Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Krátky opis
XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy je platformou vytvorenou pre začínajúcich literárnych autorov.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.12.2018

Popis projektu

XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy je platformou vytvorenou pre začínajúcich literárnych autorov. Je zameraná na tvorbu viažúcu sa obsahovo k národnej histórii, ale aj na tvorbu vypovedajúcu o živote súčasného človeka. Súťaž oslovuje nielen  autorov žijúcich a tvoriacich na Slovensku, ale aj mimo neho. Je priestorom, ktorý dáva autorom možnosť vzájomného porovnávania tvorby,  a zároveň otvára dialóg s prizvanými literárnymi hodnotiteľmi. Pravidelne je spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov, ktorého súčasťou je aj umelecký program zostavený o.i. z tvorby ocenených autorov. Z príspevkov ocenených autorov je vytváraný zborník.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 590,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €