Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slamienkar Ján Patinka

Krátky opis
krátky filmový dokument zaznamenáva cez osobu slamienkara Jána Patinku tradičnú technológiu pletenia zo slamy a prútia, súčasný stav slamienkarskeho remesla v lokalite ako aj možnosti ďalšej transmisie tejto techniky
Fotogaléria
Názov podujatia
film Slamienkar

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
01.03.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Výstupom projektu bude cca 15-minútový filmový profil o jednom z posledných slamienkarov, 80-ročnom Jánovi Patinkovi z Vrboviec-Štefanovej. Ján Patinka je jedným z posledných výrobcov zo slamy, vyrábajúci ešte tradičné typy výrobkov – chlebové ošatky. V rodine Jána Patinku sa toto remeslo dedilo minimálne 3 generácie, pričom v samotných Vrbovciach bolo v minulosti tradičné regionálne centrum výroby; vzišiel z neho aj jeden z prvých majstrov ÚĽUV-u Ján Lička). V súčasnosti je Ján Patinka posledným výrobcom, zatiaľ bez pokračovateľov a vzhľadom na pokročilí vek postupne končiaci s aktívnou výrobou. Film bude dokumentovať tradičnú výrobu slamienok, jej socio-kultúrny kontext v rámci pohraničného regiónu, ako aj kontext cez prizmu nositeľa-výrobcu a jeho života. Šírený bude online aj prostredníctvom premietania na podujatiach CTK v Myjave a bude ponúknutý televíziám a filmovým festivalom. Odbornú záštitu nad projektom má Mgr. Peter Obuch, PhD., umeleckým garantom je filmár-dokumentarista Marek Janičík.

Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €