Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čaro slova

Krátky opis
Tvorivá dielňa pre umelecký prednes v rámci projektu "Čaro slova" určená pre recitátorov a pedagógov základných aj stredných škôl pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čaro slova - tvorivá dielňa pre umelecký prednes

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
23.11.2018

Popis projektu

Tvorivá dielňa pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi sa uskutoční 23. novembra 2018 v priestoroch GMOS so začiatkom o 9.30 hod. Tvorivú dielňu bude viesť skúsená lektorka PhDr. Miroslava Lauffová – pedagogička ZUŠ  a Konzervatória v Košiciach pre umelecký prednes. Pod jej vedením  sa účastníci oboznámia s výberom textu podľa veku a typu recitátora, rozborom textu z hľadiska obsahu a formy a dostanú návody na finálnu realizáciu prednesu. Okrem toho sa dielňa bude zaoberať celou škálou výrazových prostriedkov interpretácie textu.
Tvorivá dielňa bude prebiehať zaujímavou, inšpiratívnou formou, jej cieľom je podchytiť zanietených pedagógov, poskytnúť im čo najväčšie množstvo informácií a podnetov a prispieť tak opätovnému pozdvihnutiu tohto umeleckého žánru, jeho atraktívnosti u mladých ľudí a propagácii medzi širokou verejnosťou. Súčasťou tvorivej dielne budú aj praktické ukážky v podaní recitátorov.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 579,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €