Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KOLEDNÍCI - 18. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier

Krátky opis
Hlavná myšlienka projektu je zmapovať v regióne stav stále pretrvávajúceho ľudového divadla vianočných a novoročných hier, ako aj jeho pravdivý autentický prejav nesúci tradíciu ústneho podania týchto hier.
Fotogaléria
Názov podujatia
KOLEDNÍCI - 18. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier

Miesto konania / kraj
Detva / Detva

Termín konania
01.02.2018 - 29.12.2018

Popis projektu

Tento rok sa prehliadky zúčastní 17 autentických skupín - 130 účinkujúcich. Podujatie je obohatené vianočným koncertom dychovej hudby DETVA, detskými domácimi folklórnymi kolektívmi - 89 detí, prizvaným hosť z Mikulova - Národopisný spolek PÁLAVA ČR, výstavou masiek a rekvizít viažucich sa na toto obdobie. Cieľom organizátora je prezentovať betlehémske hry z lazníckych usadlostí, ktoré pretrvávajú i tie ktoré po niekoľkoročnej stagnácie stagnácie sa prebudili.

Názov prímateľa
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

Celkový rozpočet:
3 460,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €