Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.ľudová kultúra / neprofesionálne umenie

Dragúni Cyklus Tanečný dom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.06.2018 - 08.06.2018

Cyklus Tanečný dom je systematické, interaktívne vzdelávacie podujatie, zamerané na propagáciu tradičnej hudobno-tanečnej kultúry jednotlivých regiónov Slovenska, prostredníctvom odborne vedenej atraktívnej a komunikatívnej výučby tanca a piesní.

viac o projekte


XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 03.06.2018 - 10.06.2018

Turčianske slávnosti folklóru, ako významné podujatie v turčianskom regióne, majú za sebou vyše tridsaťročnú históriu. Po 33 ročníkoch festivalu vznikla potreba oživenia - „REŠTARTU“ tohto podujatia, čo je zároveň hlavným cieľom projektu XXXIV. ročník Turčianskych slávností folklóru. Dôvodom je pritiahnutie mladej generácie, nielen ako diváckej základne, ale i ako aktívnej súčasti jednotlivých programov festivalu.

viac o projekte


47. ročník festivalu dychových hudieb Valaská 2018

Miesto a termín konania: Valaská, Slovenská republika / 02.06.2018

Nadregionálny festival dychových hudieb má vo Valaskej tradíciu od roku 1971 a za tie roky sa ho zúčastnilo veľké množstvo známych, ale aj menej známych hudobných a tanečných skupín. V našej obci pôsobí dychový orchester ( v súčastnosti ako tanečný orchester) viac ako 60. rokov a preto Valašťania majú k dychovej hudbe veľmi blízko. Festival má pre obec veľký propagačný význam a priťahuje divákov aj z okolitých obcí.

viac o projekte


Dilongova Trstená 2018

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 01.06.2018

Dilongova Trstená – recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy – bude 1. júna 2018 opäť hostiť recitátorov z celého Slovenska. Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, mnohostranného exilového spisovateľa, Rudolfa Dilonga. Dilongova Trstená je jednodňová nepostupová súťaž. Recitátori súťažia v štyroch kategóriách, poézia zvlášť, próza zvlášť.

viac o projekte


Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky MP

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.06.2018 - 30.11.2018

Výstupom projektu sú videá s podrobnými postupmi paličkovania tradičných vzorov tylových čipiek z oblasti Myjavskej pahorkatiny s odborným komentárom lektorky/čipkárky. Koncepcia videodokumentácie je štruktúrovaná tak, aby svojim zameraním a obsahom doplnila a v následnom projekte zameranom na vydanie metodických DVD nosičov rozšírila edíciu odborných pomôcok vydaných v roku 2016 s finančnou podporou FPU.

viac o projekte


22. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky

Miesto a termín konania: Kežmarok, Slovenská republika / 31.05.2018 - 05.06.2018

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov so symbolom festivalu Krojovanými bábikami v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia – pripravia ich na spoločný galaprogram, ktorého súčasťou je slávnostný akt výmeny týchto bábik .

viac o projekte


Ďeďinské pesňičky Novohradu

Miesto a termín konania: Buzitka, Slovenská republika / 26.05.2018

Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik Buzitka v hudobnom doprovode Podjavorskej muziky vydáva debutové CD s názvom Ďeďinské pesňičky Novohradu. Krst spojený s koncertom bude prebiehať 26. mája 2018 so začiatkom o 18.00 hodine v Kultúrnom dome Buzitka, v obci Buzitka. Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

viac o projekte


Festival rodín-Folklórny festival regiónov Košického kraja

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 26.05.2018

Festival prezentuje tradičnú kultúru regiónov Košického samosprávneho kraja: Abov, Gemer, Spiš a Zemplín. Svoju tvorbu v oblasti tradičného remesla, odievania, gastronómie a hudobno-tanečnej kultúry predstavia rodiny a rodinné zoskupenia, folklórne kolektívy a jednotlivci. Festival zároveň prezentuje činnosť kultúrno-osvetových zariadení Košického samosprávneho kraja.

viac o projekte


Festival kumštu remesla a zábavy, 21. ročník

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 25.05.2018 - 26.05.2018

Tradičné podujatie v historických priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici zamerané na prezentáciu divadla, hudby, atrakcií pre detí, tradičného remesla určené predovšetkým pre rodiny s deťmi.

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.05.2018

Folklórny večer s folklórnou skupinou Bučina z Pače

viac o projekte


Nositelia tradícií- krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín (Prešovský kraj)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 20.05.2018

Krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Prešovského kraja. V programe vystúpi 9 folklórnych skupín: FSk Taľar – Nová Ľubovňa; FSk Kečera – Jakubany; FSk Pridaň – Víťaz; Fsk Dubovičan – Dubovica; FSk Starinčanka – Snina; FSk Čaklov – Čaklov; FSk Raslavičan - Raslavice; Umelecký klub Okruhľan – Okrúhle; FSk Stropkovčani - Stropkov

viac o projekte


Zborová tvorba súčasných autorov rôznych žánrov

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 19.05.2018

Zámerom projektu je obohatiť slovenskú hudobnú kultúru o koncerty súčasnej zborovej tvorby, priblížiť zborový spev aj ľuďom, ktorí na koncerty nechodievajú, zaujať poslucháčov inováciou zborového prejavu, aranžmánov, kultivovaným prejavom zboru, jednoliatosťou zborového zvuku a interakciou s poslucháčmi. Cieľom je vytvoriť koncertný program z diel súčasných autorov zborových skladieb a prezentovať ho aj v menších mestách a dedinách Slovenska.

viac o projekte


Kujem, kujem podkovičku ...

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 16.05.2018

Detský folklórny festival "Kujem, kujem podkovičku" sa uskutoční v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Predstavia sa na ňom kysucké detské folklórne zoskupenia. Hlavný program bude prebiehať v dopoludňajších hodinách a jeho spestrením je prezentácia činnosti ľudových remeselníkov. Teda návštevníci (žiaci základných škôl a ostatná verejnosť) majú možnosť nielen obdivovať kvalitné folklórne vystúpenia detí, ale aj zasvätiť sa do tajov remeselného umenia.

viac o projekte


Tradičné remeslá v Tisovci

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 09.05.2018 - 12.05.2018

Pripomenutie a spropagovanie tradičných remesiel a ich odkazu dnešnej generácii. Cieľom je vytvoriť drevené plastiky a ich umiestnenie v prírodnom prostredí Šťavice, ktoré sa má stať miestom stretnutí rôznych generácií Tisovčanov.

viac o projekte


Ako to na svadbe kedysi bolo

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 06.05.2018

premiérový program detských folklórnych kolektívov Jazierko, Železiarik a Želiezko

viac o projekte


DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2018

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 05.05.2018

Krajská súťažná prehliadka tanečníkov všetkých vekových kategórií v rôznych štýloch a žánroch moderného tanca spojená s odborným seminárom. Najúspešnejší účastníci postúpia do celoslovenského kola súťaže Deň tanca 2018.

viac o projekte


DETVIANSKA HELIGÓNKA - 10. ročník

Miesto a termín konania: Detva, Slovenská republika / 05.05.2018

Projekt sa zameriava na zachovávanie tradičných inštrumentálnych prejavov v hre na heligónke, predovšetkým na Podpoľaní, ale aj susedných regiónov. Heligónka na Podpoľaní a vôbec na Slovensku sa v posledných rokoch teší všeobecnému záujmu zo strany interpretov a tiež poslucháčskej obci. Pozoruhodný je záujem o spomínaný hudobný nástroj u detí a mládeže, ktorí s veľkým rešpektom vyhľadávajú starších muzikantov a učia sa od skúsenejších heligonkárov.

viac o projekte


DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.05.2018

Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 03.05.2018 - 31.05.2018

Prezentácia tradícií regionálneho hrnčiarstva a tvorivé dielne pre rôzne vekové kategórie.

viac o projekte


Banskoštiavnické kladivká 2018

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 02.05.2018 - 03.05.2018

Banskoštiavnické kladivká je celoslovenská súťaž v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ. Súťaží sa v sólovej hre, ale najnovšie aj v 4-ručnej hre. Hlavným cieľom súťaže a pridružených aktivít je propagácia, ale i tvorba pôvodnej slovenskej hudby. Sprievodné podujatia samotnej súťaže tvorí každoročne koncert v predvečer súťaže, na ktorom sa vždy prezentuje aj laureát z predchádzajúceho ročníka súťaže. Významným výstupom projektu je zborník nových klavírnych skladieb oslovených slovenských skladateľov.

viac o projekte


Tanečný seminár - metodika výučby ľudového tanca 3

Miesto a termín konania: Rudník, Slovenská republika / 01.05.2018 - 30.11.2018

Trojdňový vzdelávací metodický seminár pre pedagógov ľudového tanca zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby tanca.

viac o projekte


Eugeň Suchoň očami Ženského speváckeho zboru Belius

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.05.2018 - 20.12.2018

Zviditeľnili sme osobnosť aj umelecký odkaz Suchoňa na území SR a tým sme prispeli k prezentácii slovenského hudobného umenia na amatérskej platforme. Zabezpečili sme prezentáciu interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu, neprofe.umeleckej tvorby, ako aj podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu kultúru. Svojou tvorbou ovplyvnil takmer všetky hudobné žánre a preto si naša dirigentka vybrala na naštudovanie práve jeho skladby.

viac o projekte


Rusnacka maňira II

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.04.2018

Premiérový program v Štátnom divadle s názvom Rusnacka maňira 2 - celovečerný program, v ktorom tanečníci a hudobníci FS Železiar predstavia zvyky a tradície Rusínov

viac o projekte


Cicho, bo skajpujem s dzivku!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.04.2018

Divadelné predstavenie Cicho, bo skajpujem s dzivku, ktoré vzniklo v rámci rovnomenného projektu sa uskutoční v Dome kultúry Lúky v Bratislave - mestská časť Petržalka, 28.4.2018 o 19.00.

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.04.2018

Folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

viac o projekte


V Dome ľudového tanca

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 20.04.2018 - 18.05.2018

FOLKLÓR V HUDBE, PIESNI A TANCI je cyklus metodických školení určených učiteľom materských škôl, základných a základných umeleckých škôl, pracovníkom CVČ a vedúcim folklórnych súborov, ktorých cieľom je ponúknuť základy hudobnej, hlasovej a tanečnej pedagogiky tradičnej kultúry v práci s deťmi.

viac o projekte


Šaffova ostroha - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 14.04.2018

Šaffova ostroha - krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci má za úlohu podporovať interpretov k vyhľadávaniu a študovaniu autentického tanečného prejavu. Prehliadka je určená interpretom - sólistom tanečníkom - Banskobystrického a Žilinského kraja.

viac o projekte


Súťaž o Cenu Janky Guzovej

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.04.2018 - 20.10.2018

Spolok hudobného folklóru (SHF) pri Slovenskej hudobnej únii pripravuje už jedenásty ročník súťaže o Cenu Janky Guzovej, ktorý vrcholí finálovým koncertom súťažiacich mladých speváčok a spevákov ľudových piesní so sprievodom OĽUN-u SRo. Súťaž, ktorú spolok uporadúva v spolupráci s RTVS-SRo Rádio Regina, vznikla z podnetu dcéry Janky Guzovej – Beckovej, legendárnej speváčky ľudových piesní (Želmíry Beckovej), žijúcej v USA a z iniciatívy Spolku hudobného folklóru.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 07.04.2018

Vzdelávacia aktivita v oblasti hlasovej prípravy spevákov ľudových piesní, výber piesňového materiálu, dramaturgia speváckych programových blokov. Lektorkou vzdelávacej aktivity je Janka Ambrózová.

viac o projekte


Tanečný kolotoč

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.04.2018 - 20.04.2018

postupová súťaž neprofesionálnych tanečníkov

viac o projekte


Variácie skla z Novohradu a Podpoľania

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 05.04.2018 - 27.05.2018

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sprístupní dňa 5.4.2018 ako posledná z vybraných inštitúcií putovnú výstavu Variácie skla Novohradu a Podpoľania. Idea výstavy vznikla zároveň s prípravou Bzovských sklárskych dní 2017 v Dolnej Bzovej, na návrh OZ Skálnik.

viac o projekte


Realizácia Fotosalónu (FIAP)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 02.04.2018 - 31.10.2018

Cieľom projektu je motivovanie fotografov najmä z regiónu horný Zemplín, ale i zo Slovenska k účasti na medzinárodných podujatiach. Hlavnou aktivitou podujatia je organizácia hodnotenia fotografií účastníkov medzinárodnou porotou. Ďalšou aktivitou je organizácia výstavy ocenených fotografií.

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 21.03.2018

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry Gemera

viac o projekte


Tvorím, tvoríš, tvoríme

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.03.2018

Minulý piatok 9. marca sa v trenčianskom Kine Hviezda predstavili divadelníci z nášho kraja na divadelnej prehliadke TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME spojenej s odborným seminárom. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Ďakujeme za podporu.

viac o projekte


Slamienkar Ján Patinka

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

krátky filmový dokument zaznamenáva cez osobu slamienkara Jána Patinku tradičnú technológiu pletenia zo slamy a prútia, súčasný stav slamienkarskeho remesla v lokalite ako aj možnosti ďalšej transmisie tejto techniky

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Žiar, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

Muzikantské dielničky Muzikanti kde ste? sa v roku 2018 budú konať dvakrát. Prvou dielňou je už na tento víkend pripravená víkendová dielňa určená pre muzikantov detských ľudových hudieb z regiónu Liptov. Lektormi budú muzikanti a pedagógovia: Miloš Bobáň a Michal Kubáň. Výsledok dielní bude odprezentovaný 26. 8. 2018 na festivale Pod skalkou v Ploštíne.

viac o projekte


Bitka o Bratislavu - Bratislava 1621, historicko-kultúrny festival a rekonštrukcia vojenského stretu zo 17. storočia / 4. ročník

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

Bitka o Bratislavu je rekonštrukciou reálnej historickej udalosti, ktorá sa odohrala v auguste 1621. Na bojovom poli v Sade Janka Kráľa budú prítomné bojujúce šíky ozbrojencov, táborové opevnenia a vojenské obydlia, znieť budú salvy z muškiet či rany z delostreleckých batérii. Bratislavu sa pokúsime ubrániť!

viac o projekte


U nás taká obyčaj...

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 28.02.2018

Folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave prezentujú ľudové zvyky, obyčaje v mestskom prostredí.

viac o projekte


OKA MIH Soundtrack

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.02.2018

Folklórny súbor Hornád vydáva svoje nové CD s názvom OKA MIH Soundtrack. Nové CD-čko popredného slovenského súboru príde na svet v stredu, 21. februára v Kasárňach/Kulturparku v Košiciach. Komorný koncert spojený s krstom OKA MIH Soundtrack-u sa začne o 18:00. CD vzniklo s podporou Fondu na podporu umenia, ďakujeme!

viac o projekte


Šopornanský fašanek

Miesto a termín konania: Šoporňa, Slovenská republika / 10.02.2018

Projekt Šopornanský fašanek umožňuje znovuoživenie zvykov a podporuje zachovávanie tradícií v obci Šoporňa formou naštudovania hudobno-folklórneho programu viažuceho sa k tradícii konca fašiangov -pochovávanie basy a jeho predvedenie širokej verejnosti prostredníctvom miestnych folklórnych skupín a hudobných zoskupení.

viac o projekte