Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Krátky opis
Školenie je zamerané hlavne na hudobný folklór, kde budeme rozoberať nasledujúce témy : Poukázať na dôležitosť čo sa týka štýlovosti a interpretácie ľudovej piesne v Novohrade, porovnanie ale inšpirácia z iných regiónov kde udržujú hudobný folklór s prihliadnutím na regionálne špecifiká , hudobné spracovanie a práca s archívnymi piesňovými materiálmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Muzicírovanie v Novohrade

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
18.10.2018 - 28.10.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je popri zvyšovaní úrovne tvorivej činnosti jednotlivých zložkách  folklórnych súborov a skupín ale hlavne napomáhať  hudobným zoskupeniam, sólistom inštrumentalistom,  pôsobiacich v regióne  aby sa venovali , spoznávali a  objavovali svoj hudobný folklór. Školenie je zamerané hlavne na hudobný folklór,  kde budeme rozoberať nasledujúce témy :  Poukázať na dôležitosť  čo sa týka štýlovosti a  interpretácie ľudovej piesne  v Novohrade,  porovnanie ale inšpirácia z iných regiónov kde udržujú hudobný folklór s prihliadnutím na regionálne špecifiká  , hudobné spracovanie a práca s archívnymi piesňovými materiálmi.  Pracovať budeme pod odborným dohľadom lektorov sa budú venovať interpretácií, štýlovosti,   zároveň pomáhať pri zachovávaní tradičného hudobného folklóru regiónu.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
10 560,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €