Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TALENTY POD POĽANOU 2019

Krátky opis
Talenty pod Poľanou je festival dychových hudieb zameraných na detské a mládežnícke dychové orchestre. V roku 2019 to bude 5. ročník, má charakter bienále. Partnerom podujatia je mesto Detva. V rámci jednodňového festivalu sa predstaví 5 detských a mládežníckych dychových orchestrov z rôznych krajov Slovenska a mažoretiek a ich pódiového vystúpenia. Dychové orchestre sa predstavia na Nám. SNP v Detve, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.
Fotogaléria
Názov podujatia
TALENTY POD POĽANOU 2019

Miesto konania / kraj
Detva / Detva

Termín konania
31.01.2019 - 30.12.2019

Popis projektu

Projekt je zameraný na prezentáciu stredne veľkých a veľkých detských a mládežníckych orchestrov a na propagáciu dychovej hudby. Spoluorganizátorom je mesto Detva. Odborným garantom je Združenie dychových hudieb Slovenska /ZDHS/. Prínosom je popularizácia dychovej hudby z radov detí a mládeže, zoznámenie verejnosti s jej žánrovou pestrosťou od klasickej hudby, cez jazz, populárnu hudbu, hudbu pochodovú, promenádnu až po ľudovú. Oslovení účinkujúci: Festivalový orchester Bratislava - junior, FOR Bratislava, detské dychové orchestre Trstená, Brezno, Bánov, Hradište, Maguranka junior, Mladá búranská kapela Magdolenka ZUŠ Šaštín, dychová hudba Detva.

Podujatie bude propagované v regionálnych novinách, prostredníctvom plagátov, pozvánok, miestneho rozhlasu, na webstránke KC A. Sládkoviča a mesta Detva, wwwebstránkach zúčastnených orchestrov, v spolupráci s RTVS Rádio Regina Stred, turisticko informačná kancelária TIK Detva. Na všetkých tlačovinách a v sprievodných textoch bude uvedené: "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"

Názov prímateľa
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

Celkový rozpočet:
4 400,00 €

Výška podpory:
3 135,00 €