Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Súťaž o Cenu Janky Guzovej

Krátky opis
Spolok hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii pripravuje už jedenásty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej, ktorý vrcholí finálovým koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom OĽUN-u SRo. Súťaž, ktorú spolok uporadúva v spolupráci s RTVS-SRo Rádio Regina, vznikla z podnetu dcéry Janky Guzovej – Beckovej, legendárnej speváčky ľudových piesní (Želmíry Beckovej), žijúcej v USA a z iniciatívy Spolku hudobného folklóru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Súťež o Cenu Janky Guzovej

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
10.04.2018 - 20.10.2018

Popis projektu

11. ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej

Spolok hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii pripravuje už jedenásty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej, ktorý vrcholí finálovým koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom OĽUN-u SRo. Súťaž, ktorú spolok uporadúva v spolupráci s RTVS-SRo Rádio Regina, vznikla z podnetu dcéry Janky Guzovej – Beckovej, legendárnej speváčky ľudových piesní, Želmíry Beckovej, žijúcej v USA a z iniciatívy Spolku hudobného folklóru.

J. Guzová - Becková bola a prvá redaktorka ľudovej hudby Čs. rozhlasu Bratislava (1945). V roku 1969 emigrovala do USA. Keďže v domácom prostredí bola vystavená perzekúcii a znemožnená je bola umelecká činnosť, jej túžbou bolo žiť v slobodnom svete a spevom a ľudovými piesňami obohacovať život krajanov, žijúcich ďaleko od pôvodného domova.

. Bola takmer polstoročia aktívnou speváčkou ľudových piesní, so svojbytným interpretačným štýlom, najmä východoslovenských piesní. Získala mnoho ocenení a uznaní od kanadských krajanských organizácií, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej rady, Matice slovenskej, Svetového kongresu Slovákov a Konferencie biskupov Slovenska In memoriam. Zomrela v New Yorku v roku 1993, pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine. Jej želaním bolo, aby sa mladé talentované speváčky a speváci ľudových piesní na Slovensku, patrične doceňovali a prezentovali najmä v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila. Súťaž počas dvadsiatich rokov svojej pôsobnosti uskutočňuje túto ideu vďaka spolupráci SHF a RTVS – SRo

Jej želaním bolo a zostáva, aby sa mladé talentované speváčky a speváci ľudových piesní na Slovensku, patrične doceňovali a prezentovali najmä v programoch Slovenského rozhlasu, v ktorom sama ako redaktorka a speváčka pôsobila. Súťaž počas dvadsiatich rokov svojej pôsobnosti uskutočňuje túto ideu najmä vďaka spolupráci SHF a RTVS – SRo.

Podujatie - Súťaž o Cenu Janku Guzovej sa bude konať v RTVS Slovenský rozhlas, v Malom koncertnom štúdiu dňa 11.októbra 2018 o 18.00 hod. s nasledovným programom:Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky, hrá OĽUN


Milan Rendoš: Ej, lúčka,lúčka žeľena,Kukurica pri draže, spieva Soňa Metýľová


Miroslav Dudík: Rozmarín zelený, Za Novú Vsú, spieva Barbora Blahová


Ján Kružliak: Keď husi leteli, Keď ste ma chytili, spieva Martin Krnáč


Milan Rendoš: Šej,hoj,odala ňa mamka, Leťil orel ponad selo, spieva Martina Svitková


Peter Parničan: Zaspal Janík ,Vydávala by som sa (Svadobné pies. zo Žaškova), spieva Táňa Vavreková


Denisa Kopačková: Keď me moja mamka, A dolina,dolina, Lastovička, spieva Denisa Kopačková


           Program koncertu počas rokovania poroty


Miroslav Dudík: Kopanice, kopanice


Ondrej Demo: Goralské zo severnej Oravy, na drumblí hrá Ján Kružliak


Rudolf Cikatricis: Vešelo na valale, na klarinete hrá Rudolf Cikatricis


Peter Parničan: Podpolianske reminiscencie, spieva a na fujare hrá Peter Parničan


Miroslav Dudík: F kerestúrském cinteríčku, spieva Nela Horečná


Peter Parničan:  Za našimi humny, Ej, duby, duby, spieva Samko Szabó 


Michal Kolárik: Variácie z kopaníc, na cimbale hrá Michal Kolárik

Odovzdávanie cien 

Miroslav Dudík: A ja taka dzivočka - spievajú všetci súťažiaci

Účinkujúcich sprevádza

Orchester ľudových nástrojov SRo Bratislava, umelecký vedúci Miroslav Dudík

Moderátorka: Eleonóra Turancová


Súťaž z verejných prostriedkov finančne podporil

Fond na podporu umenia

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
2 522,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €