Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šopornanský fašanek

Krátky opis
Projekt Šopornanský fašanek umožňuje znovuoživenie zvykov a podporuje zachovávanie tradícií v obci Šoporňa formou naštudovania hudobno-folklórneho programu viažuceho sa k tradícii konca fašiangov -pochovávanie basy a jeho predvedenie širokej verejnosti prostredníctvom miestnych folklórnych skupín a hudobných zoskupení.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šopornanský fašanek

Miesto konania / kraj
Šoporňa / Galanta

Termín konania
10.02.2018

Popis projektu

Uchovávanie ľudových tradícií v Šoporni a ich opätovné uvádzanie do života miestneho spoločenstva je  hlavným zámerom veselého hudobno-folklórneho programu pod názvom Šopornanský fašanek. Podujatie viažuce sa k tradícii konca fašiangov – pochovanie basy sa koná dňa 10. februára 2018 z iniciatívy Galantského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 2018, ktorý bol aj hlavným partnerom podujatia. Ľudové tradície a zvyky v Šoporni sú živé a priťahujú pozornosť širokej verejnosti. Krásne fašiangové zvyky sa udržiavajú hlavne prostredníctvom činorodej práce folklórnych súborov a skupín, členov klubu dôchodcov i ďalších nadšencov folklóru, ktorí tieto tradície odovzdávajú z generácie na generáciu. Šopornanský fašanek prostredníctvom verejného hudobno-folklórneho programu prezentuje mladej generácii krásu tradície fašiangov, podnesuje interpretov folklórnych súborov a hudieb k dôvernejšiemu poznaniu tradičných fašiangových folklórnych zvykov, k ich osobitému predvedeniu i k vlastnému kvalitnému scénickému spracovaniu a verejnej interpretácii.


Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 585,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €