Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIII. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna literárna súťaž s medzinárdnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Krátky opis
Celoštátna súťaž v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medziárodnou účasťou Gorazdov literárny Prešov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vyhlásenie výsledkov XXIII. Gorazdovho literárneho Prešova - celoštátnej literárnej súťaže s medzinárdnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.12.2018

Popis projektu

Vyhlásenie výsledkov XXIII. Gorazdovho literárneho Prešova - celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy, ktorej cieľom je skvalitnenie tvorby začínajúcich literárnych autorov, ktorí sa v rámci nej môžu zdokonaliť a vzájomne konfrontovať v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy. Podchytenie ich tvorby dáva možnosť pre ďalšie rozvinutie svätogorazdovskej tradície, literárne stvárnenie našich kresťanských počiatkov a potrieb súčasníka, vytvorenie platformy pre odborné usmernenie tvorby a posilnenie komunity literárnych autorov tvoriacich duchovnú tvorbu na Slovensku a v zahraničí. Spoločným výstupom z podujatia je zborník zostavený z literárnych príspevkov.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže  odznie o.i. slávnostný umelecký program, ktorý prepojí odbornú interpretáciu problematiky s priestorom umenia vystúpením speváckeho zboru /piesne v staroslovienčine/ a prednesom textov ocenených autorov.

Súčasťou podujatia je aj rozbehový seminár, ktorý ako tvorivá diskusia medzi hodnotiteľmi  a zúčastnenými autormi prispeje k  skvalitneniu literárnej tvorby autorov.


Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 590,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €