutých ľudových zvykov, speváckych, tanečných príležitostí , nárečia, odevu a remesiel vo svojich obciach a vytvára priestor pre ich prezentáciu. V rámci folklórnych večerov predstavuje prácu folklórnych kolektívov i jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na uchovávaní a šírení svojich ľudových tradícií. V ich podaní je možné zoznámiť sa s rozmanitým nárečím, zvykoslovnými a výročnými obyčajami, ktoré naši predkovia udržiavali počas roka. Projekt podporuje snahy o zachovanie rázovitej podoby speváckeho a tanečného prejavu, ľudového odevu, nárečia, remesiel a výroby charakteristické pre danú obec a horný Gemer. Kalendárne, rodinné, pracovné obyčaje doplnené rozhovormi s nositeľmi tradícií sú živým obrazom života v našich obciach v minulosti.

Bistränskia páraški udržiava miestna folklórna skupina, má ich spracované do scénickej podoby. Počas nich sa mládež vždy snažila aj o zábavu a počas fašiangov zvlášť. Program bude doplnený rozhovorom s nositeľkou tradícií a rôznymi ukážkami.

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €