Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Miesto a termín konania: Krásnohorská Dlhá Lúka, Slovenská republika / 10.07.2018 - 14.07.2018

Od vzniku združenie ako jediný subjekt v okrese organizujeme pravidelne každý rok náš remeselnícky tábor pre detí a mládež. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem o tradičné remeslá pre deti v školskom veku. Deti a mládež sa naučia nielen pracovať s čisto prírodnými materiálmi, ale aj zhotovovať ľudovoumelecké výrobky tradičnými technikami, osvoja si základy hravou a zábavnou formou.

viac o projekte


Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXVI. Pukanské remeselnícke trhy

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 06.07.2018 - 08.07.2018

Festivalom ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXVI. Pukanské remeselnícke trhy ožila obec Pukanec už tradične v prvý júlový víkend. Okrem obľúbeného jarmoku tradičných remesiel si návštevníci mohli prezrieť zaujímavé výstavy, historické pamiatky a zabaviť sa pri pestrom kultúrnom programe.

viac o projekte


Trstenská krídlovka 2018

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 06.07.2018 - 08.07.2018

Festival dychových hudieb Trstenská krídlovka patrí k najvýznamnejším podujatiam, ktoré organizuje mesto Trstená. V roku 2018 sa festival dychových hudieb uskutoční už dvadsiaty ôsmykrát. Festival sa koná na počesť nestora dychoviek na Orave - trstenského rodáka pána Ignáca Kučeru, ktorý celý svoj život „zasvätil“ rozvoju ľudovej kultúry – dychovej hudby nielen v našom meste, ale v celom regióne Oravy.

viac o projekte


Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXVI. Pukanské remeselnícke trhy

Miesto a termín konania: Pukanec, Slovenská republika / 06.07.2018 - 08.07.2018

Festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie XXVI. Pukanské remeselnícke trhy sa bude konať v dňoch 6. - 8.7.2018, cieľom je udržiavanie remeselníckych a jarmočných tradícií bývalého slobodného kráľovského a banského mesta Pukanec.

viac o projekte


30. výročie DFS Kremienok

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.07.2018 - 28.06.2019

Zámerom projektu je oslava 30. výročia založenia detského folklórneho súboru Kremienok a prezentácia jeho doterajšej tvorby vo forme realizácie galapredstavení. Projekt svojim rozsahom pokrýva širšie časové obdobie, počnúc prípravou dramaturgie, choreografií, krojov, úpravy hudby až po realizáciu premiér a reprízy. Dve premiéry boli úspešne uvedené v dňoch 25. a 26.1.2019 a repríza je plánovaná na 10.5.2019.

viac o projekte


Kathaumixw - medzinárodná súťaž speváckych zborov

Miesto a termín konania: Kanada / 01.07.2018 - 15.06.2018

Počas súťaže speváckych zborov v dvoch kategóriách (zmiešané zbory, ľudová zborová tvorba) a koncertného turné po Britskej Columbii organizované pozývateľom, Hudobnou akadémiou Powell River, prezentovať slovenské i európske zborové umenie na americkom kontinente prostredníctvom aktívnej účasti pezinského chrámového zboru Ad Una Corda.

viac o projekte


Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 30.06.2018

V rámci projektu v obci Podhorie zorganizujeme na amfiteátri Folklórne slávnosti 2018. V programe slávností budú vystupovať a prezentovať sa ľudové spevácke a tanečné súbory a hudobné skupiny z nášho regiónu a blízkeho okolia. Vo vonkajších priestoroch budú prebiehať sprievodné podujatia akými sú - jarmok remesiel a remeselných výrobkov, ukážky tradičných jedál, prezentácia ľudových odevov.

viac o projekte


„STRE(E)T PD“- pouličný multižánrový festival

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.06.2018 - 30.06.2018

Dvojdňový festival zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavia skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry – hudobné skupiny, divadelný súbor, viaceré tanečné súbory a jednotlivci pôsobiaci v oblasti tradičnej i alternatívnej kultúry a nových médií v oblasti výtvarného umenia, filmu a literárnej tvorby.

viac o projekte


Rozprávková Modra 2018

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 23.06.2018 - 24.06.2018

Malý festival bábkových divadiel určený pre hlavnú cieľovú skupinu deti do 12 rokov. Festival prispieva k zachovaniu tradície bábkového divadla a ponúka ju verejnosti. Podujatie dáva priestor pre aktívny zážitok rodín, prienik viacerých komunít pri spoločnej aktivite, ponúka deťom jedinečný kultúrny zážitok aj ako podnet pre alternatívne trávenie voľného času, vedie deti ku knihám a k čítaniu literatúry, ponúka deťom interaktivitu a tvorivosť. Festival bude mať už 8. ročník.

viac o projekte


12. Medzinárodný detský folklórny festival "Deti pod Poľanou".

Miesto a termín konania: Hriňová, Slovenská republika / 22.06.2018 - 24.06.2018

Medzinárodný detský folklórny festival je prezentáciou detských folklórnych súborov a je zameraný na detského, ale aj dospelého diváka. Hlavným zámerom je propagácia a upevňovanie folklórneho umenia u detí a mládeže v našom meste a okolitých obciach, vzbudiť väčší záujem o národné kultúrne dedičstvo a tým ho zachovať pre ďalšie generácie stále živé.

viac o projekte


ROZTRATENÉ ZRNKÁ

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 22.06.2018

Pozývame Vás na komorný program Roztratené zrnká, 22.06.2018 o 17:30 v Kultúrnom dome v Klenovci. V programe bude prezentovaný terénny výskum v obci Klenovec, informátori, ktorí nám boli ochotní odovzdať svoje spomienky na svoj život, život ich rodinyu. Porovnávať budeme so spomienkami potomkov Novoklenovčanov, ktorí z Klenovca odišli na Podkarpatskú rus, kde si založili Nový Klenovec a odtiaľ sa vrátili po 120 rokoch na juh okresu Rimavská Sobota.

viac o projekte


Hornonitrianske folklórne slávnosti

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 22.06.2018 - 23.06.2018

Časť z bohatstva našich predkov môžete objaviť na hornonitrianskom festivale folklóru a ľudovej kultúry, ktorý vstúpi už do svojho 33. ročníka v dňoch 22. – 23. júna 2018 v prievidzskom lesoparku. Jeho hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

viac o projekte


Klenovská Rontouka - 40. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 21.06.2018 - 24.06.2018

Realizácia prezentačného podujatia v oblasti tradičnej kultúry/folklorizmu, realizácia festivalu v oblasti tradičnej ľudovej kultúry/folklorizmu, realizácia súťaže tradičnej kultúry/folklorizmu - 40. ročník Gemersko - malohontských folklórnych slávností, Klenovská Rontouka.

viac o projekte


Cassovia folkfest 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 20.06.2018 - 24.06.2018

37. ročník medzinárodného festivalu Cassovia folkfest

viac o projekte


Medzinárodný folklórny festival Myjava 2018

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 15.06.2018 - 17.06.2018

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je festival plný tanca, hudby, spevu a ľudových tradícií. Ponúka desiatky scénických a nescénických programov v amfiteátri Trnovce a mestečku MY-A-VY, ochutnávky regionálnych špecialít, výstavy, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, ľudové rozprávania, zábavy či Jarmek pot myjafskú vežu. Festival má otvorené brány pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Všetci ste srdečne vítaní na Myjave!

viac o projekte


42. Zamagurské folklórne slávnosti 2018

Miesto a termín konania: Červený Kláštor, Slovenská republika / 15.06.2018 - 17.06.2018

Obohacovanie regiónov Slovenska aj Zamaguria o pôvodné slovanské zvyky a práca na cezhraničných kultúrnych podujatiach a vytváranie podmienok na prezentáciu autentického slovanského folklóru. 42. ZFS 2018

viac o projekte


DIVADELNÁ DIELŇA 2018

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 15.06.2018 - 17.06.2018

Divadelná dielňa 2018 je jedinečnou príležitosťou pre získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie z radov študentov, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách, ako aj pedagógov pracujúcich v rámci literárno-dramatického odboru na ZUŠ.

viac o projekte


TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI • XXXVIII. ročník

Miesto a termín konania: Mníchova Lehota, Slovenská republika / 09.06.2018

Sviatok tradičnej ľudovej kultúry. Predstavia sa vynikajúce folklórne súbory a skupiny nielen trenčianskeho regiónu. Súčasťou programu bude aj škola ľudových tancov pre verejnosť. V sprievodnom programe sa predstavia MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA s ukážkami výroby a výsledkami tvorby.

viac o projekte


Dragúni Cyklus Tanečný dom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.06.2018 - 08.06.2018

Cyklus Tanečný dom je systematické, interaktívne vzdelávacie podujatie, zamerané na propagáciu tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, prostredníctvom odborne vedenej atraktívnej a komunikatívnej výučby tanca a piesní.

viac o projekte


XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 03.06.2018 - 10.06.2018

Turčianske slávnosti folklóru, ako významné podujatie v turčianskom regióne, majú za sebou vyše tridsaťročnú históriu. Po 33 ročníkoch festivalu vznikla potreba oživenia - „REŠTARTU“ tohto podujatia, čo je zároveň hlavným cieľom projektu XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru. Dôvodom je pritiahnutie mladej generácie, nielen ako diváckej základne, ale i ako aktívnej súčasti jednotlivých programov festivalu.

viac o projekte


47. ročník festivalu dychových hudieb Valaská 2018

Miesto a termín konania: Valaská, Slovenská republika / 02.06.2018

Nadregionálny festival dychových hudieb má vo Valaskej tradíciu od roku 1971 a za tie roky sa ho zúčastnilo veľké množstvo známych, ale aj menej známych hudobných a tanečných skupín. V našej obci pôsobí dychový orchester ( v súčastnosti ako tanečný orchester) viac ako 60. rokov a preto Valašťania majú k dychovej hudbe veľmi blízko. Festival má pre obec veľký propagačný význam a priťahuje divákov aj z okolitých obcí.

viac o projekte


Dilongova Trstená 2018

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 01.06.2018

Dilongova Trstená – recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy – bude 1. júna 2018 opäť hostiť recitátorov z celého Slovenska. Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, mnohostranného exilového spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Dilongova Trstená je jednodňová nepostupová súťaž. Recitátori súťažia v štyroch kategóriách, poézia zvlášť, próza zvlášť.

viac o projekte


Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky MP

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.06.2018 - 30.11.2018

Výstupom projektu sú videá s podrobnými postupmi paličkovania tradičných vzorov tylových čipiek z oblasti Myjavskej pahorkatiny s odborným komentárom lektorky/čipkárky. Koncepcia videodokumentácie je štruktúrovaná tak, aby svojim zameraním a obsahom doplnila a v následnom projekte zameranom na vydanie metodických DVD nosičov rozšírila edíciu odborných pomôcok vydaných v roku 2016 s finančnou podporou FPU.

viac o projekte


22. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky

Miesto a termín konania: Kežmarok, Slovenská republika / 31.05.2018 - 05.06.2018

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov so symbolom festivalu Krojovanými bábikami v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia – pripravia ich na spoločný galaprogram, ktorého súčasťou je slávnostný akt výmeny týchto bábik .

viac o projekte


Ďeďinské pesňičky Novohradu

Miesto a termín konania: Buzitka, Slovenská republika / 26.05.2018

Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik Buzitka v hudobnom doprovode Podjavorskej muziky vydáva debutové CD s názvom Ďeďinské pesňičky Novohradu. Krst spojený s koncertom bude prebiehať 26. mája 2018 so začiatkom o 18.00 hodine v Kultúrnom dome Buzitka, v obci Buzitka. Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

viac o projekte


Festival rodín-Folklórny festival regiónov Košického kraja

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.05.2018

Festival prezentuje tradičnú kultúru regiónov Košického samosprávneho kraja: Abov, Gemer, Spiš a Zemplín. Svoju tvorbu v oblasti tradičného remesla, odievania, gastronómie a hudobno-tanečnej kultúry predstavia rodiny a rodinné zoskupenia, folklórne kolektívy a jednotlivci. Festival zároveň prezentuje činnosť kultúrno-osvetových zariadení Košického samosprávneho kraja.

viac o projekte


Festival kumštu remesla a zábavy, 21. ročník

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 25.05.2018 - 26.05.2018

Tradičné podujatie v historických priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici zamerané na prezentáciu divadla, hudby, atrakcií pre detí, tradičného remesla určené predovšetkým pre rodiny s deťmi.

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.05.2018

Folklórny večer s folklórnou skupinou Bučina z Pače

viac o projekte


Nositelia tradícií- krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín (Prešovský kraj)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 20.05.2018

Krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Prešovského kraja. V programe vystúpi 9 folklórnych skupín: FSk Taľar – Nová Ľubovňa; FSk Kečera – Jakubany; FSk Pridaň – Víťaz; Fsk Dubovičan – Dubovica; FSk Starinčanka – Snina; FSk Čaklov – Čaklov; FSk Raslavičan - Raslavice; Umelecký klub Okruhľan – Okrúhle; FSk Stropkovčani - Stropkov

viac o projekte


Zborová tvorba súčasných autorov rôznych žánrov

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 19.05.2018

Zámerom projektu je obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o koncerty súčasnej zborovej tvorby, priblížiť zborový spev aj ľuďom, ktorí na koncerty nechodievajú, zaujať poslucháčov inováciou zborového prejavu, aranžmánov, kultivovaným prejavom zboru, jednoliatosťou zborového zvuku a interakciou s poslucháčmi. Cieľom je vytvoriť koncertný program z diel súčasných autorov zborových skladieb a prezentovať ho aj v menších mestách a dedinách Slovenska.

viac o projekte


Kujem, kujem podkovičku ...

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 16.05.2018

Detský folklórny festival "Kujem, kujem podkovičku" sa uskutoční v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Predstavia sa na ňom kysucké detské folklórne zoskupenia. Hlavný program bude prebiehať v dopoludňajších hodinách a jeho spestrením je prezentácia činnosti ľudových remeselníkov. Teda návštevníci (žiaci základných škôl a ostatná verejnosť) majú možnosť nielen obdivovať kvalitné folklórne vystúpenia detí, ale aj zasvätiť sa do tajov remeselného umenia.

viac o projekte


Tradičné remeslá v Tisovci

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 09.05.2018 - 12.05.2018

Pripomenutie a spropagovanie tradičných remesiel a ich odkazu dnešnej generácii. Cieľom je vytvoriť drevené plastiky a ich umiestnenie v prírodnom prostredí Šťavice, ktoré sa má stať miestom stretnutí rôznych generácií Tisovčanov.

viac o projekte


Ako to na svadbe kedysi bolo

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 06.05.2018

premiérový program detských folklórnych kolektívov Jazierko, Železiarik a Želiezko

viac o projekte


DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2018

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 05.05.2018

Krajská súťažná prehliadka tanečníkov všetkých vekových kategórií v rôznych štýloch a žánroch moderného tanca spojená s odborným seminárom. Najúspešnejší účastníci postúpia do celoslovenského kola súťaže Deň tanca 2018.

viac o projekte


DETVIANSKA HELIGÓNKA - 10. ročník

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 05.05.2018

Projekt sa zameriava na zachovávanie tradičných inštrumentálnych prejavov v hre na heligónke, predovšetkým na Podpoľaní, ale aj susedných regiónov. Heligónka na Podpoľaní a vôbec na Slovensku sa v posledných rokoch teší všeobecnému záujmu zo strany interpretov a tiež poslucháčskej obci. Pozoruhodný je záujem o spomínaný hudobný nástroj u detí a mládeže, ktorí s veľkým rešpektom vyhľadávajú starších muzikantov a učia sa od skúsenejších heligonkárov.

viac o projekte


DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.05.2018

Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 03.05.2018 - 31.05.2018

Prezentácia tradícií regionálneho hrnčiarstva a tvorivé dielne pre rôzne vekové kategórie.

viac o projekte


Banskoštiavnické kladivká 2018

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 02.05.2018 - 03.05.2018

Banskoštiavnické kladivká je celoslovenská súťaž v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ. Súťaží sa v sólovej hre, ale najnovšie aj v 4-ručnej hre. Hlavným cieľom súťaže a pridružených aktivít je propagácia, ale i tvorba pôvodnej slovenskej hudby. Sprievodné podujatia samotnej súťaže tvorí každoročne koncert v predvečer súťaže, na ktorom sa vždy prezentuje aj laureát z predchádzajúceho ročníka súťaže. Významným výstupom projektu je zborník nových klavírnych skladieb oslovených slovenských skladateľov.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 3

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 01.05.2018 - 30.11.2018

Trojdňový vzdelávací metodický seminár pre pedagógov ľudového tanca zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby tanca.

viac o projekte


Eugeň Suchoň očami Ženského speváckeho zboru Belius

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.05.2018 - 20.12.2018

Zviditeľnili sme osobnosť aj umelecký odkaz Suchoňa na území SR a tým sme prispeli k prezentácii slovenského hudobného umenia na amatérskej platforme. Zabezpečili sme prezentáciu interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu, neprofe.umeleckej tvorby, ako aj podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu kultúru. Svojou tvorbou ovplyvnil takmer všetky hudobné žánre a preto si naša dirigentka vybrala na naštudovanie práve jeho skladby.

viac o projekte