Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity tradičnej kultúry

Krátky opis
Cieľom projektu je realizovať školenie zamerané na hudobný folklór daného regiónu na interpretačné spevné prejavy v Novohrade. Ide o školenie, ktoré sa dotýka správnej interpretácie ľudovej piesne na scéne , technika spevu, možnosti hudobného sprievodu atď. Školenie je zamerané na ľudový spev a tradičné ľudové piesne z Novohradu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Novohradské nôtenie - Škola spevu v Novohrade

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
18.10.2018 - 27.10.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať  školenie zamerané na hudobný folklór daného regiónu na interpretačné spevné prejavy v Novohrade. Na základe prístupných archívnych materiálov podľa, ktorých chceme oživiť  piesňový hudobný materiál a napomôcť tak všetkým folklórnym kolektívom a jednotlivcom pôsobiacim v regióne. Ide o školenie, ktoré sa dotýka správnej interpretácie ľudovej piesne na scéne , technika spevu,  možnosti hudobného sprievodu atď.  Školenie je zamerané na ľudový spev a tradičné ľudové piesne z Novohradu. Zámerom je poskytnúť účastníkom – členom folklórnych súborov a skupín   v regióne – možnosť na získavanie a osvojovanie si nových teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa hudobného regionálneho folklóru z regiónu Novohrad a Malohontu pod vedením skúsených lektorov.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
10 560,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €