Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Antológia folklóru 2018

Krátky opis
Antológia folklóru prispieva k zmapovaniu súčasného stavu jednotlivých tanečných druhov a tancov na Slovensku, ktoré patrí ku klenotom Slovenskej tradičnej kultúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Antológia folklóru 2018

Miesto konania / kraj
Svit / Poprad

Termín konania
17.11.2018

Popis projektu

Cieľom Antológie je zmapovanie existujúcich, hlavne tanečných, ale aj zvykoslovných prejavov, porovnanie autentických podôb s ich štylizáciou - ako ich interpretujú folklórne skupiny (ako vzory) a ako ich spracovali folklórne súbory a detské folklórne súbory. Za doterajších 14 ročníkov boli odprezentované témy: Chorovody, dievčenské a ženské tance - Mužské tance - Párové tance čardášového typu - Párové tance krútivé, polkové a s nimi spojené tance - Svadobné zvyky a obyčaje - Pastierska kultúra - Masky v ľudovej kultúre - Tance Rusínov - Ukrajincov na Slovensku, Zvyky a obyčaje - tance a zvukové nástroje pastierskej (valaskej) kultúry, Párové tance čardášového typu – Krucena, Čardaš a Polky a pred dvoma rokmi posledná téma: Tance Maďarov na Slovensku . Tohtoročná Antológia by mala zmapovať Svadobné zvyky a obyčaje. Pri propagácii podujatia budeme vo všetkých použitých propagačných materiáloch uvádzať logo FPU a vetu "Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" v zmysle Príručky pre propagáciu FPU.“

Názov prímateľa
Východoslovenské folklórne združenie

Celkový rozpočet:
2 120,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €