Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Bitka o Bratislavu - Bratislava 1621, historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. storočia / 4. ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

Bitka o Bratislavu je rekonštrukciou reálnej historickej udalosti, ktorá sa odohrala v auguste 1621. Na bojovom poli v Sade Janka Kráľa budú prítomné bojujúce šíky ozbrojencov, táborové opevnenia a vojenské obydlia, znieť budú salvy z muškiet či rany z delostreleckých batérii. Bratislavu sa pokúsime ubrániť!

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 28.02.2018

Folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave prezentujú ľudové zvyky, obyčaje v mestskom prostredí.

viac o projekte


OKA MIH Soundtrack

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.02.2018

Folklórny súbor Hornád vydáva svoje nové CD s názvom OKA MIH Soundtrack. Nové CD-čko popredného slovenského súboru príde na svet v stredu, 21. februára v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach. Komorný koncert spojený s krstom OKA MIH Soundtrack-u sa začne o 18:00. CD vzniklo s podporou Fondu na podporu umenia, ďakujeme!

viac o projekte


Šopornanský fašanek

Miesto a termín konania: Šoporňa, Slovenská republika / 10.02.2018

Projekt Šopornanský fašanek umožňuje znovuoživenie zvykov a podporuje zachovávanie tradícií v obci Šoporňa formou naštudovania hudobno-folklórneho programu viažuceho sa k tradícii konca fašiangov -pochovávanie basy a jeho predvedenie širokej verejnosti prostredníctvom miestnych folklórnych skupín a hudobných zoskupení.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 09.02.2018

Čarovná studnička vzdelávacia aktivita pod názvom Fašiangy sa krátia - vzdelávacia aktivita pre členov folklórnych kolektívov a záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru, sa bude konať 09. februára 2018 v Rimavskej Sobote. V rámci tejto aktivity sa účastníci dozvedia o fašiangových zvykoch, o tradičných maskách. Súčasťou bude tanečná dielňa, kde sa vzájomne deti budú učiť tradičné ľudové tance z regiónu Gemer - Malohont.

viac o projekte


Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 08.02.2018 - 17.03.2018

Projekt pod názvom „Galantská paleta - prezentácia neprofesionálnej výtvarnej tvorby“ má za cieľ pozdvihnúť výtvarný život a podporovať dlhoročnú tradíciu výtvarníctva a výstavníctva neprofesionálnych výtvarníkov v Galantskom regióne. Výstavné prezentácie aktivizujú umelcov k novým výtvarným činnostiam, sú motivujúcim prvkom pre umelcov a podporujú tiež výmenu názorov a skúseností.

viac o projekte


Gajdošské fašiangy - Medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb

Miesto a termín konania: Malá Lehota, Slovenská republika / 08.02.2018 - 11.02.2018

Jedinečný 3 dňový festival svojho druhu v Európe v oblasti Pohronského Inovca na Slovensku, organizujú už po 31. krát 3 obce: Malá Lehota (hlavný organizátor), Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany v spolupráci s Cechom slovenských gajdošov v dňoch 9.-11.februára 2018. Ide o stretnutie gajdošov, ľudových hudieb s gajdošskou hudbou a folklórnych skupín z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia, ktorí predstavia v rôznych programoch svoje tradičné vystúpenie s fašiangovou tematikou.

viac o projekte


Zimné slávnosti Hornonitria

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 03.02.2018 - 09.03.2018

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, OZ Hornonitrie, obce pravnianskej doliny a folklórna skupina Lubená z Poluvsia pripravili už tradičný cyklus podujatí venovaný ľudovej kultúre Zimné slávnosti Hornonitria. Ich 15. ročník sa uskutoční vo fašiangovom i pôstnom období od 3. 2. do 9. 3. 2018. Návštevníci sa v rámci slávností môžu tešiť na podujatia tak ako si na ne zvykli, v tomto roku však pribudne aj jedna novinka – inscenované pásmo pašiových hier vo Chvojnici.

viac o projekte


Súťaž o Cenu Janky Guzovej

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.02.2018 - 11.10.2018

Súťaž o Cenu legendárnej slovenskej interpretky Janky Guzovej (Beckovej) usporadúva Spolok hudobného folklóru už jedenásty raz. Uskutočňuje sa raz za dva roky v spolupráci s RTVS Slovenský rozhlas a záznam súťaže vysiela Radio Regina. Súaťž sa koná 11. októbra 2018 v Malem koncertnom štúdiu SRo o 18.00 hod.

viac o projekte


KOLEDNÍCI - 18. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 01.02.2018 - 29.12.2018

Hlavná myšlienka projektu je zmapovať v regióne stav stále pretrvávajúceho ľudového divadla vianočných a novoročných hier, ako aj jeho pravdivý autentický prejav nesúci tradíciu ústneho podania týchto hier.

viac o projekte


Čo nám ostalo...

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.02.2018 - 28.02.2018

Zámerom projektu je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zachytiť súčasný stav prvkov tradičnej architektúry okresu Humenné. Fotografický materiál bude slúžiť pre dokumentárne a výskumné úlohy. Umelecké fotografie vytvorené členmi fotoklubu Reflex budú základom fotografickej výstavy (Čo nám ostalo...). Koncepcia projektu je postavená na spolupráci odborníkov z múzea (etnograf a fotograf z oddelenia osvetovej činnosti) a amatérskych fotografov z fotoklubu Reflex.

viac o projekte


Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.02.2018 - 31.08.2024

Projekt Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka sa uskutočnil podľa plánovaného harmonogramu v priestoroch Konzervatória v Žiline a Dome umenia Fatra. Dirigentom finále bol Mgr. art. Karol Kevický. Projekt, ktorého cieľom je podpora prezentácie študentov spevu celého spektra umeleckého školstva v krajinách V4 naplnil svoje poslanie. Zúčastnilo sa ho 116 študentov spevu zo Slovenska, Českej republiky Poľskej republiky, Nemecka i Rakúska. Početne zastúpená bola i komunita učiteľov spevu.

viac o projekte


Mágia beskydského slova

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 01.02.2018 - 31.12.2018

Realizácia literárno-hudobného večera s dôrazom na regionálnu kultúru a literatúru

viac o projekte


Variácie skla z Novohradu a Podpoľania

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 01.02.2018 - 29.03.2018

Pokračovanie putovnej výstavy "variácie skla z Novohradu a Podpoľania" v rámci rovnomenného projektu podporeného z Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.01.2018

Folklórny večer v januári bude patriť zvykom a obvyklým činnostiam počas fašiangového obdobia. Aj keď sa v našom regióne nezachovala tradícia bujarých zábav a sprievodov, na dedinách sa v tomto čase konali svadby, zabíjačky, zábavy, priadky či páračky kde sa mládež stretávala aj so zámerom zabaviť sa. V stredu 31. januára v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave folklórna skupina Bystränky ponúkne tradičné páračky.

viac o projekte


U nás taká obyčaj..., folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.01.2018 - 12.01.2018

Folklórny večer v januári bude patriť zvykom a obvyklým činnostiam počas fašiangového obdobia. Aj keď sa v našom regióne nezachovala tradícia bujarých zábav a sprievodov, na dedinách sa v tomto čase konali svadby, zabíjačky, zábavy, priadky či páračky kde sa mládež stretávala aj so zámerom zabaviť sa. V stredu 31. januára v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave folklórna skupina Bystränky ponúkne tradičné páračky.

viac o projekte


Roztratené zrnká

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 04.01.2018 - 31.12.2018

Terénny výskum v obci Klenovec a Novoklenovčanov, v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

viac o projekte


Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát

Miesto a termín konania: Česká republika / 01.01.2018 - 31.08.2018

Ucelená propagačná stratégia: katalóg (24 str. A5, náklad 3000 ks.), plagát A1, náklad 50 ks., pozvánka A5, náklad 500 ks., webstránka. Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"( v prípade zahraničia: “Supported using public funding bySlovak Arts Council” ) v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.

viac o projekte


Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.08.2018

Cieľom projektu Folklórne slávnosti v Podhorí 2018 je udržiavať ľudové tradície a ľudovú kultúru, predstaviť ľudový spev, ľudový tanec, zvyky, tradičné odievanie, duchovné a hmotné výtvory ľudového umenia. Zároveň propagovať úctu k tradíciám medzi širokou verejnosťou a presadzovať pozitívny postoj k národnej kultúre.

viac o projekte


Krajská postupová súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

Miesto a termín konania: Zemianske Kostoľany, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.08.2018

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vás pozýva na krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí My sme malí muzikanti. Súťaž sa uskutoční 28. apríla 2018 od 12:00 h v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch.

viac o projekte


Margecianske fajnoty 2018

Miesto a termín konania: Margecany, Slovenská republika / 01.01.2018 - 30.12.2018

Cieľom projektu je prezentovať návštevníkom tradičnú gastronómiu Dolného Spiša a okolia, gastronómiu Šariša, Abova, ponúknuť zahraničnú tradičnú gastronómiu v spolupráci s pozvanými súbormi jednotlivých štátov, prezentovať folklór, zvyky a tradičné remeslá.

viac o projekte


Prišli sme k vám na koledu - tradičný vianočný koncert

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2018 - 30.11.-0001

Koncert nazvaný Prišli sme k vám na koledu tvoria ľudové koledy, pastorálne a vianočné piesne, úzko späté s vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska, preto aj v programe koncertu sú ľudové koledy a vianočné piesne spomínaných regiónov. Dramaturgia koncertu zaradila do programu najkvalitnejšie spevácke skupiny, detské a mládežnícke folklórne kolektívy a sólistov.

viac o projekte


Festival speváckych zborov

Miesto a termín konania: Poltár, Slovenská republika / 10.12.2017

Festival speváckych zborov regiónu Novohrad.

viac o projekte


„Jak z plného koša slivák“ - 45. výročie Detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 24.11.2017 - 25.11.2017

Detský folklórny súbor Kopaničiarik predstaví v dňoch 24. – 25. 11 .2017 autorský program pod názvom „Jak z plného koša slivák“ prezentujúci tanečné a hudobné tradície myjavského regiónu – kraja slivkových kopaníc. Zároveň tento program bude prezentovaný aj pri príležitosti 45. výročia založenia súboru. Program je určený širokej verejnosti, ale i členskej základni DFS Kopaničiarik s terajšími i bývalými členmi súboru. Všetkých srdečne pozívame.

viac o projekte


XVI. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 24.11.2017 - 26.11.2017

XVI. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby - je nesúťažná prehliadka chrámových speváckych zborov, ako i neprofesionálnych výtvarníkov z rôznych regiónov Slovenska.

viac o projekte


45. výročie FS Hriňovčan

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 17.11.2017 - 26.11.2017

Folklórny súbor Hriňovčan slávi v roku 2017 už 45. výročie od svojho vzniku a pri tejto príležitosti sme si pripravili pre divákov, ale aj našich hostí a gratulantov pásmo ľudového tanca, spevu a hudby. Predstavenie uvedieme trikrát,: 17, 18 a 26.11.2017 v kinosále MsKS Hriňová. Všetci záujemcovia a fanúšikovia FS Hriňovčan sú srdečne vítaní.

viac o projekte


XXVI. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 10.11.2017 - 12.11.2017

Festival začína v piatok 10. novembra slávnostnou svätou liturgiou sprevádzanou zborovým spevom. V sobotu 11. novembra o 14.00 hod. sa uskutoční festivalový koncert zúčastnených zborov a v nedeľu 12. novembra budú vybrané zbory spievať počas svätých liturgií v katedrálnom chráme.

viac o projekte


Festival ochotníckych divadiel TRAKTÉR 2017

Miesto a termín konania: Zohor, Slovenská republika / 04.11.2017 - 12.11.2017

Divadelný súbor ŠÁCHOR pozýva na 2. ročník festivalu ochotníckych divadiel v Zohore. Na festivale sa predstavnia divadelné súbory: Záhorácke divadlo zo Senice, divadelný súbor Svätopluk z Hodonína, Divadelní Spolek Bratří Mrštíků z Boleradíc, Nové divadlo z Ivanky pri Dunaji a divadelný súbor Christoffer z Univerzitného pastoračného centra v Bratislave.

viac o projekte


OKA MIH Soundtrack

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.10.2017 - 26.10.2017

Verejná nahrávka hudobno-speváckeho programu OKA MIH Soundtrack Folklórneho súboru Hornád z Košíc. Koncert uvedieme v dvoch termínoch: 25. a 26. októbra o 18:00 vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach na Moyzesovej 7. A vy môžete byť súčasťou nie len koncertu, ale aj nášho pripravovaného CD!

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 2

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 20.10.2017 - 22.10.2017

Hlavným zámerom projektu je zorganizovanie metodického semináru zameraného na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca. Trojdňový seminár je zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, metodiku nácviku ľudového tanca a analýzu tanca a tanečných motívov. Na základe týchto nových odborných poznatkov majú pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, čo je hlavným cieľom tohto projektu.

viac o projekte


Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 17.10.2017 - 18.10.2017

Obec Drienčany po 14. krát privítala malých rozprávkárov, recitátorov slovenskej rozprávky. Regionálne kolo súťaže v prednese rozprávok na počesť P. E. Dobšinského pripravili Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v spolupráci s Obcou Drienčany, ECAV Drienčany a Maticou Slovenskou. Súťaž sa realizuje v troch kategóriach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V tomto roku sa predstavilo v regionálnom kole 36 súťažiacich.

viac o projekte


Krása životu - 43. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.10.2017

Aktivizovať dedinské folklórne skupiny v okresoch Prešov a Sabinov, prezentovať ich prácu, uchovávať kultúrne dedičstvo, uvádzať do života miestne tradície, oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych štylizačných stupňoch spracovaného folklórneho materiálu, sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej verejnosti. Projekt je určený folklórnym skupinám z okresov Prešov a Sabinov z cca 25 obcí, t.j. cca 500 účinkujúcich.

viac o projekte


Krása životu - 43. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 15.10.2017

Projekt je určený folklórnym skupinám z okresov Prešov a Sabinov. Jeho cieľom je aktivizovať dedinské folklórne skupiny v okresoch Prešov a Sabinov, prezentovať ich prácu, uchovávať kultúrne dedičstvo, uvádzať do života miestne tradície, oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych štylizačných stupňoch spracovaného folklórneho materiálu, sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej verejnosti.

viac o projekte


Breviár teciny Franciny

Miesto a termín konania: Zohor, Slovenská republika / 07.10.2017 - 08.10.2017

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na premiéru novej divadelnej hry s názvom Breviár teciny Franciny. Je to tretí diel príbehu o našej dedine Zohor, ktorý priamo nadväzuje na predošlé dva diely: Hrachová poléfka a Svadební omáčka.

viac o projekte


Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 05.10.2017 - 07.10.2017

16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC mal tému Svet okolo nás. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. ročníka, tvorivé dielne, vernisáž výstavy súťažných prác a sprievodné aktivity sa budú konať 5.-7.10.2017. Svojou kvalitou a tradíciou v strednej Európe ojedinelá súťaž vznikla v roku 1997, dnes je to medzinárodná udalosť, ktorej sa zúčastňujú deti a ich učitelia z celého Slovenska a mnohých krajín sveta.

viac o projekte


XXII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto a termín konania: Sielnica, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

Cieľom celoslovenskej prehliadky neprofesionálnych organistov je pod odborným lektorským vedením pedagógov prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne neprofesionálnych organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú umeleckú prezentáciu, výmenu skúseností a poznatkov.

viac o projekte


XXII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto a termín konania: Sielnica, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

XXII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov bola venovaná neprofesionálnym organistom - žiakom ZŠ, študentom stredných škôl, samoukom, pre ktorých je organová hra záľubou. Je to ojedinelé podujatie tohto druhu na Slovensku.

viac o projekte


Dze ja sebe ščesce najdzem - program pre 30. výročie FS Kapušančan

Miesto a termín konania: Kapušany, Slovenská republika / 16.09.2017

Vznik a prezentácia autorskej tvorby v oblasti ľudovej kultúry - program pri príležitosti 30 - výročia FS Kapušančan. Ide o spoločenské podujatie - predstavenie nového programu pri príležitosti 30. výročia FS Kapušančan v uvedenom termíne so začiatkom o 17.00 hodine v trvaní cca 2 hodiny na miestnom amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v podaní súčasných aj bývalých členov FS Kapušančan pre všetky vekové generácie priaznivcov folklóru.

viac o projekte


Lútky na scéne

Miesto a termín konania: Chorvátsko / 16.09.2017 - 22.09.2017

Cieľom projektu ja realizácia vystúpení tradičného rodinného marionetového divadla TYJÁTR na zahraničných medzinárodných podujatiach v Čechách, Chorvátsku a Poľsku. Ide o renomované prehliadky, ktoré sa venujú predovšetkým bábkovému a figuratívnemu divadlu pre deti, mládež i dospelých a vytvárajú priestor aj pre tradičné a ľudové divadlo. TYJÁTR sa festivalov zúčastňuje na základe záujmu organizátorov, ktorý vzbudil vystúpeniami na medzinárodných podujatiach v uplynulom roku.

viac o projekte


45.výročie DFS Kelčovan

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 09.09.2017 - 21.04.2018

Tvorba DFS Kelčovan je výsledkom 45.ročnej dlhodobej a tvorivej práce s deťmi a mládežou regiónu Kysúc. Vedenie súboru - Mgr. Pavol Kužma s manželkou Amáliou 45.rokov nepretržite zbierajú folklórny, hudobný a tanečný materiál z regiónu Kysúc. Zozbieraný materiál pretavia do autentického umeleckého výstupu.

viac o projekte