Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Od Ondreja do Vianoc

Krátky opis
Prezentácia a uchovávanie ľudovej kultúry a zvykov prostredníctvom hudby, tanca a spevu s odkazom na uchovávanie tradícii našich otcov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vianočné koledovanie od Ondreja do Vianoc

Miesto konania / kraj
Sabinov / Sabinov

Termín konania
18.12.2018 - 19.12.2018

Popis projektu
Cieľom tohto projektu je  prezentácia a uchovávanie ľudových zvykov a tradícii v predvianočnom období. Chceme priblížiť krásy tradičnej kultúry a zvykov  nie len deťom, mladým ale aj ľuďom žijúcim  v okolitom regióne.
Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Celkový rozpočet:
2 660,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €