Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zachovanie a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a oživenie tradičných gemerských remesiel

Krátky opis
Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o tradičné ľudové remeslá a zvyšovať úroveň kvalifikácie pre záujemcov zo strany širokej verejnosti. Účastníci tvorivých dielní si osvoja vedomosti a zručnosti o remeslách od kvalifikovaných lektorov. Tohto roku sme sa špecializovali na prehlbovanie vedomostí a schopností v oblasti drevorezby, hrnčiarstvo a košikárstva.
Fotogaléria
Názov podujatia
X. Tvorivé dielne pre dospelých

Miesto konania / kraj
Krásnohorská Dlhá Lúka / Rožňava

Termín konania
10.11.2018 - 11.11.2018

Popis projektu

Účastníci remeselníckych tvorivých dielní sa v priebehu trvania projektu naučia zhotovovať ľudovoumelecké výrobky z rôznych materiálov a osvojiť si základy, prípadne zvýšiť úroveň zručností vo vytýčených tradičných remeslách a to pod vedením špecializovaných a fundovaných lektorov. Na toto podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť pre limitovaný počet účastníkov, v dôsledku kvalitného a individuálneho prístupu k účastníkom zo strany lektorov. Naplánované boli 3 víkendy tvorivých dielní pre dospelých. Výuka hrnčiarstvo a drevorezby prebehla 6. - 7. októbra. Ďalší víkend tvorivých dielní pre dospelých sa uskutoční 10. -11. novembra, a to vo forme výuky košikárstva. Lektorov pre jednotlivé remeslá volíme, tak ako aj po minulé roky na základe ich dlhoročných skúseností vo svojej profesii, s dôrazom, na ich schopnosť podávanie techniky iným. Lektori pre košikárstvo budú: Vojtech Rigó a Valéria Borsodiová. Nadobudnuté zručnosti a informácie jednotlivci vedia využiť vo svojej praxi. Aj po minuloročných skúsenostiach sme zistili, že z účastníkov tvorivých dielní pre dospelých sa poniektorý rozhodli venovať hlbšie nami vyučeným remeslám. 

Názov prímateľa
Združenie gemerských remeselníkov - Gömöri Kézművesek Társulása

Celkový rozpočet:
12 000,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €