Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Seminár oľudovej piesni

Krátky opis
Seminár o ľudovej piesni je tradičné podujatie Spolku hudobného folklóru, ktorý aktivizuje zberateľov a spracovávateľov ľudových zdrojov a ich uplatňovania v praxi (upravovanie pre spevákov, inštrumentálne a vokálne zoskupenia, vytváranie choreografií a ich šírenia. Cieľom je, aby zberatelia a upravovatelia nadobudli odborné znalosti a metodické prístupy pri získavaní nových zdrojov
Fotogaléria
Názov podujatia
Seminár o ľudovej piesn i- Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti regiónu Kysuce

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
03.11.2018 - 30.11.-0001

Popis projektu

Seminár o ľudovej piesni s dlhodobou témou Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní usporadúva Spolok hudobného folklóru (SHF) ako odborné muzikologické semináre od roku 2003. Dôležitým faktorom konania tohto cyklu podujatí určených  pre laickú, ako i odbornú verejnosť je mapovanie jednotlivých regiónov, čo sa odráža vo výstupe tým, že sa konajú každý rok v inom meste, resp. regióne na Slovensku. Ústrednou a dlhodobou témou cyklu seminárov bude je i naďalej Edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu. V prípade Seminára o ľudovej piesni 2018 to bude horná oblasť Kysúc, slovensko – moravského a slovensko – poľského pomedzia. Tematika bude bude riešiť aj otázky uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, jej šírenia, propagácie, či scénického spracovávania hudobného folklóru na troch stranách prelínajúcich sa regiónov. Keďže záujem obcí o uchovávanie a pestovanie miestnej folklórnej hudobnej kultúry je živý, SHF prostredníctvom svojich odborne erudovaných členov vychádza v ústrety, aby ich aktivity: zbery a publikovanie piesní, mali patričnú odbornú úroveň. Seminár o ľudovej piesni 2017, ktorý sa bude konať v Čadci, sa zameriava na aktivistov, ktorí cieľavedome pristupujú k vyhľadávaniu nových zdrojov a variantov hudobného prejavu  jeho  zbierania a zapisovania. Ďalej sú to základné sprievodné údaje k rôznym dokumentom, zápisom a notáciám ľudových piesní (funkcia, informátori, zberatelia, označovanie, atď.), rôzne technické prostriedky pre dokumentovanie ľudových piesní, ľudová pieseň v médiách, jej podoby a spôsoby prezentácie, 

Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
3 900,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €