Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umenie v tanci - celoslovenská prehliadka scénického tanca

Krátky opis
Výstupom projektu sú dva umelecké večery, v ktorých sa predstaví približne 40 choreografií v dvoch vekových kategóriách ( 6 - 14 rokov a mládež a dospelí nad 15 rokov). Prehliadka sa uskutoční v Dome odborov v Žiline 10. -11. mája 2019. Jej súčasťou je rozborový seminár pre vedúcich tanečných súborov .Sprievodný program pre účinkujúcich – tanečné a výtvarné workshopy v interiéri aj v exteriéri.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celoslovenská prehliadka scénického tanca, dve umelecké prehliadky, dva rozborové semináre, štyri tanečné a výtvarné workshopopy pre účastníkov prehliadky

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
01.02.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Celoštátnu prehliadku scénického tanca organizuje Zuzana Smudová Harantová, Art Studio Z v Dome odborov v Žiline v dňoch 10.5.2019 -12.5.2019. Samotná prehliadka je rozdelená do dvoch blokov. Prvý blok, ktorý sa uskutoční 10.5.2019 pre účastníkov nad 15 rokov (mládež a dospelý), bude zahŕňať 14 choreografií. Súčasťou prípravy na samotné vystúpenie budú priestorové skúšky s využitím zvukovej a osvetľovacej techniky pre všetky skupiny. 11.5.2019 v doobedňajších hodinách sa uskutoční rozborový seminár pre účastníkov prvého bloku. Druhý blok pre deti od 6-14 rokov pozostávajúci z 22 choreografií sa uskutoční v sobotu rovnako s prípravou priestorových skúšok na javisku. Samotná prehliadka druhého bloku bude rozdelená do dvoch častí. Záverom obidvoch prehliadkových večerov bude slávnostné odovzdanie ocenení všetkým zúčastneným organizáciám. 12.5. v doobedňajších hodinách prebehne rozborový seminár pre druhý blok. Súčasťou celej akcie bude sprievodný program pre prihlásených účastníkov tvorený zo šiestich tanečných a výtvarných workshopov organizovaných v interiéri a exteriéri mesta Žilina. Workshopy budú realizované v spolupráci s centrom pohybu a tanca Labyrint v Žiline, pod vedením kvalifikovaných pedagógov 

Celoštátna prehliadka scénického tanca dáva priestor tanečným pedagógom prezentovať svoju tvorbu a žiakom vystupovať na celoslovenskej úrovni. Má umelecký, výchovný a vzdelávací charakter. Na primárnej úrovni smerom k samotným vystupujúcim – teda deťom, či mládeži, na sekundárnej úrovni smerom k pedagógom. Dva prehliadkové večery budú prístupné aj verejnosti. Kapacita sály Domu odborov v Žiline, kde sa bude podujatie konať je 550 divákov, ktorú plánujeme plne využiť. Celkovo tak môže prehliadku navštíviť 1100 divákov. 

Názov prímateľa
Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z

Celkový rozpočet:
4 795,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €