Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je platformou konfrontácie činnosti detských folklórnych súborov Trenčianskeho kraja a tiež nástrojom pre rozvoj činnosti detských folklórnych súborov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto konania / kraj
Zemianske Kostoľany / Prievidza

Termín konania
01.01.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov zahŕňa súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov. Je krajským stupňom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov, ktorej predchádzajú regionálne kolá. Na tejto súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť všetky detské folklórne súbory, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Trenčianskeho kraja a z tohto územia čerpajú zvyky a tradície, ktoré spracúvajú do scénickej podoby. Podmienkou je, že sa zúčastnili regionálneho kola vo svojom regióne a z neho im porota udelila postup na krajské kolo súťažnej prehliadky. Krajské kolo súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov sa uskutoční v Dome kultúrny SNP v Zemianskych Kostoľanoch, kde má súťaž svoje dlhoročné zázemie. Hlavným cieľom je podporiť poznanie zvykov a tradícií z územia Trenčianskeho kraja, rozvíjať a podnecovať ich výskum, uchovanie a spracovávanie do scénickej podoby. Ideovými východiskami je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah u detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti aj v budúcnosti. Ďalším cieľom súťažnej prehliadky je prezentovať výsledky práce jednotlivých DFS na verejnosti a konfrontovať ich s činnosťou iných DFS. Poskytne sa priestor pre vzájomnú konzultáciu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty na hodnotiacom a rozborovom seminári. Cieľom súťaže je vybrať DFS, ktorý sa zúčastní Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov, keďže prehliadka je súčasťou celoštátneho postupového systému vyhláseného NOC v Bratislave. Cieľovou skupinou sú detské folklórne súbory, vedúci folklórnych kolektívov, pedagógovia a žiaci MŠ a ZŠ regiónu, mládež, ale aj široká verejnosť.

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €